Dimmig spontanskåsdning 16 september

Klockan åtta hade de tre första skådarna tagit sig genom dimman till parkeringen vid Fulltofta badplats. Sikten var begränsad till de närmaste träden. Gröngöling och större hackspett väsnades runtomkring. Vi drog oss långsamt mot Gäddängen och försökte identifiera läten från osynliga fåglar. Över sjön var det överhuvudtaget inte lönt att spana.  På plattformen var det lika illa, femtio meter bort var allt bara ett vitt töcken, och ingen vind fläktade undan dimman. De enda fåglar som visade sig var ett par svarthättor i närmaste buskarna. Mindre hackspett ropade tvärs över vattnet. Efterhand syntes en blek sol, men inte förrän klockan elva bröt den igenom och torkade snabbt upp dimman. Fram till dess hade vi bara kryssat tjugo arter genom att lyssna. Under tiden hade antalet frustrerade skådare utökats till åtta. Nu var det äntligen lönt att titta i tuberna. Ute i det grunda vattnet sågs ett tiotal brushanar, ett par enkelbeckasiner och två svartsnäppor bland alla tofsvipor och änder. Det sträckte trädpiplärka, bofink, grönsiska och sånglärka. En hussvala skymtade förbi.

Vi drog oss ut till sjön. Tre ägretthägrar stod i vasskanten. Några brushanar, kärrsnäppor och en svartsnäppa gick mellan revlarna. Många grågäss (men fortfarande inga andra gäss) blandade sig med sång- och knölsvanar och änder, bl.a. sked-, bläs- och brunand. Vi spanade förgäves efter snatter- och stjärtand. En hel del skäggdopping låg ännu kvar i sjön. Bara två sothönor syntes under hela förmiddagen  (det påstås att de har minskat…). Över skogen i norr kretsade sparvhök och lärkfalk.

När jag cyklade iväg upp mot kyrkan kom ett sträck med tranor, och en skata kompletterade sen artlistan.

Nästa spontanskådning blir onsdagen 30 september

Artlista 52 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, brushane, kärrsnäppa, enkelbeckasin, svartsnäppa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, skogsduva, ringduva, mindre hackspett, större hackspett, gröngöling, lärkfalk, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, blåmes, talgoxe, sånglärka, hussvala, gransångare, svarthätta, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla, trädpiplärka, bofink

Vid protokollet Lars H