Innemöte Ringsjöbygdens fågelskådare, Gjuse, 20190219

Lars-Olof Nilsson hälsade 22 (16 herrar och 6 damer) förväntansfulla medlemmar välkomna, att se på bilder från Oman. Lars Lundquist och Lars-Olof Nilsson besökte landet 17-25 november 2018 för att skåda fåglar. Totalt 12 personer deltog i resan, som guidades av Tommy Holmgren.
Flygresan, med mellanlandning i Doha, tog totalt 9 timmar. Oman är tre timmar före Sverige i tideräkningen så klockan var sen kväll vid ankomsten till hotellet i Salalah i södra Oman. Lars berättade att det var Magnus Ullman, som inspirerat honom att åka till Oman för länge sedan och Lars var mycket nöjd med upplevelserna tillsammans med Lars-Olof.

Gulbukig grönduva

Revhäger

Mindre vadarsvala

Skådningarna startade tidigt på morgnarna och gruppen var ute hela dagen. Det var behaglig temperatur i början av dagen, ca 25 °C. Mitt på dagen och eftermiddag steg temperaturen till upp mot 34 °C och då blev det riktigt varmt och skuggan uppsöktes i den mån det gick. Gruppen besökte flera lokaler alltifrån soptipp och reningsverksdamm till parkområde och ökenområde samt den kända lokalen Ayn Hamran (mycket fåglar).

Arabstenskvätta

Totalt skådades 187 arter på resan. För Lars var det 40 och för Lars-Olof 70 nya arter. Vi fick se en mängd olika arter, som Lars och Lars-Olof fångat med sina kameror under resan. Vid vissa tillfällen var det bara en av herrarna som sett rariteten, vilket framkallade viss besvikenhet för den andre.

Stäppörn

Många fåglar, som skådades, var flyttfåglar från Pakistan och Indien. Gruppen såg allt från de stora stäppörnarna och kejsarörnarna på soptippen till de små silvernäbbarna i Ayn Hamran. Där skådades även den sällsynte gullvingefinken, en mycket exklusiv art. Klippörnen var svårfångad för skådarna men efter några timmars väntan sågs ett par.

Grön dvärgbiätare

Gruppen påträffade även flyttfåglar från Sverige ex. blåhake och många av våra vadare såsom drillsnäppa, småsnäppa, kärrsnäppa och skärfläcka. Smalnäbbad simsnäppa, som häckar i våra fjäll, skådades också.

Härfågel

Under dagarna upplevde gruppen även dromedarernas leverne tillsammans med sin ”herde”. Ibland kom de lite nära gruppen, antagligen av nyfikenhet, men blev snabbt bortkörda av sin ”herde”. Lars och Lars-Olof hann inte med så mycket fritid men en eftermiddag fick de tillfälle att känna på strand och hav, vilket de såg ut att njuta av enligt bilden, som de visade. Lars och Lars-Olof var mycket nöjda med sin resa och vi uppskattade deras bilder på, i våra ögon, exotiska fåglar.

Vid pennan
Ann-Margret

Tosteberga, Äspet, Yngsjö kapel och Friseboda, 20190209

Så ville det sig att gjusarna skulle ut på operation havsörn. Men planering och väder kan bli att inget blir som man tänkt. Det hade regnat hela natten. Väderlekskartan var en sorglig syn. Pölarna utanför mitt fönster såg mest ut som gejsrarna i Yellowstone. Detta blev dramafågelskådning. Bara nàgot: "stä11a in!" ”A1dr1g!" "Inte en gång till" "Ut måste vi!" Så alla som inte visste - nu vet ni hur gjusarnas fältrop lyder. Men jag och Lars-Olof var lite osäkra. Hur många finns på mötesplatsen i Hörby? Något förvånade blev vi. Det fanns skådare på plats. Helt klart: Skådare är ett folk för sig. Och vädret togs med ro. Det blir säkert bättre och det blev det men Tosteberga blev en blöt tillställning.

Tala om vinterbad med kläder nå. Tänk er: ett vildsint regn som bara trillar ner. Det var som fan själv hade gått in i regnet. Men som sagt: Skådare är ett segt släkte. Man kopplade på en galghumor av bästa märke. Att titta i tuben var som att titta in i ett akvarium. Krypande vatten gjordes till poesi. Då, mitt i allt: Allt tar en ny vändning; Låt mig genast säga; människor är betydligt bättre än sitt rykte. Det kom en hand av en vänlig själ som förbarmade sig - han bjöd in oss nå värme och kaffe i byns församlingshus. Och inte bara det - huset var ett museum där föremål och bilder kunde berätta om en annan tid, om en annan värld, som nu nästan är bortglömd, då det handlade om fiske, båtar och hårt arbete. Aldrig lär vi glömma denna vackra gest. Ingen som inte var med kan förstå. Och Tosteberga gav oss fem havsörnar.

Vid Äspet, vid Åhus hade vädret gått in i en ny andning. Det kändes liksom hur artlistan nrickades av i ett annat tempo. Och åter muntra tillrop. Här något som man kan se vid Äspet: bergand, snatterand, brunand, gravand, kricka, vigg och ängspiplärka. Sen såg vi en flock småfåglar som fladdrande småprickar som bara tycktes leka fram sin glädje i luften men ingen ville identifiera själva arten. Mycket kunde ju tänkas. Dessa småfåglar har ett ytterst kort liv: Varför inte jubla nu? Plötsligt skriker någon till - en pilgrimsfalk. Glöm tuben; man hinner inte; världens snabbaste fågel är på gång. Den sveper runt fågeltornet och allt bevingat lyfter. Vi ser ett skådespel. Man förstår genast pilgrimsfalkens status. Min gud, vilken skapelse. Alla fåglar runt oss bildar en oredig röra (som nog är redig) som ser ut som en virvel för att skapa förvirring för falkar och örnar men skapa trygghet för sig själva. Liv står nå spel. Och pilgrimsfalken är en skicklig jägare även om den kan missa bytet på grund av farten. Men det är ändå snabbheten som gör den till luftens härskare. Se hur vingarna bär på den suveräna friheten. Att en sån fågel kan vara möjliga Den måste ju betraktas som evolutionens mästerverk. Jag blir alltid djupt berörd när jag ser den.

Nästa anhalt: Yngsjö kyrkokapell. Numera berömd för sina många glador. En sånglärka möter oss - vår redan? Är den tidig eller har den övervintrat? Bortom ett fält fyra eller fem glador i luften ovanför och kring några träd, Men vilken är en brunglada? Färg och stjärt avgör eller bestämmer - men när allt är i rörelse, det vrids och vänds, färgen ändras med ljuset, då blir det en dialog som växlar mellan det man ser och det man tror att man ser. Jo, vi ser en brunglada. Lars-Olof är helt säker. Vilken gåva att kunna se som en indian. Även en sparvhök dyker upp - ville nos bara kolla in läget. Det kan man kanske förstå.

Därefter: Friseboda. En plats jag känner starkt för; kan säkert vara en plats för romantik. Det finns en frid av andlig dimension just där och ljuset rör sig ofta som en melodislinga över havet. Och lite längre bort har vi den vilande och omtalade jätten. Och fåglar här ocksà: sjöorre, svärta, storlom eller smålom, skäggdopning. I närheten av stranden, borta vid ån, kan man få se en tropisk skönhet vid namn kungsfiskare

Hemfärden: Såg vi en spetsbergare eller inte? Troligtvis inte! Det blev inte rätt färg på benen. Som alltid en balansgång mellan det säkra och osäkra. Det var nog mest sädgäss och grågäss. Och till sist: Nog hittade vi en mening i dagen och till er som inte var med - jag hoppas att jag har förmedlat något av ett drama.

Gert-Åke Olofsson

Artlistan 54 arter

Knölsvan Sångsvan Sädgås Grågås Kanadagås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Brunand Vigg Bergand Alfågel Sjöorre Svärta Knipa Salskrake Småskrake Storskrake Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Brun glada Röd glada Havsörn Sparvhök Ormvråk Pilgrimsfalk Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Tamduva Större hackspett Sånglärka Ängspiplärka Gärdsmyg Rödhake Koltrast Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Korp Gråsparv Pilfink Bofink Grönsiska Gulsparv Bofink Grönsiska Gulsparv

Alla 3 skrakor vid Tosteberga, här den största

Dragning i almanackslotteriet Ringsjöbygdens fågelskådare, 20181227

Delar av styrelsen, Sven-Åke Ahlström, Ann-Margret Svärd-Nilsson och Richard Dodsworth, samlades hos kassören Monica Frank för att göra den årliga dragningen i almanackslotteriet.

Styrelsen hade inhandlat en tavla med härfågel, som motiv, målad av den kände konstnären  Lars Fredholm. Till andra pris hade Åsa Blücker skänkt ett foto av en bergfink, som sitter i en solros. Fotot ska vara underlag för att skapa en glastavla. Tredje priset var foto av havsörnar resp. foto av kungsörn, som skänkts av naturfotografen Sven-Åke Ahlström.

Härfågel av Lars Fredholm

Bergfinke av Åsa Blücker
Havsörn av Sven-Åke Ahlström
Kungsörn av Sven-Åke Ahlström
(bildarna är jättefine – men vi fick tyvärr reflexerna på)

Richard använde dataprogrammet ”Random org”, som valde ut tre nummer av de 148 sålda almanackorna.

Den förste vinnaren blev nr 72, vilket tillföll Peter Danielsson, som fick tavlan med härfågeln. Den andre vinnaren blev nr 77, Eje Hultén, som fick glastavlan. Den tredje vinnaren blev nr. 35. Almanackan med det numret hade Britt-Marie Bengtsson köpt och blir ägare till antingen kungsörnsfotot eller fotot med havsörnar. 

Styrelsen kontaktade samtliga  vinnare och gratulerade till vinsten.

Ann-Margret Svärd-Nilsson

För styrelsen i Ringsjöbygdens fågelskådare t

Årets sista exkursion, Ringsjö runnt 20181209

Vi var nio stycken som samlades vid parkeringen nere vid Östra Ringsjöns fågeltorn i Snogeröd. Givetvis började det regna men efter en stund upphörde det, men vi skulle få mer av den varan. Vid tornet såg vi ut över Ringsjön och storskrakar, storskarvar och salskrakar upptäcktes. En duvhök drog förbi och efter en stund blev det uppflog av gässen som rastade på ängen. Snart förstod vi varför då vi såg en pilgrimsfalk på jakt efter frukost. Nöjda här gick vi tillbaka till bilarna för vidare färd mot Skarhults ängar. Vi tog vägen om Bältinge i hopp om att få se kungsörn, men ingen behagade att visa sig. Nu tilltog regnet och i bilen diskuterades om vi skulle avbryta för dagen. Som tur var gjorde vi inte det, då regnet upphörde när vi kom till Skarhult. På väg dit såg några en varfågel.

Vid våtmarken såg vi tre unga havsörnar och i ett träd i närheten satt föräldrarna och vaktade. Jonathan var mycket nöjd med detta.

Nu började vi bli kaffesugna och vi styrde kosan mot Sjöholmen där fika intogs. Vi drog även igång grillen så att vi kunde grilla några korvar. I sjön såg vi bl a salskrake, kricka, storskarv och grågäss. Domherrar och en sidensvans slog sig ner i ett träd nära grillplatsen. Sedan gick vi bort till bron för att få se den blå juvelen, men tyvärr visade den sig inte denna gång. Sista stoppet blev dämmet norr om järnvägsbron. En smådopping dök framför oss, men annars var det bara gräsänder i ån. Några rödvingetrastar flög förbi och en entita födosökte vid bron. Efter detta avslutade vi dagen.

Jag önskar alla gjusar God Jul och Gott Nytt År så tar vi nya tag 2019

 Lars-Olof

 

 

 

Tack till Jan-Olof för bildarne

Artlistan (51 arter)

Knölsvan Sångsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Vigg Knipa Salskrake Storskrake Fasan Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Duvhök Sparvhök Ormvråk Pilgrimsfalk Tofsvipa Gråtrut Havstrut Tamduva Större hackspett Ängspiplärka Sidensvans Gärdsmyg Rödhake Koltrast Björktrast Rödvingetrast Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Skata Kaja Råka Kråka Korp Pilfink Grönfink Grönsiska Gråsiska Domherre Gulsparv

9-års kalas Ringsjöbygdens fågelskådare Gjuse, 20181113

Det var 37 medlemmar, varav 13 damer, som ordförande Lars-Olof Nilsson hälsade välkomna till födelsedagskalaset.

Lars-Olof informerade om att 2019 års almanacka var till försäljning, 100 kr/st, och där vinsterna består av 3 st. tavlor varav en av Lars Fredholm. Dragningen är den 27 december.

Vidare att det var försäljning av kepsar och tygmärke. Åtta byggsatser till fågelholk kunde köpas för 50 kr/sats. Pengarna går till Barncancerfonden. Samtliga byggsatser såldes snabbt.

 Kvällens höjdpunkt var visning av medlemmarnas bilder, där sju personer bidrog.

Jan-Olof Dahlström visade bilder på både djur och fåglar från Sverige och Finland samt en björnfilm tagen i Finland.

Lars Lundquist visade bilder på fåglar, som han tagit när de poserat på ett fotovänligt sätt bl. a. hemma vid husknuten och vid exkursion i Gäddängen och på Öland.

Åsa Blücher visade sina bilder på fåglar fotograferade i speciella ögonblick.

My Cervin visade bilder tagna ur en ”konstnärs” sätt att se.

Göran Lembrér visade bilder på både djur och fåglar från sina besök i Brasilien, Skottland och Sydafrika. Han hade även fåglar fotograferade i Sverige.

Sven-Åke Ahlström visade många bilder på rovfåglar bl.a. havsörn och avslutade med en fin bild på kungsörn 

Per Uno Nilsson visade bilder på fåglar tagna vid resa på Färöarna och i Tanzania.

Födelsedagskalaset firades med smörgåstårta, som alla lät sig väl smaka av. Medlemmarna passade på att köpa almanacka i pausen.

Kvällen avslutades med att Lars-Olof tackade samtliga bildvisare för bidragen.

Lars-Olof informerade även om att nästa exkursion är planerad till den 8 december. Då blir det en tur i Ringsjöbygden med stopp bl. a. vid  Sjöholmens badplats där en utegrill är placerad. Gladornas nattplatser ska inventeras den 8-9 dec. 2018. Räkningarna bör göras i samband med samling eller inflygning till nattplats, d.v.s. från 15.00 till mörkrets inbrott. Det kommer närmare information om både exkursionen och inventeringen.

Vid pennan

Ann-Margret

Gåsspaning den 3/11/2018, och en ny art för Gjusarna!

Hallå gott folk och skådare? Varför kom så få till gåsspaning? lät det alltför trivialt? Har ni aldrig hört talas om larm? O gjusar, gjusar? Om ni bara hade vetat hur dagen skulle gestalta sig. Jag kan genast tala om för er - det blev en dag som ingen vill glömma. Ni borde ha ställt in vardagen. Hör här: vi som kom och var med fick liksom uppleva en saga som blev till verklighet: Vi sökte gäss och fann en kejsarörn. Men inget ont om gäss» Självaste Thoreau kallade dem för ... “luftens årliga ångbåtar". Hur skulle världen se ut utan dem? Vem vill inte höra deras dialog om människans betydelse nå jorden? Men självklart och som vanligt så såg vi gäss lite överallt men vid Vomb kunde vi inte motstå larm om en kejsare i Börringe-området. Och nu handlade det om tid. Och han som körde visste precis hur hårt foten skulle trycka så gaspedalen. Jag kan lova att landskapet rörde på sig. Snart nog såg vi 40 bilar på plats.

Vi hade prickat rätt minut och rätt plats. Och Kejsarörnen satt där den satt bara för att efter en stunds betänketid åter pröva läget och vindarna vid Falsterbo. Och all andlighet som infunnit sig flög iväg med den. Och tänk att vi fortfarande har en natur som kan överraska. Det är sällan man ser en kejsarörn så det är en unik upplevelse. 

Sen Börringelandskapet är en sällan skadad syn. Här klyvs geo-grafin om hösten till en palett av Sveriges (en av) främsta landskapsmålare: Carl Hill? Ljus och färg blir till ögonblicks målningar.

Men vi drar som vanligt vidare. Mangan känd fågellokal besöks. Artlistan blir verkligen imponerande: blå kärrhök, kungsfiskare, pilgrimsfalk, trastar av alla slag, havsörnar, fjällvråk, mindre sångsvan, svartsnäppa, smådopping, brunand, skedand, ägretthäger, skäggmes, varfågel, steglits och så vidare. ** Vi ses nästa gång.

 

Gert-Åke Olofsson

Artlista 2018-11-03 (55 arter)
Knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, brunand, vigg, knipa, storskrake, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, röd glada, havsörn, blå kärrhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, KEJSARÖRN, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, svartsnäppa, skrattmås, fiskmås, tamduva, skogsduva, ringduva, kungsfiskare, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, korp, pilfink, bofink, steglits och gulsparv.

** Pilgrimsfalk, ägretthäger, skäggmes och varfågel sås vid Silvåkratornet och Skarhult efter exkursionen slutade vid Näsbyholm.

Spontanskådning vid Gäddängen, 31/10/2018

Sista spontanskådning i 2018 genomfördes i blåsigt och regnigt väder. Vi var fem tappra skådare som ställde upp och trotsade vädrets makter och fick se totalt 30 arter. Det bästa var 6 mindre sångsvanar som låg utanför badplatsen. Här såg vi även fyra havsörnar, två gamla och två ungfåglar och rastande bläsänder och krickor. Fortfarande är en del tofsvipor kvar på revet längst i söder. 30 ljungpipare flög förbi och över Gäddängen sågs lite oväntat två ladusvalor och småflockar med bo- och bergfinkar som drog förbi.

Lasse

  Bra att bålgetingar är borta! 

Artlista 2018-10-31

Mindre sångsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, bläsand, kricka, gräsand, storskarv, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, ljungpipare, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, havstrut, ringduva, större hackspett, ladusvala, koltrast, rödvingetrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, bofink, bergfink.

Lars Lundquist

Dörröds fälad 21/10/2018

Så åter en gjusedag? Och det blev en märklig söndag. Först ingenting, sen någonting, sen så massa mycket att en lätt fanatisk fågelskådare kunde känna sig nöjd. Det talades om en skamgräns vad gäller arter och till en början kunde men väl tycka att det fanns fler skådare än fågelarter. (Alltså: naturen är bara ett attribut för en fågelart.) Sjutton gjusar hade ställt upp och det är sällan vi är så många. Men nötkråkor på Dörröds fälad lät ju förstås lockande. Det var bara det att nötkråkorna inte kände till vår plan eller så hade respektive nötkråka tröttnat på den där lite underliga människan som kallar sig för fågelskådare.

Varfågel

 

Nå; det som borde finnas fanns inte. Det blev förstås lite kommentarer om sakernas tillstånd: tyst och tomt och inga fåglar. Fråga: Hur ser en naturlig förklaring ut? Svara den som vill? Vad man än säger: människan är nästan alltid skyldig. Men så en liten varfågel – tänk att den kunde skapa en sån jublande glädje. Jonatan ropar ut den som den vackraste av fåglar. Jag hoppas att den hörde det. Annars lite roligt med Jonatan: där alla andra vill se arter vill han bara se örnar. (Och ingen fågel är väl så laddad med symbolik som örnen. Det är vingarnas lejon. Den står för något kungligt: kraft, styrka, uthållighet, visdom, makt, skönhet. Klart att vi kan förstå honom.)

 

Brun glada

Nå: Vad göra när inget blir som tänkt? Snabbt rådslag; Vomb nästa? Men pang säger det? Nära Dörröds fälad där grus möter asfalt är himlavalvet fyllt med rödglador. Nio bilar tvärstannar, alla ut ur bilarna, någon ropar, många ropar, intrycket är kompakt, ett ordnat kaos bryter ut för någon eller några tycks se en brunglada. Borde inte den vara i Afrika? Nej då?

Vår egen indian, Lars-Olof, är tvärsäker. Då är det nog så. Han ser en stjärt som en pilbåge i viloläge och den är något mindre än en rödglada och den har inget rött på stjärtens ovansida. Detta är fågelskådning: dramatik, förtätning, spänning – när ingen vet och det bara händer.

  

Vomb blev en stilla affär: havsörn, gäss, gröngöling och hjort.

Bläsgås

Ung havsörn

.

 

 

 

 

 

.

Gröngöling

.

 

Ägretthägern vid Skarhult

 

 

 

 

 

Sen Skarhult som är en fin fågellokal utanför Eslöv. Gå på banvallen söder om kyrkan, från tidig medeltid med målningar från I500-talet, och titta bort mot det som är en slags våtmark om ni nu vill se någon örn.

Vi såg två havsörnar, ägretthäger, rödvingetrast, taltrast, björktrast och någon hörde en gransångare.

Gert-Åke Olofsson

Entita

Röthake

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack til Johnny, Jan-Olof och Joakim for bildarna.

Artlistan : 53 arter

Knölsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Storskarv Ägretthäger Gråhäger Brun glada Röd glada Havsörn Sparvhök Ormvråk Sothöna Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Ringduva Gröngöling Spillkråka Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Rödhake Koltrast Björktrast Taltrast Rödvingetrast Dubbeltrast Gransångare Kungsfågel Entita Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Nötskrika Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Bofink Bergfink Grönsiska Domherre Gulsparv Sävsparv