Abullahagen och Skarhults ängar 20/4/2019

Trots påskafton var vi nio skådare på denna exkursion till mina ”hemmalokaler”
Abullahagen är ett naturreservat beläget i utkanten av Eslöv så jag har nära till den härliga lokal.

Gråhakedopping

Solen lyste från blå himmel när vi började vandringen. Åtskilliga trastar son rödvinge, dubbel och taltrast rastade i markerna. Vårt mål var ringtrast och efter en stund så såg vi två som gick tillsammans med ett gäng björktrastar. Gransångare, hämpling, svarthätta och grönfink var andra arter som sågs. I Långa kärr låg det bl a gråhakedopping, kricka och gravand. Nöjda gick vi tillbaka till parkeringen och intog fika.

Gråhäger

Nästa lokal blev Skarhults ängar där vi såg bl a brushanar, rödbenor och två tranor. Uppe i en kraftledningsstolpe rastade en pilgrimsfalk och snart tog den till vingarna varpå alla andra fåglar flög upp. När vi var nöjda här så återvände vi till Abullahagen för grillning och sammanfattning av dagen.

Hämpling

Artlista
Knölsvan sångsvan grågås gravand kricka gräsand skedand knipa gråhakedopping storskarv gråhäger röd glada ormvråk tornfalk pilgrimsfalk fasan sothöna trana strandskata mindre strandpipare tofsvipa brushane enkelbeckasin storspov rödbena skrattmås fiskmås ringduva skogsduva större hackspett sånglärka ängspiplärka trädpiplärka sädesärla gärdsmyg järnsparv rödhake ringtrast koltrast björktrast taltrast rödvingetrast dubbeltrast svarthätta gransångare lövsångare entita talgoxe blåmes skata kaja råka kråka stare pilfink bofink grönfink hämpling gulsparv sävsparv