Besök på Frostaskolan i Hörby

Ringsjöbygdens fågelskådarförening fick en inbjudan från Frostaskolans arbetslag för årskurs 4-6 i början av hösten. De har detta läsår tema ”lek” och ville att vår förening skulle komma och berätta och göra lite reklam. Styrelsen beslöt att vi skulle försöka genomföra besöket och vi tog kontakt med ansvarig i Frostaskolans arbetslag. Vi kom fram till hur vi skulle lägga upp ”lektionerna” och den 1 december var det dags.

Vi mötte då ca 140 elever uppdelade i 5 grupper, två grupper årskurs 4, en grupp årskurs 5 och två grupper i årskurs 6. Vi hade 25 minuter avsatt till varje grupp. Skolsalen var försedd med olika uppstoppade fåglar från skolans samling.

Vi inledde med att barnen fick skriva namnet på en fågel. Lapparna samlades in och Per Uno gjorde sammanställning på vad barnen hade skrivit. Ann-Margret berättade lite om föreningens sammansättning och vad vi pysslar med, bl. a. bygger holkar och flottar, lär om fåglarnas beteenden i form av kurser och föreläsningar. Vidare gavs exempel på platser där föreningen ägnar sig åt exkursioner samt vilken utrustning fr.a. varma kläder, som krävs vid denna typ av aktivitet.

Britt-Marie fortsatte att fängsla barnen med att visa typiska igenkänningstecken på ex. rovfågel, vadarefågel och fågel som finns nära bostaden. Barnen deltog genom att svara på frågor samtidigt som de fick information. Barnen hade redan kunskap om hur människan kan förstöra för fåglarna, vilket Britt-Marie gav mycket stöd för.

Avslutningsvis visade Per-Uno några bilder på olika vanliga fågelarter samt redovisade vad gruppen skrivit för fågel på lappen. Barnen fick titta på en uppstoppad fågel, som placerats i en annan byggnad i skolmatsalens fönster, med hjälp av tubkikare och vanlig kikare.

Vi upplevde att barnen tyckte det var spännande och intressant och förhoppningsvis har föreningen bidragit till en ökad nyfikenhet på fåglar bland yngre kommuninvånare i Hörby.

Ann-Margret Svärd-Nilsson          Britt-Marie Bengtsson    Per Uno Nilsson