Abullahagen och Skarhults ängar 25 april

Denna söndagmorgon bjöd på några minusgrader men solen sken från blå himmel så det var ändå en härlig morgon. Det primära målet för dagen var ringtrast som observerats tidigare i veckan. Vi började vår vandring och lövsångare och gransångare sjöng. Några hämplingar flög förbi och en rödstjärt hördes sjunga. Inga ringtrastar ännu men efter en stund såg jag trastar i riktning mot fryshuset och hoppet tändes. En snabb promenad senare ropade Lena "där är ringtrasten". En hane flög runt i hästhagen men flög snart i väg så tyvärr fick inte alla se den. I hagen såg vi även dubbeltrast, taltrast och rödstjärt. En svarthätta sjöng sporadiskt. När vi närmade oss Långakärr stöttes en drillsnäppa och en skogssnäppa och i vattnet låg gravand och gråhakedopping. När vi gått närmare två timmar var det dags för morgonens första fika.

När den var avklarad begav vi oss till Skarhults ängar. Här sågs en del vadare som drillsnäppa, gluttsnäppa, rödbena, storspov, skärfläcka och mindre strandpipare. Skedänder och bläsänder såg vi också. I rovfågelvg sågs röd glada, brun kärrhök och ormvråk. Däremot ingen havsörn som man annars brukar se här. Hämpling, gulsparv, trädpiplärka, ängspiplärka och steglits var andra fåglar vi fick se och höra. Nöjda återvände vi till bilarna och här avslutade vi dagen. Några fick se en brunglada ner mot Sjöholmen när de körde hem. Sex av oss styrde kosan till en skog utanför Eslöv för att titta till ett havsörnsbo som finns här. Vid boet såg vi hanen sitta utanför boet och han höll koll på oss. Han lämnade boet och då fick vi även se honan resa sig upp vilket med all säkerhet tyder på att hon ruvat klart och att det blivit ungar. Återstår att se hur många paret fått. Efter ytterligare en fika gick vi till baka till bilarna och körde hem var och en till sitt.

Lars-Olof

Artlista

Vitkindad gås  grågås  knölsvan  sångsvan  gravand  skedand  bläsand  gräsand  kricka  knipa  fasan  gråhakedopping  gråhäger  sparvhök  brun kärrhök  röd glada  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  mindre strandpipare  storspov  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  gluttsnäppa  fiskmås  gråtrut  kaspisk trut  skogsduva  ringduva  skata  kaja  råka  kråka  entita  talgoxe  blåmes  sånglärka  lövsångare  gransångare  svarthätta  kungsfågel  gärdsmyg  stare  ringtrast  koltrast  taltrast  dubbeltrast  rödhake  svartvit flugsnappare  rödstjärt  järnsparv  sädesärla  trädpiplärka  ängspiplärka  bofink  grönfink  hämpling  steglits  gulsparv

 

 

Foto Per Uno Nilsson

Överst t.v hona svartvit flugsnappare, t.h gulsparv.

Underst t.v hämpling, th grönfink.