Big sit 27 september!

BigSit  27/9

 

BigSit är ett arrangemang som vi som håller på med Microbirding i Eslövs kommun brukar ha en gång om året. För er som undrar så innebär microbirding att man skådar och registrerar arter man ser i kommunen. Gå in på www.microbirding.se  för mer info om intresse finns.

 

BigSit innebär att man väljer en lokal man vill skåda på och sitter här valfri tid och räknar alla arter man ser eller hör under denna tid. I år så inbjöds gjusarna att delta. Endast tre gjusar hörsammade inbjudan, Lasse L, Lasse H och Flemming vilka skådade vid Gäddängen. Ulf T satt vid Eslövs reningsverk och Joakim S och jag tillbringade förmiddagen vid Sjöholmens badplats.

Då det blåste en hel del så var det mycket frustrerade att få larm om alla havsfåglar som blåst in i Laholmsbukten. Här sågs bl a gulnäbbad lira, grålira, större lira, storlabb och stormfågel så vi önskade nog att vi varit vid Kattvik istället. Nåväl, inget att göra åt. Efteråt så samlades alla i Abullahagen i Eslöv för artgenomgång och korvgrillning. Här anslöt två gjusar, Jan-Olof och Göran. Det blev en trivsam stund med mycket snack om fåglar, men även om trollsländor och fjärilar.

 

De som lyckades bäst var gänget vid Gäddängen med 57 arter. Jocke och jag fick 42 och Ulf 30 arter. Totalt sågs 67 arter av de tre lagen.

Alla tre bilderna är tagna av Lasse Lundqvist och referatet skrivet av Lars-Olof!

lärkfalk3
Lärkfalk

rödhake
Rödhake

större hackspett
Större hackspett

 

Artlista

Knölsvan  Sångsvan  Grågås  Kanadagås  Bläsand  Snatterand  Kricka  Gräsand

Stjärtand  Skedand  Brunand  Vigg  Knipa  Fasan  Skäggdopping  Storskarv  Gråhäger

Vit stork  Röd glada  Havsörn  Brun kärrhök  Sparvhök  Ormvråk  Tornfalk  Lärkfalk

Pilgrimsfalk  Sothöna  Trana  Tofsvipa  Enkelbeckasin  Skrattmås  Fiskmås  Gråtrut  Havstrut  Ringduva

Kungsfiskare  Spillkråka  Större hackspett  Sånglärka  Ladusvala  Ängspiplärka

Sädesärla  Gärdsmyg  Järnsparv  Rödhake  Stenskvätta  Koltrast  Taltrast  Gransångare  Lövsångare  Stjärtmes  Entita

Blåmes  Talgoxe  Nötväcka  Nötskrika  Skata  Kaja  Råka  Kråka  Korp  Stare  Bofink

Bergfink  Grönfink  Grönsiska  Gulsparv