Fågelskådningens dag 4 maj 2014! Tipsrundan för vuxna.

Vinnare av de vuxnas tipsrad!

Grattis säger vi till:

Gunilla Davidsson-Nilsson

Ann-Margret Svärd-Nilsson

Per-Uno Nilsson

Samtliga har vunnit föreningens almanacka för 2015.

 

Fråga nr 1.

Fågel i vår logga är fiskgjusen.

Fråga nr 2.

Falken på taket på Hörby kyrka är pilgrimsfalken.

Fråga nr 3.

Sveriges nationalfågel är koltrasten.

Fråga nr 4.

Näbbfärgen på storkarnas ungar är svart.

Fråga nr 5.

Gömslet vid Gäddängen heter Gjuseboet.

Fråga nr 6.

Vi firade Fågelskådningens dag för 5:e året.

Fråga nr 7.

Vår största uggla är berguven.

Fråga nr 8.

Föreningen Ringsjöbygdens fågelskådare bildades 2009.

Fråga nr 9.

Vårens budbärare är tranan.

Fråga nr 10.

Det är björktrasten som förr kallades snöskata.

Fråga nr 11.

Tofsvipan heter Vanellus vanellus på latin.

Fråga nr 12.

Det är havsörnen som får vit stjärt med stigande ålder.