Abullahagen, Skarhults ängar 25/4

Inte mindre än 17 deltagare hade mött upp vid samlingen på parkeringen vid ingången till Abullahagen i Eslöv. Det var länge sedan vi var så många på en exkursion. Roligt. Det var kanske förhoppningen att få se ringtrast som lockade. Vi började vår vandring och spanade av området där ringtrast setts senast för en vecka sedan. Tyvärr hade vi ingen tur denna gång. Rapporterna på artportalen om ringtrast har minskat i veckan så de är på väg norrut till sina häckningsplatser nu. Dock fick vi se de flesta andra trastar, taltrast, björktrast, koltrast och rödvingetrast. Ärtsångare, svarthätta och rödstjärt hördes sjunga och när vi närmade oss grillplatsen hördes även grönsångare. Några gick upp i tornet och såg bl a gråhakedopping och gravand. Svartvit flugsnappare syntes i trädkronorna.

Vi fortsatte vår vandring och snart upptäcktes en törnsångare. Här delades gänget uppoch några, däribland jag gick i förväg,  vilket skulle vissa sig vara ödesdigert. Då vi strålade samman igen så hade de fått se en ängshökshane som sträckte över österut. Det kändes surt att vi gått i förväg. Ängshök är nämligen inte så vanlig i Eslövs kommun. Tillbaka vid parkeringen intogs förmiddagsfikat och en summering gav ca 45 arter under vår rundvandring. Klart godkänt.

Nästa stopp blev Skarhults ängar. Då det var molnigt var det bra obsförhållande då vi slapp besvärande värmedaller när vi spanade ut över våtmarken. I ena våtmarken såg vi bl a snatterand, bläsand, kricka och silltrut. Vi gick över bron vid Braån men ingen kungsfiskare syntes, men några fick se den på väg tillbaka. I den andra våtmarken rastade trettiotalet brushanar och en havsörn var uppe och luftade sina vingar.

Tillbaka vid bilarna avslutade vi dagen. Totalt blev det 67 arter

Artlista

Sångsvan  grågås  gravand  bläsand  snatterand  kricka  gräsand  knipa  fasan  gråhakedopping  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  ängshök  sparvhök  rörhöna  sothöna  trana  strandskata  större strandpipare  tofsvipa  brushane  rödbena  skrattmås  fiskmås  silltrut  gråtrut  ringduva  kungsfiskare  större hackspett  sånglärka  ladusvala  trädpiplärka  ängspiplärka  sädesärla  järnsparv  rödhake  gärdsmyg  rödstjärt  koltrast  taltrast  björktrast  rödvingetrast  ärtsångare  törnsångare  svarthätta  grönsångare  gransångare  lövsångare  svartvit flugsnappare  blåmes  talgoxe  nötväcka  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  pilfink  bofink  grönfink  steglits  hämpling  gulsparv  sävsparv