Gäddängen 25 november

Åtta pass- och pensionerade spontanskådare försökte hålla koronadistans i det gråmulna och kyliga vädret. Detta skulle vara sista spontanskådningen för säsongen, men det diskuterades om vi inte skulle kunna fortsätta ett tag till.

Vi började som vanligt med att spana av sjön från badplatsen. Där syntes fem mindre sångsvanar, fem ägretthägrar utmed vassen i söder, ett par stjärtänder m.m. Bläsgäss hördes men kunde inte upptäckas.

I Gäddängen låg bland änderna vigg, skedand och snatterand. Några kanadagäss sträckte över, vattenrall hördes från två håll, en ägretthäger rörde sig utmed vasskanten.  Tre havsörnar, en gammal och två unga, kom tillsammans över dammen och en satte sig i högsta trädet. Många nötväckor väsnades, nån rödhake sjöng lågmält, entitor,  grönsiskor, ett par kungsfåglar och en gröngöling drog förbi, trädkrypare kröp.

Från stranden spanade vi sen över sjön igen. På revlarna gick en sen sädesärla. Där ute hittade vi ett par skäggdoppingar och en havstrut. Innan vi klev in i bilarna på parkeringen fick vi in på dagslistan ett par mindre flockar med stare, en korp och en skränande nötskrika. Vattenrall hördes också från vassen vid grillplatsen.

I ett kort stopp vid Fiskarehusdammen beskådade vi ett helt fågeltomt vatten, men utökade listan med fasan och skata.

Lars H skrev och förde artlistan och räknade in 51 arter vilket vi var riktigt nöjda med.

Kanadagås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, havsörn, ormvråk, vattenrall, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, större hackspett, gröngöling, nötskrika, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, kungsfågel, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, björktrast, rödhake, sädesärla, bofink, domherre, grönfink, grönsiska.