Finjasjön 18/10

Denna söndag slapp vi den täta dimma som rådde vid förra årets besök vid Finjasjön. Då såg vi knappt utanför plattformen de första timmarna vi var där.

Elva medlemmar mötte upp vid samlingen  på City Gross i Höör. Vi skippade besöket vid fågeltornet då vägen ner dit inte är den bästa, så färden gick direkt till fågelplattformen. Vid bron spanade vi förgäves efter den blå juvelen som kan ses flyga över ån. Vi fortsatte ut till plattforme och här var redan ett par skådare så det blev rejält trångt.

Några ägretthägrar gick i vasskanten på motsatt sida och det låg mycket änder och svanar i sjön. Strax upptäcktes en honfärgad salskrake. Efter en stund hördes det välbekanta plingandet från skäggmes och sju stycken kom flygande framför plattformen. En ung fisktärna flög också förbi.

Efter välbehövlig fika återvände vi till parkeringen. Vi spanade vidare efter kungsfiskaren men det blev ingen denna gång. En promenad i hagen vid ån gav bl a nötskrika, gransångare, gulsparv och nötväcka.

Färden gick vidare till "Guldkusten" på Hovdalafältet. Även här är det chans på kungsfiskare i ån som rinner ut i Finjasjön. Vi hörde en misstänkt individ men fick aldrig syn på den. En varfågel piggade upp tillvaron och efter ytterligare en fika så avslutade vi en fin dag.

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  snatterand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  knipa  salskrake  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  duvhök  havsörn  ormvråk  sothöna  tofsvipa  enkelbeckasin  skrattmås  gråtrut  fisktärna  tamduva  ringduva  större hackspett  tornfalk  varfågel  nötskrika  skata  kaja  råka  kråka  korp  entita  blåmes  talgoxe  skäggmes  sånglärka  gransångare  nötväcka  koltrast  rödhake  pilfink  bofink  bergfink  domherre  gulsparv  sävsparv