Finjasjön 16 maj

Denna söndag slapp vi regnet till en början men däremot var det dimmigt. Tankarna dök upp på den gången vi var vid Finjasjön och vi inte såg ett sk-t utanför plattformen. Aldrig kan man vara riktigt nöjd. Nåväl, när vi anlände hade dimman lättat något. Vid plattformen hördes olika sångare, näktergal, gök och sävsparv. Några fisktärnor och skrattmåsar snappade efter småfisk. Däremot var det fattigt på änder. Knipa, vigg och gräsand var allt. Det brukar vara betydligt fler arter härbofink  steglits  . En brun kärrhök kom flygande. Nöjda gick vi tillbaks och spanade efter kungsfiskare i Almaån men hittade ingen.  en promenad i hagen mellan ån och fågeltornet ökade på dagslistan. Härmsångare, busksångare, nötskrika och gulsparv.

Nöjda här körde vi vidare till Guldkusten och spanade. Sångsvan, svartvit flugsnappare, björktrast, pilfink och steglits blev nya arter. Nu började regnet så avslutade  dagens exkursion.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  gräsand  vigg  knipa  fasan  skäggdopping  gråhäger  storskarv  brun kärrhök  röd glada  trana  strandskata  tofsvipa  enkelbeckasin  skrattmås  gråtrut  fisktärna  ringduva  gök  tornseglare  nötskrika  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  sånglärka  backsvala  hussvala  ladusvala  stjärtmes  lövsångare  gransångare  sävsångare  rörsångare  härmsångare  svarthätta  trädgårdssångare  törnsångare  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  näktergall svartvit flugsnappare  rödstjärt  buskskvätta  pilfink  gulärla  sädesärla  trädpiplärka  bofink  grönfink  steglits  gulsparv  sävsparv