Styrelsen

Email styrelsen

Ordförande Lars-Olof Nilsson 072 – 393 74 14
Vice Ordförande Lennart Andersson 070 – 595 14 63
Kassör Monica Frank 073 – 364 71 81
Sekreterare Ann-Margret Svärd-Nilsson 070 – 614 19 03
Ledamot Sven-Åke Ahlström 070 – 948 03 61
Ledamot Britta Frank 070 – 292 95 18
It ansvaríg

Styrelsen2016