Falsterbo Fågelstation 14/5/2019 till 16/5/2019

Jonathan och jag var i Falsterbo denna vecka och fick lov att se på ringmärkning. Det var jättespännande och verklig intressant att få en inblick i arbetet med att övervaka våra småfåglar. Sophie Ehnbom är fast ringmärkare på stationen och förutom att vara en väldigt lugn och trevlig person, är hon fantastiskt kunnig.

Rödstjärt

En flott blåhake

Näten sättes upp i gryningen innan det blir ljust, och ringmärkningen pågår i 4 timmar, längre om det fortfarande kommer fåglar i nätet, kortare om det blir för blåsigt eller det regnar, eftersom fåglarna kan fara illa i näten. Denna veckan betyder det att Sophie står upp kl 3:15, sätter nätet upp kl 3:30, första kontrollrundan går kl 4:30, och därefter varje halvtimme. Varje dag ifrån 21 mars til 10 juni! När ringmärkning är slut, skal resultatet rapporteras så vi mera bekväma människor kan se dem samma afton! Förutom praktiska göromål vid stationen inventeras fåglarna om eftermiddagen, till exempel räkning av rastande fåglar eller häckfågelinventering, så det är inte en vanlig 8 timmas arbetsdag.

Ida tömma nätet

Jonathan och jag bodde på Fågelstationens logi vid Kyrkan, och stod sent upp kl 3:45 för att vara nere vid fyren kl 4:15 och klar till första kontrollrundan. Sophie hade en medhjälpare, Ida, så de delade näten (max 21 st) emellan sig för att både kontrollrundan och själv ringmärkningen skulle går snabbt. Tisdag kom många fåglar och Björn dök upp för att hjälpa till. Då gick det snabbt, med två till att registrera, och en till att tömma näten.

The tools of the trade

Ida och Sophie vid arbetsbordet

Fåglarna sorteras efter art för att underlätta registrering. Ida satte ring på, lämnade fågeln til Sophie, som mätte vinglängden, köns- och åldersbestämde, kontrollerade hur mycket fett på bröst och buk, vägde och släppte fågeln. Man registrerar också klockslag. Om det var en fågel vi eller de ville fotografera, blev den tagit utanför, förevigat och släppt.

Visste du att den grå flugsnapparen har skägg?

Hur mycket väger en rödstjärt?

Könsbestämning på dräkten är inte alltid möjlig, men hanar har ofta längre vingar än honor. Svartvit flugsnappare hanar har alltid en vit fläck över näbbet, men vissa hanar kan också vara bruna, så dem skal man passa på!

Jonathan släpper en svartvit flugsnappare hona

Ochjag en lövsångare

Åldersbestämning är en vetenskap för sig. Man kollar ruggningen då oftast 1K fåglar ruggar annorlunda än 2K+ och där finns en del böcker med detaljerade beskrivningar. Det kan vara olika färger på kanterna på vissa fjädrar. Det kan vara nödvändigt att använda lupp, och den används också för att kolla färg på fågelns iris, då man ofta kan skilja 2K ifrån 3K+.

Förtroendefull kyckling

Fågelmatning

Denna vecka blev äntligen vädret lite varmare och vi fick 3 bra dagars ringmärkning, 328 fåglar av 25 olika arter, av vilka 162 var lövsångare, 34 rödstjärt, 32 ärtsångare, 20 trädgårdssångare, 17 svartvit flugsnappare, 17 törnsångare och 11 svarthätta. Ovanliga arter var ringduva, blåhake och rosenfink. Se den kompletta listan nedan.

I början var det svårt för oss att identifiera fåglarna i nätet, det finns inget beteende, sång eller ”jizz” att använda. Och då de ofta hänger med buken uppåt, ser man att många tättingar, precis som fisk, är rätt ljusa nedan. Men det blev bättre med tiden, så lövsångare, svartvit flugsnappare, törnsångare, ärtsångare och trädgårdssångare gick det bra med om torsdagen.

Vi vill gärna tacka Sophie och Ida stort för en oförglömlig upplevelse.

Fågelstationen har bruk för stötte, och ni kan som oss bli Falsterbo Fågelvän.

Gå in på deras hemsida https://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html och klicke på

Vi hade tid till fågelskådning (och powernaps) efter ringmärkning och såg de 2 första skärfläcke-ungarna om onsdag. Mängder av vitkindade gäss sträckte runt Måkläppen, skall de först nordpå nu? Vi åt frukost vid fågelstationen vid 9 tiden och kunne lyssna på åtminstone 2 skogsduvor kurra. På skärfläcke-ön häckar mycket annat än skärfläcka, däribland 89 kentska tärnor (Sophie’s tal, jag kunde inte räkna alla).

Här är alla fåglar vi såg bli ringmärkta, siffrorna från Fågelstationens hemsida https://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html fliken ”Ringmärkning”

Art Antal
ÄRTSÅNGARE 32
BLÅHAKE 1
BOFINK 3
GRÅ FLUGSNAPPARE 5
GRANSÅNGARE 2
GRÅSISKA 1
GRÖNSÅNGARE 1
HÄRMSÅNGARE 3
JÄRNSPARV 2
KOLTRAST 2
LÖVSÅNGARE 162
NÄKTERGAL 7
RINGDUVA 1
RÖDHAKE 2
RÖDSTJÄRT 34
RÖRSÅNGARE 1
ROSENFINK 1
SVARTHÄTTA 11
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 17
TALGOXE 1
TALTRAST 1
TÖRNSÅNGARE 17
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 20
TRÄDPIPLÄRKA 1
SUMMA 328

Artlista (83 arter)

Knölsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Bläsand Gräsand Årta Skedand Brunand Vigg Ejder Sjöorre Småskrake Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Sothöna Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Kustpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Drillsnäppa Gluttsnäppa Rödbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Kentsk tärna Silvertärna Småtärna Tamduva Skogsduva Ringduva Tornseglare Sånglärka Backsvala Ladusvala Hussvala Trädpiplärka Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Näktergal Blåhake Rödstjärt Buskskvätta Stenskvätta Koltrast Taltrast Härmsångare Rörsångare Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Grönsångare Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Gråsparv Bofink Hämpling Gråsiska Rosenfink Sävsparv