Holkrensning

Söndagen den 20 februari kl 9:00 samlades tiotalet medlemmar för att rensa holkarna vid Gäddängen. Det var ca 100 holkar som rensades och av dessa var 20 tomma. Med ledning av bomaterial kan man utröna vilka arter som bebott holkarna. I ca 50% fanns det mossa vilket betyder att mesar häckat här. Gräs och löv fanns i ca 20 holkar och då är det rödstjärt och svartvit flugsnappare som häckat. 3 holkar beboddes av  möss ut och några holkar hade haft getingar som invånare. Då paren får ut 6-7 ungar i snitt så blir det ett fint tillskott till fågelfaunan här ute även om dödligheten är stor.