Falsterbo 3/10

Traditionsenligt i oktober står ett besök i Falsterbo på programmet, så även i år. Samling i Gårdstånga kl 6:00 för att vara på plats när det ljusnat. När vi kom fram lyckades alla i sällskapet få plats på den lilla parkering vid golfklubbens infart. Det är ovanligt att få plats här. Normalt får man stå längs vägen och gå en bit.

Tyvärr hade väderläget ändrat sig och det blåste på ganska bra när vi gick ut till Nabben för att beskåda sträcket. Det var en hel del tättingar i luften som grönsiskor, bo/bergfink, järnsparv och trädlärkor. Inte mycket rovfåglar, men en blå kärrhök jagade runt och sparvhökar sträckte ut. En vänlig skådare gjorde oss uppmärksamma på en kaspisk trut. Detta med trutar är inte lätt så det var snällt att få hjälp med artbestämningen.

När vi stått där ca en och en halv timme tyckte vi att det inte hände något och gick tillbaks till fyren för att fika. Det visade sig vara en tabbe. Hade vi stått tio minuter till hade vi fått se en brednäbbad simsnäppa flyga förbi. Mycket retligt då det  varit ett nytt gjusekryss och fika på föreningens bekostnad.

Fikan smakade bra och vi ställde oss för att skåda och lyssna på P G Bentz. Även om man hört honom många gånger är det intressant och dessutom spännande att se vad han visar upp för ringmärkta fåglar. Järnsparv, gransångare och brandkronad kungsfågel vår fåglar som visades upp. En jorduggla som jagade över vassen var roligt.

Nöjda här gav vi oss av till Skanörs ljung för att se om det var några rovfåglar på gång. Väl här kom det givetvis larm om brun glada nere vid fyren. Nu hade vi turen att den inte sträckte ut utan vände tillbaks och ser man på. Efter en stund kom den flygandes tillsammans med ett gäng röda glador. Några havsörnar flög förbi. En örn som var mindre sällskapade med en havsörn och satte myror i huvudet på oss. Det blev diskussion om det var en mindre skrikörn men vi var inte helt säkra på detta.

Artlista

Prutgås  kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  sparvhök  blå kärrhök  röd glada  brun glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  trana  strandskata  skärfläcka  kustpipare  storspov  myrspov  kärrsnäppa  enkelbeckasin  svartsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kaspisk trut  skogsduva  ringduva  jorduggla  gröngöling  tornfalk  pilgrimsfalk  skata  kaja  kråka  blåmes  talgoxe  skäggmes  trädlärka  sånglärka  ladusvala  lövsångare  brandkronad kungsfågel  kungsfågel  gärdsmyg  stare  koltrast  björktrast  taltrast  dubbeltrast  buskskvätta  järnsparv  forsärla  sädesärla  ängspiplärka  bofink  bergfink  grönfink  steglits  grönsiska  sävsparv