Gäddängen 24 februari som vanligt

Exakt två månader efter julafton var det vår i luften när några spontanskådare samlades  som vanligt klockan nio varannan onsdag. Vatten och marker var dock frusna och vintriga ännu, men sånglärkor hördes sträcka över hela tiden och tofsvipor svingade sig över fälten. Bäckens utlopp i vassarna hade tinat upp, och därifrån hördes gräsänder och krickor. Om några vattenrallar hade överlevt fick vi ingen klarhet i, men rörhönan kom ut från vassen och roade sig med att plaska omkring. I den stora eken vid plattformen, där trädkryparna häckade i fjor, jagade nu paret varandra runt stammen i vårlig yra. Några fick en skymt av varfågeln tvärs över Gäddängen. Mesarna sjöng överallt, en stare kvintilerade i trädtopparna, grönfinken bräkte och större hackspetten trummade. Längst nere i hagarna värmde solen skönt, och att några fick årskryss när en trana kom flygande värmde nog också. Men stjärtmesarna gäckade oss. Ett sträck med bläsgäss drog mot nordost, några kanadagäss också.

Bortåt halvelva hade anslutit ganska många, fast inte lika spontana skådare, som skulle ta itu med den årliga holkrensningen med korvgrillning som belöning. När innehållet i holkarna analyserats kommer resultatet att presenteras här på hemsidan.

Lars H

Artlista 37 arter

Kanadagås, grågås, bläsgås, knölsvan, sångsvan, gräsand, kricka, fasan, vit stork, gråhäger, storskarv, röd glada, ormvråk, rörhöna, trana, tofsvipa, gråtrut, ringduva, större hackspett, spillkråka, tornfalk, varfågel, skata, kaja, råka, kråka, korp, entita, blåmes, talgoxe, sånglärka, trädkrypare, stare, koltrast, bofink, grönfink, gulsparv.