Friseboda och Äspet 12/11

Efter att ha ställt in exkursionen den 22/10 p g a regn så hoppades vi på bra väder denna söndag . Vi samlades i Hörby kl 7:30 och bestämde att börja i Friseboda. När vi kom till parkeringen väntade Pia och Jan på oss och vi begav oss genast bort till plattformen. På väg ut hade vi en flock gråsiskor. Hanöbukten låg nästan spegelblank och solen lyste från en blå himmel. Fantastisk morgon med andra ord. Dock blåste det västliga vindar så det var inte något vidare fågelsträck. Det skall ju vara ostliga vindar för bra sträck på denna sidan av Skåne. Dock fanns det fågel som rastade. Fem svarthakedoppingar guppade runt i vattnet, ett gäng storlommar snorklade och fyra svärtor hittade vi också. Andra fåglar var en gråhakedopping, sjöorrar och alfågel. En spillkråka slog sig ner i ett träd nära oss innan den drog vidare. Efter en stund tyckte vi att vi sett allt som gick att se ute i havet och tog en promenad i skogen. Normalt finns här svartmes, tofsmes och korsnäbbar men idag var de på annat håll. Mycket tyst i skogen var det.

Nästa anhalt blev Äspet. Några dagar innan hade här varit berglärka och snösparv så vi hade förhoppningar om dessa, men de syntes inte till. Några fåglar flög förbi lockandes med ett läte som skulle kunna vara snösparv men vi kunde inte bestämma de till 100%. Det rastade mycket änder inne I Äspet. Vi såg skedand, bläsand, vigg, kricka och snatterand.En flock vinterhämplingar och grönfinkar födosökte bland ogräset.  Ute på Karet såg vi en gravand. På väg tillbaka till parkeringen flög plötsligt alla änder och gäss upp och strax såg vi två havsörnar och en pilgrimsfalk flyga runt ute över Karet. Vid parkeringen träffade vi Evert Walfridsson som tipsade om mycket gäss vid Hovby. Bl a en spetsbergsgås,  så efter att ha fikat var vi några som styrde kosan dit. Här såg vi vitkindade gäss, grågäss och sädgäss men ingen ”spissbergare”. Efter detta avslutade vi dagen och drog hemåt

 Lars-Olof

Artlista 2017-11-12

 Knölsvan, sädgås, bläsgås, grågås, vitkindad gås, prutgås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, brunand, vigg, bergand, alfågel, sjöorre, svärta, knipa, småskrake, storskrake, fasan, storlom, skäggdopping, gråhakedopping, svarthakedopping,  storskarv,  gråhäger, röd glada, havsörn, ormvråk, pilgrimsfalk, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, kungsfiskare, spillkråka,  blåmes, talgoxe, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, bofink, grönfink, grönsiska, vinterhämpling och domherre.

Lars Lundquist