Program

Datum Ämne Samling
26/1 Örnar vid Tosteberga. Ica Hörby kl 8:00
8/2 Lunds Reningsverk, Löddesnäs. Gårdstånga rastplats kl 8:30
23/2 Ringsjön runt                                                                     Idrottsplatsen i Snogeröd 8:30
14/3 Pulken Äspet Friseboda Ica Hörby 7:30
28/3 Ejdersträcket i Kåseberga Ica Hörby 7:00