Ejdersträck i tät dimma 23/3

Carl Nielsen hjalp till

Traditionsenligt så gjorde vi en exkursion till Kåseberga denna dag. Ejdersträcket är i gång och förhoppningen var att hitta en praktejder i någon av flockarna.

Vädret var lovande när vi lämnade Hörby, men ju längre söderut vi kom desto molnigare blev det. Väl framme i Kåseberga var det rena rama Lützendimman. Det var inte många meter vi såg ut över havet. Humöret var kanske inte på topp hos mig, men vad skall man göra.

Storskarv, Kåseberga hamn

Knölsvan, Kåseberga

Lite fåglar lyckades vi hitta i alla fall. Några sjöorrar, en del alfåglar, gravänder och småskrakar lyckades vi urskilja i dimman. Så småningom lättade det och vi såg mer och mer. De första ejderflockarna började dyka upp och det kom en hel del under tiden vi var där. Dock ingen praktejder.

Kornsparv, Hammar

Efter första fikan var vi nöjda och begav oss till vinterfältet i Hammar för att se om det fanns några kornsparvar kvar. Då det varit en mild vinter så har här inte varit så många som det brukar. Efter ett tag såg vi 5-6 stycken i stubbfältet och en av dem behagade att flyga upp i en pil där vi kunde njuta av den en lång stund. Andra fåglar här var bl a sävsparv, hämpling och sånglärkor.

Nästa stopp blev strax efter Hammar och på ett fält gick massor av vitkindade gäss. Efter en stund lyfte allihop och vi förstod att någon rovfågel var på gång. Mycket riktigt så var en pilgrimsfalk på jakt efter lite lunch men vad vi såg lyckades den inte fånga något.

Varfågel, Fyledalen

Vårt sista stopp denna dag blev Fyledalen och kungsörnarna. En var uppe och flög och efter en stund hittades boet där honan låg. Förhoppningsvis ligger hon på ägg och får ungar så småningom. Bara hoppas att inte marodörer stör häckningen. Vi såg även några havsörnar här.
Nöjda med dagen avslutade vi här

Lars-Olof

Tack til Johnny för bildarna

Artlistan (62 arter) :

Knölsvan Sångsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Gravand Kricka Gräsand Ejder Alfågel Sjöorre Knipa Småskrake Storskrake Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Sparvhök Ormvråk Kungsörn Tornfalk Pilgrimsfalk Sothöna Trana Strandskata Tofsvipa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Spillkråka Sånglärka Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Koltrast Kungsfågel Stjärtmes Entita Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Varfågel Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Pilfink Bofink Hämpling Gulsparv Sävsparv Kornsparv