Abullahagen, Skarhults våtmark och Rövarekulan fick besök!

Lördagen 25 april hade vi en fin fm i Abullahagen. Vilken liten fin oas Eslövsborna har i sin närhet. Vi fick se mycket fågel vilket höjde humöret på oss alla. Så skoj att återse våra inflyttande vänner efter vintern.

Vi samlades på parkeringen 07.30. Först var vi bara några stycken men när den ene bilen efter den andre anlänt så var vi upp emot 20 pers. Skoj när det blir så här. Dan från Höör hade med sig en gäst, Sebastien från Frankrike. En inbiten fågelskådare med över 2000 kryss. Trevligt med sådana besök.

Vi började vår runda i sakta mak in i hagen. Vi hade öronen på helspänn, det sjöngs flitigt överallt. Det första vi fick höra var en svarthätta, sen var naturligtvis rödhaken där, sen kom rödstjärten och så höll det på…………våren är här och det med besked.

DSCN1155
Här lyssnas det och koncentrationen på topp.

Vi turades om att vara uppe i hagens torn då det inte rymmer så många personer samtidigt. I vattnet fick vi se gråhakedopping, rörhöna, gravand, skrattmås mm.

DSCN1147
Rörhöna i Abullahagens damm.

DSCN1152
Gjusar skådar ut över dammen.

Vi vandrade vidare in mot den öppna delen. Regnet hängde över oss, skulle vi klara fm utan att bli våta? Till vänster när vi kommit ut på öppet fält fick vi se en st hackspett som med stor iver satt och hackade i en holk. I samma hörna satt hämpling, gulsparv och järnsparv. Vi letade hela tiden efter ringtrast då en av dagens deltagare hade varit där igår och sett fem stycken!!!

DSCN1163
Större hackspett hittade på hyss.

När vi kom längre in i hagen var det en gröngöling som drog till sig vår uppmärksamhet. Var visst inte så vanlig där enl Lars-Olof. Gröngölingen fick vår uppmärksamhet en god stund och samtidigt upptäckte vi stenskvätta på stengärdet.

DSCN1173
Flygande gröngöling.

DSCN1174
Som landat.

Nu kom regnet………….vad göra? Vi gick tillbaks mot skogsdungen varifrån vi kom. Vi tog skydd under en stor gran. Vi kände oss nästan som småtroll där vi stod under granen. Några gick och hämtade fikat vilket vi egentligen hade tänkt att ta lite längre fram på fm. Men nu passade det ju bra medan vi ändå väntade ut regnet. Vilket naturligtvis upphörde efter en stund.

DSCN1181
Troll under granen.

DSCN1179
Vem har sagt att en karl inte klär i damväska?

Så fortsatte skådningen på allvar igen. Medan vi rörde oss under och runt granen fick vi se steglitser, trastar, lövsångare.

Vi kommer åter ut på öppet fält och tog oss längst bort där vi avslutat tidigare med gröngölingen. Minsann han visade upp sig en gång till! Det är en fin fågel och dessutom Hörbys kommunfågel. Några tog sig in på åkern på andra sidan stengärdet i hopp om att skrämma upp ringtrasten men vi fick tji.

Vi diskuterade om vi skulle återvända nu eller gå upp om backen som i regel bjöd på mindre fågel. Vi bestämde oss för backen och DÄR hade vi turen att få se ringtrast. Uppe på krönet hoppade det runt både honor och hanar. Vilken glädje, inte minst för oss som bara haft dåliga obsar tidigare. Vi stod en god stund och studerade dessa skönheter. De är ju bara svarta och vita men något visst med haklappen de har.

IMG_8314
Ringtrast, foto Dan.

DSCN1212
Här njuter vi alla av ringtrastarna.

DSCN1233
Rödstjärten flyttade runt.

DSCN1245
Abullahagen.

Klara med ringtrastarna gick vi tillbaks mot bilarna för en tur bort till Skarhults våtmarker. Har blivit en riktigt trevlig lokal. Några nya dammar hade tillkommit sen vi sist var där med föreningen.

Vi gick längs den gamla järnvägslinjen fram till dammarna.

DSCN1246

Här står man högt och har väldigt bra koll på läget. Mycket fågel i dammarna. Skärfläcka, gulärla, tornfalk, strandskata ja listan blev lång.

DSCN1247

Efter ett tag var vi nöjda med denna lokal och gänget som fortsatte tog sig till Rövarekulan för att leta forsärla och strömstare. Här lämnar jag ordet vidare……………….

 

Så tog jag över stafettpinnen. Margareta ville det. Klart jag är tveksam. Jag är ju mer en diktare än en fågelskådare. Men låt gå. Jag är ju laddad med Dickens.

Vi svänger runt i Skarhult, tar Rolsbergavägen mot Löberöd och där nånstans kör vi ner i en öppning i landskapet, här har vi ravinen, kulan utan rövare och dansbanan är borta sen länge. Men kvar finns det som gör det till ett naturreservat: Bråån, bäcken, skifferberggrunden, sluttningarna, blommorna, bokskogen och fåglarna. Vad, vad gäller fåglar? Kungsfiskare! Strömstare! Forsärla! Sångare!

IMG_8351
Strömstare, foto Dan.

Vi, eller fågelklubben har aldrig varit här. Kanske synd! Det blev visserligen ingen forsärla, men väl en strömstare som flög som en kungsfiskare, där vid stenbron på romerska valv, som ville visa sin mästerlighet i luften. Vi tog förstås en runda längs bäcken. Och visst, naturen är en scen för den som vill se lekande sädesärlor som vänslas i luften, ovanför bäcken, som är som vi när allt kommer omkring. Sen två entitor och en svarthätta som sa farväl för den här gången. Till sist: Vilken plats! Alla ljud! Alla dofter! Rövarekulan är rätt mycket av det vi tycker om.

Margareta/Gert-Åke

Artlista

Knölsvan   Sångsvan  Grågås  Vitkindad gås  Gravand  Bläsand  Snatterand  Kricka

Gräsand  Skedand  Vigg  Knipa  Fasan  Gråhakedopping  Gråhäger  Röd glada  Brun kärrhök  Ormvråk  Fiskgjuse  Tornfalk  Vattenrall  Sothöna  Rörhöna  Strandskata  Skärfläcka  Tofsvipa  Enkelbeckasin  Svartsnäppa  Rödbena  Skrattmås  Fiskmås  Ringduva  Gröngöling  Mindre hackspett  Sånglärka  Ladusvala  Trädpiplärka  Ängspiplärka  Gulärla  Sädesärla  Strömstare  Gärdsmyg  Järnsparv  Rödhake  Rödstjärt  Stenskvätta  Ringtrast  Koltrast Björktrast  Taltrast  Sävsångare  Svarthätta  Grönsångare  Gransångare  Lövsångare  Entita  Blåmes  Talgoxe  Nötväcka  Skata  Kaja  Råka  Kråka  Korp  Stare  Pilfink  Bofink  Grönfink  Steglits  Hämpling  Stenknäck  Gulsparv  Sävsparv

 

Nedan följer artlistan på fyra språk! Vår gäst Sebastien från Frankrike har sammanställt denna.

Namnen kommer i ordningen franska, latin, engelska och svenska.

N° French Name Scientific Name English Name Swedish Name Abullahagen (Eslöv) Brönneslöv (Eslöv) Fågeltorns-Vomb (Eslöv) Hardeberga (Lund) Harlösa – Vombsjön (Eslöv) Krankesjön (Lund) Löberöds Gård (Eslöv) Rövarekulans Naturreservat (Höörs) Skarkult (Eslöv)
1 Grèbe jougris Podiceps grisegena Red-necked Grebe Gråhakedopping 4
2 Grèbe huppé Podiceps cristatus Great Crested Grebe Skäggdopping v v
3 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Great Cormorant Storskarv 10 v 1
4 Cigogne blanche Ciconia ciconia White Stork Vit stork 1
5 Héron cendré Ardea cinerea Grey Heron Gråhäger 1 1 1
6 Oie cendrée Anser anser Greylag Goose Grågås 6 v 10 30
7 Cygne tuberculé Cygnus olor Mute Swan Knölsvan 20 5
8 Cygne chanteur Cygnus cygnus Whooper Swan Sångsvan 2 15
9 Tadorne de Belon Tadorna tadorna Common Shelduck Gravand 6 v 2 v
10 Canard chipeau Anas strepera Gadwall Snatterand 2 2
11 Canard siffleur Anas penelope Eurasian Wigeon Bläsand 50 2
12 Canard colvert Anas platyrhynchos Mallard Gräsand 10 v 4 v
13 Canard souchet Anas clypeata Northern Shoveler Skedand 10 2
14 Canard pilet Anas acuta Northern Pintail Stjärtand 1
15 Sarcelle d’été Anas querquedula Garganey Årta 2
16 Sarcelle d’hiver Anas crecca Eurasian Teal Kricka 5 100 10
17 Fuligule morillon Aythya fuligula Tufted Duck Vigg 3 20
18 Garrot à œil d’or Bucephala clangula Common Goldeneye Knipa 2 2
19 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Western Osprey Fiskgjuse 1
20 Milan royal Milvus milvus Red Kite Röd glada 1 1 1 1 2
21 Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle Havsörn 1
22 Busard des roseaux Circus aeruginosus Western Marsh Harrier Brun kärrhök 4
23 Epervier d’Europe Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk Sparvhök 1
24 Buse variable Buteo buteo Common Buzzard Ormvråk 2 1 1
25 Faucon crécerelle Falco tinnunculus Common Kestrel Tornfalk 1
26 Faucon pèlerin Falco peregrinus Peregrine Falcon Pilgrimsfalk 1
27 Faisan de Colchide Phasianus colchicus Common Pheasant Fasan 2 1 v v
28 Râle d’eau Rallus aquaticus Water Rail Vattenrall v
29 Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus Common Moorhen Rörhöna 2 v
30 Foulque macroule Fulica atra Eurasian Coot Sothöna 5 3
31 Huîtrier pie Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher Strandskata 3 v 1
32 Avocette élégante Recurvirostra avosetta Pied Avocet Skärfläcka 2
33 Vanneau huppé Vanellus vanellus Northern Lapwing Tofsvipa v 10 3
34 Petit Gravelot Charadrius dubius Little Ringed Plover Mindre strandpipare 2
35 Bécassine des marais Gallinago gallinago Common Snipe Enkelbeckasin 5
36 Courlis cendré Numenius arquata Eurasian Curlew Storspov 5
37 Chevalier arlequin Tringa erythropus Spotted Redshank Svartsnäppa 1
38 Chevalier gambette Tringa totanus Common Redshank Rödbena 10 4
39 Chevalier aboyeur Tringa nebularia Common Greenshank Gluttsnäppa 5 1
40 Chevalier sylvain Tringa glareola Wood Sandpiper Grönbena 5
41 Combattant varié Philomachus pugnax Ruff Brushane 12
42 Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus Black-headed Gull Skrattmås v v
43 Goéland cendré Larus canus Mew Gull Fiskmås v
44 Goéland argenté Larus argentatus European Herring Gull Gråtrut v
45 Sterne pierregarin Sterna hirundo Common Tern Fisktärna 2
46 Pigeon ramier Columba palumbus Common Wood Pigeon Ringduva v v v v
47 Grand-duc d’Europe Bubo bubo Eurasian Eagle-Owl Berguv 4
48 Pic épeiche Dendrocopos major Great Spotted Woodpecker Större hackspett 2
49 Pic vert Picus viridis European Green Woodpecker Gröngöling 1
50 Alouette lulu Lullula arborea Woodlark Trädlärka 1
51 Alouette des champs Alauda arvensis Eurasian Skylark Sånglärka v v v
52 Bergeronnette printanière Motacilla flava Western Yellow Wagtail Gulärla v 5 2
53 Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Grey Wagtail Forsärla 1
54 Bergeronnette grise Motacilla alba White Wagtail Sädesärla 1 v 2 1
55 Pipit farlouse Anthus pratensis Meadow Pipit Ängspiplärka 20
56 Pipit des arbres Anthus trivialis Tree Pipit Trädpiplärka 1
57 Hirondelle rustique Hirundo rustica Barn Swallow Ladusvala 8
58 Cincle plongeur Cinclus cinclus White-throated Dipper Strömstare 2
59 Accenteur mouchet Prunella modularis Dunnock Järnsparv v
60 Merle à plastron Turdus torquatus Ring Ouzel Ringtrast 5
61 Merle noir Turdus merula Common Blackbird Koltrast 4 v v
62 Grive musicienne Turdus philomelos Song Thrush Taltrast 2
63 Rougegorge familier Erithacus rubecula European Robin Rödhake v
64 Rougequeue à front Blanc Phoenicurus phoenicurus Common Redstart Rödstjärt 1
65 Traquet motteux Oenanthe oenanthe Northern Wheatear Stenskvätta 4
66 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Eurasian Wren Gärdsmyg v v
67 Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Willow Warbler Lövsångare 10 v v v
68 Pouillot véloce Phylloscopus collybita Common Chiffchaff Gransångare 5 v v v
69 Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix Wood Warbler Grönsångare 2
70 Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus Sedge Warbler Sävsångare 1
71 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Eurasian Blackcap Svarthätta 1 1
72 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Long-tailed Tit Stjärtmes 1
73 Mésange nonnette Poecile palustris Marsh Tit Entita 1
74 Mésange charbonnière Parus major Great Tit Talgoxe v v
75 Mésange bleue Cyanistes caeruleus Eurasian Blue Tit Blåmes v v
76 Sittelle torchepot Sitta europaea Eurasian Nuthatch Nötväcka 2 1
77 Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Common Starling Stare 10 v
78 Pie bavarde Pica pica Eurasian Magpie Skata 2
79 Choucas des tours Coloeus monedula Western Jackdaw Kaja v v v
80 Corbeau freux Corvus frugilegus Rook Råka v v
81 Corneille mantelée Corvus cornix Hooded Crow Gråkråka 2 v v
82 Grand Corbeau Corvus corax Northern Raven Korp 1 1
83 Pinson des arbres Fringilla coelebs Common Chaffinch Bofink v v v
84 Verdier d’Europe Chloris chloris European Greenfinch Grönfink 2 v
85 Chardonneret élégant Carduelis carduelis European Goldfinch Steglits v
86 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Common Linnet Hämpling 5 v
87 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Hawfinch Stenknäck 1
88 Bruant jaune Emberiza citrinella Yellowhammer Gulsparv 2 2