Dragning i almanackslotteriet Ringsjöbygdens fågelskådare, 20201228

Delar av styrelsen, Lars-Olof Nilsson, Lennart Andersson, Britta Frank och Ann-Margret Svärd Nilsson, samlades hos föreningens kassör Monica Frank för att göra den årliga dragningen i almanackslotteriet.

Styrelsen hade inhandlat en tavla till första pris med motiv Svarthakad buskskvätta, målad av den kände konstnären Lars Fredholm och till andra pris Ägretthäger i smide från Blossehus.

Styrelsen använde dataprogrammet ”dra lott” för att slumpmässigt dra två nummer mellan 1-158 av de samtliga sålda almanackorna.

Den förste vinnaren blev nr 7, vilket var Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen. Lars-Olof vann tavlan. Den andre vinnaren blev nr 11, Peter Danielsson, som erhöll fågeln i smide.

Lars-Olof gratulerades till första vinsten och Monica Frank kontaktade Peter Danielsson och gratulerade honom till andra priset.

 

 

Ann-Margret Svärd-Nilsson

För styrelsen i Ringsjöbygdens fågelskådare