Finjasjön 23/9/2018

 Denna söndag samlades vi vid City Gross i Höör. Målet för exkursionen var Finjasjön men på väg dit gjorde vi en avstickare till Magle våtmark. Det är en samling dammar strax söder om Hässleholm. Området får nog sägas ha haft sina glansdagar, men man vet ju aldrig vad som kan dyka upp.

Sångsvanor, Magle våtmark

Vi var 12 st som började vandringen och snart såg vi en familj sångsvanar. Snart såg vi några änder i en av dammarna och det var snatterand, bläsand och kricka. Nästa damm bjöd på två smådoppingar, och i en annan skyndade en rörhöna snabbt in i vassen för vidare beskådande av oss. En sävsparvshona visade upp sig fint på ett vasstrå. Andra arter vi såg här var storskarv, knölsvan, grågås och sothöna.

Sävsparv, Magle våtmark

När vi gått hela varvet så fikade vi faktiskt inte(!) utan satte oss i bilarna för vidare färd till Finjasjön. Efter dålig guidning av undertecknad så anlände vi så småningom till sjön. Där stod redan en skådare i tornet, så han gav oss en rapport vad som kunde ses. Olika änder och svanar låg i sjön. Strax upptäcktes en havsörn till Jonathans stora förtjusning. Andra rovisar vi såg var bl a sparvhök och brun kärrhök. Nu var det dags för fika och efter detta körde vi bort till fågelplattformen där Almaån rinner ut i Finjasjön. Några hade kört i förväg och vi andra fick rapport om att kungsfiskare setts i ån. Ute vid plattformen såg vi tofsvipa, kärrsnäppa och enkelbeckasin som gick och födosökte i gyttjan. Andra arter var skäggdopping, stjärtand, lärkfalk tornfalk och törnskata. Nöjda drog vi oss tillbaka till bilarna för lite mer kaffe. Ett besök på bron gjorde att två kungsfiskare visade upp sig jättefint när de flög fram och tillbaka över ån.

Skäggdopping, Finjasjön

Detta blev en bra slutkläm och vi avslutade exkursionen.
Nämnas kan att det blåste rejält denna dag och larmen från nordvästra Skåne om labbar, liror, stormfåglar och klykstjärtade stormsvalor var mycket knäckande. Vi skulle valt detta istället men det går ju inte att förutse vädret när vi planerar exkursionerna. Hade vi nu planerat havfågelexkursion denna dag, så hade det väl inte blåst ett dugg.

Lars-Olof

Artlistan (55 arter)

Knölsvan Sångsvan Kanadagås Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Knipa Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Tornfalk Lärkfalk Rörhöna Sothöna Trana Tofsvipa Kärrsnäppa Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Fisktärna Ringduva Kungsfiskare Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Stenskvätta Koltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötskrika Skata Kaja Kråka Stare Bofink Bergfink Grönsiska Sävsparv