Drakamöllan, Haväng , Stenshuvud och Björket 8 juni

10 personer hade mött upp i Hörby denna tidiga morgon. Det var avfärd redan kl 5 för att kunna njuta av fågelsången i Drakamöllan. Väl där så började vi vår vandring förbi hotellet och ut på heden. Div sångare ackompanjerade oss på vägen. Ute på heden såg vi bl a sånglärka, trädlärka, stenskvätta, rödstjärt och buskskvätta. Någon hörde sommargylling sjunga nerifrån hotellet. På väg tillbaka till parkeringen såg vi gröngöling fint och undertecknad såg en fältpiplärka. Tyvärr flög den iväg innan jag hann visa den för de andra.
Morgonens första fika intogs och fortsatta planer för dagen diskuterades. Då det var avspärrat på Ravlunda för militärövning så gjorde vi ett stopp vid Haväng. Samtidigt kom larm om svartnäbbad islom vid Stenshuvud så vi omgrupperade snabbt dit. Tyvärr behagade inte islommen visa sig, men vi såg många storlommar. Snart brakade ovädret löst med kraftigt regn, blixt och åska. Vi lyckades ta skydd under taknocken på en stuga så vi klarade oss ganska bra. Så småningom klarnade det upp och efter ytterligare fika så gjorde vi ett försök till på islommen men lyckades inte hitta den.
Sista stoppet blev äppelodlingarna vid Björket i Kivik där vi såg och hörde två gulhämplingar. Efter detta avslutade vi dagen.
Lars-Olof

Artlista
Knölsvan grågås gravand ejder sjöorre knipa storskrake småskrake storlom gråhakedopping storskarv röd glada ormvråk fiskgjuse tornfalk trana strandskata storspov skrattmås gråtrut havstrut kentsk tärna skogsduva ringduva gök tornseglare gröngöling trädlärka sånglärka backsvala ladusvala hussvala fältpiplärka trädpiplärka sädesärla gärdsmyg järnsparv rödhake näktergal rödstjärt buskskvätta stenskvätta koltrast björktrast taltrast härmsångare ärtsångare trädgårdssångare svarthätta grönsångare gransångare lövsångare svartvit flugsnappare stjärtmes entita blåmes talgoxe nötväcka sommargylling törnskata nötskrika skata kaja råka kråka stare pilfink bofink gulhämpling grönfink steglits hämpling gulsparv