Bjärehalvön 2/11 och fyra nya Gjusekryss

När denna exkursion bestämdes var förhoppningen att det skulle blåsa rejäla västvindar så vi skulle få se havsfåglar som liror, havssulor och tretåiga måsar. Men när man vill att det skall blåsa så gör det givetvis inte det. Tänkte först ställa in exkursionen p g a detta, men det skulle visa sig att det var tur att inte fallet blev så. Rapporter i veckan om tallbitar en masse och alkekung i Båstad gjorde att vi körde på det hållet. Uppe på Hallandsåsen stannade vi till där det rapporterats ca 40 tallbitar dagen innan. Vi hann knappt hoppa ur bilarna förrän vi såg de första. Ca 10 stycken satt och käkade rönnbär, och vi fick kanonobsar. Mycket roligt. Efter en kort  stund kom en flock björktrastar och det gillade inte tallbitarna som drog iväg. De kom dock strax tillbaka och nu var det bortåt trettio stycken. Till slut rapporterades det femtioen stycken men då hade vi lämnat platsen

Tallbit hane och hona. Foto Per-Uno

Nästa stopp blev Båstad hamn och där låg den näpna lilla alkekungen bland bryggorna. Den var väldigt oskygg och vi kunde nästa skaka hand/vinge med den. Väldígt kul att se den simma under vattnet. En sen ladusvala flög förbi och vi fick även se kungsfiskaren.

Alkekung Foto Per-Uno

Nästa stopp blev Yttre Kattvik. Genast upptäcktes en tordmule som låg ganska nära land. Storlom, smålom, svarthakedopping och sillgrissla var andra arter vi såg här.

 

Tordmule Foto Per-Uno                                              Ejder  Foto Per-Uno

 

Nöjda körde vi vidare till Torekovs rev. Det är en bra plats för att få se skärsnäppa på. En flock ljungpipare stod på revet och bland dessa lyckades vi hitta några skärsnäppor. Vi gick vidare närmre stranden och träffade två skådare som tipsade oss om två vattenpiplärkor som gick i tången. Vi såg dem ganska snart tillsammans med ängspip-och skärpiplärkor. Även en sädesärla var på plats.

Nöjda och belåtna gick färden in till Torekov och Svarteskär. Här hade det rapporterats toppskarvar sittande på skäret. Tyvärr var skäret tomt, men då ropade Joakim att här kommer en flygande. Den flög några rundor innan den landade på vattnet. Nu var toppskarven säkrad på listan. Ytterligare några ex sågs fiskande på vattnet. Ute på Hallands Väderö sågs pilgrimsfalk och havsörn.

Då det blivit nya gjusekryss denna dag avslutade vi med ett besök på Knut Jöns konditori i Båstad för att fira detta. Kaffe och allhelgonabakelse avnjöts. Vid genomgång av artlistan visade det sig att det blivit inte mindre än fyra nya kryss, nämligen tallbit, alkekung, vattenpiplärka och toppskarv. Flera av dagens deltagare fick även ett antal livskryss. Det är kul att vara exkursionsledare när det blir en sådan lyckad exkursion. Totalt blev det 59 arter.

Lars-Olof

Artlista

Prutgås  knölsvan  sångsvan  bläsand  gräsand  kricka  ejder  svärta  sjöorre  knipa  småskrake  smålom  storlom  skäggdopping  svarthakedopping  gråhäger  toppskarv  storskarv  röd glada  havsörn  ormvråk  ljungpipare  skärsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  alkekung  sillgrissla  tordmule  tamduva  ringduva  kungsfiskare  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  talgoxe  ladusvala  gärdsmyg  nötväcka  stare  koltrast  björktrast  rödhake  gråsparv  pilfink  sädesärla  ängspiplärka  vattenpiplärka  skärpiplärka  bofink  bergfink  tallbit  grönfink  grönsiska