Falsterbo 6/10/2018

Denna lördag var det tidig samling i Gårdstånga, redan 5:30 och beckmörkt när vi var 6 st som startade färden mot Falsterbo. Den tidiga starten var med tanke på att det brukar vara mycket folk där vid denna tid på året, med många parkerade bilar längs vägen och en bit att gå. Tack vare den tidiga starten fick vi alla plats på parkeringen vid golfbanan. Det var fortfarande mörkt så vi behövde inte bekymra oss för att få någon golfboll i huvudet. Det var en härlig morgon och Falsterbo fyr blinkade fint. På väg ut till Nabben ljusnade det mer och mer. Nu ringde telefonen och det var Richard och Jonathan som anlänt och undrade var vi var. Efter en stund sammanstrålade vi och skådningen började.

Det var gott om blåmes och de flög nästan på en. Denna dag sträckte det ut 10 100 blåmesar. Mycket berg/bofink sträckte också. I lagunen såg vi ca 70 skärfläckor, myrspovar, storspovar och mycket annat. Ute i havet låg två storlommar och snorklade. Även prutgäss simmade runt. Rovfågelsträcket var magert undertiden vi stod där, men blå kärrhök, brun kärrhök, sparvhök och pilgrimsfalk flög förbi. Kl 10 var vi nöjda och gick tillbaka för att lyssna på PG Bentz. Han visade upp en ringmärkt nötväcka, en art som är ovanlig härute. 8 stycken hade de ringmärkt på morgonen. Det var även smärre invasion av svartmes och vi såg några ex i fyrträdgården.

Skärfläckor

Vi hade tänkt att bege oss till Skanörs ljung för att spana rovfåglar, men intog närbelägna Kolabacken istället. Nu började rovisarna komma igång ordentligt. Åttiotalet röda glador, flera fjällvråkar och sparvhökar drog förbi. Likaså 4 tranor och några mindre korsnäbbar rastade kort i buskarna. Larm kom om att brun glada var på väg, men den lyckades vi aldrig få se.

Efter en stund kom larm om dammsnäppa vid Höllvikens strand, och vi beslöt att bege oss dit. Då vi inte har den i föreningens obslista hade det blivit nytt GjuseX.  Detta innebär ju fika på föreningens bekostnad. Väl på plats så kom besked på att snäppan var felaktigt bestämd. Det var en gluttsnäppa istället. Det var ju snopet, men vi var ändå nöjda med dagen och avslutade exkursionen. 75 arter fick vi ihop. Tyvärr ingen havsörn denna gång. Totalt räknades 63253 utsträckande fåglar denna dag.

Lars-Olof

Artlistan (75)
Knölsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Prutgås Gravand Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Brunand Vigg Bergand Ejder Sjöorre Knipa Småskrake Storskrake Storlom Smådopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Röd glada Brun kärrhök Blå kärrhök Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Tornfalk Pilgrimsfalk Vattenrall Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Kustpipare Kärrsnäppa Myrspov Storspov Gluttsnäppa Rödbena Skrattmås Gråtrut Havstrut Skogsduva Ringduva Trädlärka Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Forsärla Gärdsmyg Rödhake Gransångare Skäggmes Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Skata Kaja Råka Kråka Stare Gråsparv Pilfink Bofink Bergfink Grönfink Steglits Grönsiska Hämpling Mindre korsnäbb Sävsparv