Årets första spontanskådning

 

Vi var 10 medlemmar där möttes till årets först spontanskådning. Ringsjön och Gäddängen var nästen total däcket av is., men där var nästen ingen vind och temperaturen var omkring noll.  Långt ute på Ringsjön stod två havsörn på isen. Där var lite öppet vatten på andra sida av Gäddängen var sångsvanar, knölsvanar och gräsänder var samlat.

Vi skulle vilja gärna höra eller ser några av de tidigare ankommande sommargäster, såsom sävsparv, gransanger, eller sädesärla, men de uteblev.

En mindre flock tranor flög förbi, och senare upptäcktes två gående intill Gjusebo, samt en längre bort på åkern. Gråhäger stod långs kanten, men inge ägretthäger.

Kungsfiskare förberedelser

Lasse slutade vid att testa isen, och lägga et par pinnar kvar till att resa upp för kungsfiskare fotografer.

Artlistan

Knölsvan, sångsvan, sädgås, grågås, kanadagås, kricka, gräsand, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, ringduva, gröngöling, sånglärka, koltrast, björktrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, skata, kaja, kråka, stare, bofink, domherre, gulsparv.

Summa 33 arter, att jämföra med 51 arter vid premiären 22/3 förra året

Lars Helgesen