Årets sista exkursion, Ringsjö runnt 20181209

Vi var nio stycken som samlades vid parkeringen nere vid Östra Ringsjöns fågeltorn i Snogeröd. Givetvis började det regna men efter en stund upphörde det, men vi skulle få mer av den varan. Vid tornet såg vi ut över Ringsjön och storskrakar, storskarvar och salskrakar upptäcktes. En duvhök drog förbi och efter en stund blev det uppflog av gässen som rastade på ängen. Snart förstod vi varför då vi såg en pilgrimsfalk på jakt efter frukost. Nöjda här gick vi tillbaka till bilarna för vidare färd mot Skarhults ängar. Vi tog vägen om Bältinge i hopp om att få se kungsörn, men ingen behagade att visa sig. Nu tilltog regnet och i bilen diskuterades om vi skulle avbryta för dagen. Som tur var gjorde vi inte det, då regnet upphörde när vi kom till Skarhult. På väg dit såg några en varfågel.

Vid våtmarken såg vi tre unga havsörnar och i ett träd i närheten satt föräldrarna och vaktade. Jonathan var mycket nöjd med detta.

Nu började vi bli kaffesugna och vi styrde kosan mot Sjöholmen där fika intogs. Vi drog även igång grillen så att vi kunde grilla några korvar. I sjön såg vi bl a salskrake, kricka, storskarv och grågäss. Domherrar och en sidensvans slog sig ner i ett träd nära grillplatsen. Sedan gick vi bort till bron för att få se den blå juvelen, men tyvärr visade den sig inte denna gång. Sista stoppet blev dämmet norr om järnvägsbron. En smådopping dök framför oss, men annars var det bara gräsänder i ån. Några rödvingetrastar flög förbi och en entita födosökte vid bron. Efter detta avslutade vi dagen.

Jag önskar alla gjusar God Jul och Gott Nytt År så tar vi nya tag 2019

 Lars-Olof

 

 

 

Tack till Jan-Olof för bildarne

Artlistan (51 arter)

Knölsvan Sångsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Vigg Knipa Salskrake Storskrake Fasan Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Duvhök Sparvhök Ormvråk Pilgrimsfalk Tofsvipa Gråtrut Havstrut Tamduva Större hackspett Ängspiplärka Sidensvans Gärdsmyg Rödhake Koltrast Björktrast Rödvingetrast Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Skata Kaja Råka Kråka Korp Pilfink Grönfink Grönsiska Gråsiska Domherre Gulsparv