Nattsångare

Nattsångare 1 juni 2013

Nattsångare är som nattfjärilar, lite oberäkneliga…

Vi gav oss iväg från ett dränkt Eslöv mot Hörby för att ge oss ut o lyssna på våra nattsjungande vänner. Någon större folksamling väntade oss inte i Hörby, kanske berodde det på det lite osäkra vädret, vem vet.

Första stoppet gjordes vid Hjularöds våtmark. Några nattsångare hörde vi inte men det var ju fortfarande fullt dagsljus, 4 par gråhakedopping fanns i en av dammarna och några av dem sjöng sin vackra sång för oss.

Vi fortsatte ner mot Vombsjön…. där vi hade flodsångaren i fjol var i år bara näktergal, kanske inte så bara. Vid utloppet underhöll några fisktärnor oss. Här anslöt fler till vår lilla grupp och vi fortsatte nu till södra vombvägen för lite gyllingsång. På väg dit var vi tvungna att stanna till och lyssna på kärrsångare som satt så nära vägen att vi hörde den när vi körde förbi.

Sommargyllingen har flera olika läten, det mest kända är dess klara flöjtande läte, detta hörde vi inte, däremot hörde vi det läte som påminner om nötskrikans. Vi kunde lokalisera var de höll hus och vi lyckades hitta både hanen och honan upp i lövverket, fantastiskt vackra fåglar.

Evert som kan området lika bra som sina egna fickor visade oss en holk som hade ovanliga hyresgäster, nämligen en familj långörade fladdermöss…intressant att få se dessa urtidsdjur på så nära håll.