Program

Vuksenskolan_gif_svart

20/9  Löddesnäs, Salviken  Samling rastplatsen Gårdstånga 6:30
3/10  Falsterbo   Samling rastplatsen i Gårdstånga 6:00
18/10  Finjasjön  Samling  City Gross i Höör 7:30
20/10  Innemöte med föredrag Räddningstjänsten Hörby 19:00.

OBS!  Innemötet är inställt p g a rådande läge med Covid 19.  OBS!

31/10  Gåsspaning    Samling Ica Hörby 8:00
15/11   Fyledalen  Samling Ica Hörby  8:00
17/11   Innemöte med medlemmarnas bildvisning Räddningstjänsten Hörby 19:00
29/11  Kullen eller Bjärehalvön  Samling f.d affären i Stockamöllan 8:00

 

Vuksenskolan_gif_svart