Finjasjön i tät dimma 22/9/2019

Denna söndag var det besök vid Finjasjön som stod på programmet.

Samling vid City Gross i Höör kl 6:00. Att någon överhuvudtaget hittade hit i den Lützendimma som rådde är ett under. Man såg inte så långt framför bilen. Det var väl så här Gustav II Adolf kände sig 6 november 1632.

Nåväl. Vi körde iväg och anlände till fågelplattformen vid sjutiden. Dimman låg kompakt över sjön och det var inte många meter vi såg. Krickor och grågäss lyckades vi urskilja och ett par vattenrallar kyppade nästan oavbrutet. Efter en stund så kom ett par ägretthägrar förbiflygande. Då dimman efter ett par timmar låg kvar gick vi och fikade. I träden runt om var det gott om mesar och gransångare hördes sjunga. Tillbaks till plattformen och fortfarande ingen ljusning i sikte. Efter en stund gav vi upp och gick tillbaks till bilarna. Nu var klockan elva och då klarnade det upp och solen sken från blå himmel. Dock såg vi det kompakta dimtäcket över plattformen. I ån fick vi se kungsfiskare och en spillkråka flög förbi. Vi hörde även gröngöling och mindre hackspett. Nästa stopp blev fågeltornet och nya dagsarter blev bl a skäggmes, vigg och gluttsnäppa. Efter detta avslutade vi dagen.

Lars-Olof

Artlistan (52)
Knölsvan sångsvan grågås bläsand kricka gräsand vigg knipa skäggdopping storskarv ägretthäger gråhäger röd glada brun kärrhök blå kärrhök sparvhök tornfalk vattenrall rörhöna sothöna tofsvipa enkelbeckasin gluttsnäppa skrattmås gråtrut ringduva kungsfiskare gröngöling spillkråka mindre hackspett sånglärka ladusvala ängspiplärka sädesärla gärdsmyg rödhake koltrast rörsångare gransångare skäggmes stjärtmes entita blåmes talgoxe nötväcka skata kaja kråka stare steglits grönsiska sävsparv