Spontanskådning 17/5/2017

Artlista spontanskådning 2017-05-17

Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, vigg, knipa, skäggdopping, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, havstrut, fisktärna, småtärna, ringduva, gök, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, näktergal, rödstjärt, koltrast, rörsångare, härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, steglits och gulsparv. 

Skäralid 14 maj

Forsärla, Skaralid

Vi var elva stycken som samlade ihop oss i Stockamöllan för vidare färd till Skäralid. Det var första gången vi hade exkursion hit och förhoppningen var att se eller höra mindre flugsnappare. Denna häckar vissa år längs  ravinen och uppe på Kopparhatten

I Skärdammen häckade som vanligt sångsvan och ett knippar var också på plats. I början på vandringen såg vi mycket nötväckor.

Det var en mycket rogivande promenad längs Skärån i ett behagligt tempo. Efter ett tag så dök forsärlorna upp. Två till tre par såg vi. Svartvit flugsnappare, gärdsmyg och grönsångare sjöng för fullt.

När vi gått några kilometer var det dags att vända och då fick vi höra den mindre flugsnapparen sjunga.

Efter en promenad på ca två timmar smakade det mycket bra med kaffe och mackor

 

Artlistan blev inte så omfattande men det gjorde inte så mycket. 27 arter skrapade vi ihop.

 

Lars-Olof

Artlista

Sångsvan  gräsand  knipa  ringduva  större hackspett  ladusvala  hussvala  forsärla  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  koltrast  taltrast  svarthätta  grönsångare  gransångare  lövsångare   mindre flugsnappare  svartvit flugsnappare  blåmes  talgoxe  nötväcka  trädkrypare  råka  kråka  korp  bofink

Spontanskådning 3/5/2017

Bara fyra medlemmar trotsade den kalla vinden denna onsdag. Gäddängen var fylld med ljudet av sjungande svartvit flugsnappare. Rödstjärt saknades och en del  vanliga arter som gråhäger låt  sig inte se eller hær. Artlistan blev bara på 29.

Svartvit flugsnappare

 

Artlistan :

Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Gravand, Kricka, Gräsand, Stjärtand, Vigg, Knipa, Storskarv, Brun kärrhök, Sothöna, Skrattmås, Fiskmås, Fisktärna, Sädesärla, Koltrast, Gransångare, Lövsångare, Svartvit flugsnappare, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Skata, Kråka, Stare, Bofink, Steglits, Gulsparv

29/4/2017 Äspet, Herculesdammarna och Tosteberga ängar : 86 arter!

Referat är på gång... 

Stenskvätt

Blåsippa

Sävsparv

Backsippa och Gullviva

Ladusvala

Lövsångare

Artlistan

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, årta, skedand,vigg, bergand, ejder, småskrake, storskrake, fasan, skäggdopping, storskarv, rördrom, gråhäger, vit stork,röd glada, havsörn, brun kärrhök, blå kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, tornfalk, sothöna, trana, strandskata, skärfläcka, större strandpipare, tofsvipa, enkelbeckasin, rödspov, storspov, rödbena, skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut, havstrut, kentsk tärna, fisktärna, silvertärna, tamduva, ringduva, större hackspett, sånglärka, ladusvala, hussvala, trädpiplärka, ängspiplärka, gulärla, sädesärla,gärdsmyg, järnsparv, rödhake, rödstjärt, bukskvätta, stenskvätta, koltrast, björktrast, sävsångare, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, stjärtmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, pilfink, bofink, grönfink, steglits, grönsiska, gulsparv, sävsparv.

Lars H.

Fågelskådningens dag

Söndagen den 7 maj går Fågelskådningens dag av stapeln. Som vanligt skådar vi vid Gäddängen denna dag. Det finns folk på plats fr o m kl 8, så det går bra att dyka upp när det passar.

Kl 11 startar vi grillen. Fika, korv och bröd medtages själv

Kl 13 slår storkhänget upp portarna för den som vill besöka detta så då avslutar vi vår aktivitet. Kostar dock 70:- att besöka storkarna. Barn under 12 gratis

Välkomna

Styrelsen
Ringsjöbygdens fågelskådare

Framgången fortsätter!

Referat från onsdagen den 19 april spontan skådning vid Gäddängen

 

Nitton glad skådare från förening samlades i dag för att skåda fågel vid Gäddängen.

Solen sken, men det var lite kallt för att fåglarna skulle vara på humör får att visa sig tillfyllo.

Men ett antal arter fick vi se, se artlistan.

Vi hade trevligt besök på vår skådning av Johan Petterson från Radio Kristianstad i direkt sändning.

Johan var nyfiken på vad spontan skådning innebär. Han fick också lära sig bl.a. att Gransångaren läte  är ”salt sill, salt sill.

Efter några timmar skådning avslutade vi sedvanligt med fika

Nästa spontana skådning är onsdag den 3 maj kl 10.00 vid Gäddängen, då kan vi kanske få höra både näktergal och ett antal sångare till.

Lennart A

Artlista 2017-04-19

Knölsvan, sångsvan, grågås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, tofsvipa, rödbena, gluttsnäppa, skrattmås, fiskmås, ringduva, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, gransångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, steglits, pilfink och sävsparv.

Spontanskådning Gäddängen 2017-04-05

Trots en isande kall vind från sjön var vi 14 gjusar som mötte upp vid plattformen denna dag. Här sjöng gransångaren, bofinken och nötväckan för fullt. Ett par sävsparvar höll till runt plattformen. En tidig ladusvala upptäcktes över trädtopparna och den hade sällskap med en backsvala. Vi såg flera par snatteränder, krickor, skedänder och gravänder. En duvhök sågs på avstånd, en brun kärrhökhona flög förbi, Lars H såg en havsörn men tyvärr ville inte fiskgjusen som Lars H och jag såg tidigare komma tillbaka och visa sig för oss. Totalt sågs 50 olika arter under förmiddagen.

Ladusvala, Gäddängen

Artlista:

Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, strandskata, tofsvipa, skogssnäppa, skrattmås, gråtrut, ringduva, större hackspett, backsvala, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, gransångare, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, stare, bofink, steglits, gulsparv och sävsparv.

Fjällmossen 2/4/2017

Den 2 april besökte vi Fjällmossen i förhoppningen om att få se eller höra orrar. Tyvärr är inte chanserna stora till det nuförtiden. De har minskat här från år till år, och 2016 var här inga rapporterade.
Vi samlades i mörkret i Hörby kl halv sex och begav oss iväg. Väl framme hade det ljusnat och det första vi hör när vi klivit ur bilarna är två enkelbeckasiner i fullt spel, s.k horsande. Det är ett brummande ljud som framkallas under de korta dykningarna när luften får de utspända yttersta stjärtpennorna att vibrera. På väg ut till tornet var det full fart på taltrastar och rödvingetrastar. Även dubbeltrast noterades. Andra fåglar på vägen var gulsparv, bofink och grönsiska. En grävling behagade visa sig en kort stund och flera harar såg vi också. Vi noterade att det röjts bland träd och buskar, och detta skall ha gjorts för att gynna enkelbeckasin och orre. Bara hoppas att det lyckas så orrana dyker upp här igen.
I tornet intogs fika under det att trädlärkan drillade vackert i skyn. När vi varit här en stund promenerade vi tillbaka till bilarna och avslutade dagen. Vi konstaterade att det varit en härlig morgon härute trots att orrarna uteblev
Lars-Olof

Orre, Skövde skjutfält, april 2014

Artlista

Sångsvan  grågås  kanadagås  gräsand  knipa  fasan  storskarv  sparvhök  enkelbeckasin  ringduva  större hackspett  trädlärka  sånglärka  gärdsmyg  koltrast  taltrast  rödvingetrast  dubbeltrast  blåmes  talgoxe  nötväcka  kråka  korp  stare  bofink  grönfink  grönsiska  hämpling  gulsparv  sävsparv