Spontanskådning 20180418

13 medlemmar var på Gäddängen på olika tider. Dem som kom först vid 8 tiden blev bjudet välkommen av lövsångarekor och en enkel ärtsångare. Också kungsfiskaren gav uppvisning vid plattformen innan kl 10 så det kan vara en fördel att möte tidigare.

Ladusvalor och svartvitflugsnappare var 2 andra nya arter för spontanskådning i år, så sommaren är på väg!

En skäggmes visste sig et par gånger, först i vassen nord för plattformen och på flygtur till vassen framför gjuseboet, senare tillbaka till vassen syd för plattformen, trevligt om den häckar här i år.

En smådopping var en ovanlig art för Gäddängen, tross de många som håller till vid storkedammen om vintern.

Då artlistan var på 49, jagade en större brunfladdermus över skogen nord för sjön, men den kom inte med på listan, ej heller fiskgjuse i de 4½ timmar vi spånade.

Artlista spontanskådning 2018-04-18

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg, knipa, salskrake, storskrake, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, sparvhök, ormvråk, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, ringduva, kungsfiskare, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, taltrast, ärtsångare, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, skäggmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, gulsparv och sävsparv. 

Lasse Lundquist

Falsterbo i vårvärme, järnsparvens dag!

Den 8 april var det exkursion till Falsterbohalvön och Knösen närmare bestämt.

Vi var 6 st som samlades denna tidiga morgon i Gårdstånga för vidare färd till målet för dagen. Vi parkerade vid Skanörs borgruin och detta är bra ställe för ringtrast. Dock såg vi inga och vi började vår promenad ut mot Knösen. Det var inte så mycket fåglar som vi väntat oss, men sånglärka, sädesärla, ängspiplärka och enkelbeckasin såg vi. Även en svartkråka upptäcktes av Joakim.

Starar


Sånglärka

Gransångare

Framme vid dungen vek vi av ner mot havet. I dungen såg och hörde vi järnsparv, taltrast och gransångare. I havet såg vi bla kricka, stjärtand, bläsand och ca 100 skärfläckor. När vi stod här fick Joakim larm om att det setts ringtrast och brandkronad kungsfågel där vi parkerat. Typiskt.

Vi beslöt att dra oss till bilarna för att försöka hitta dessa fåglar. På väg tillbaka kom vi till en träddunge och här var det gott om fågel. Ett stort antal järnsparvar sjöng och lockade. Ingen av oss hade sett så många järnsparvar vid ett tillfälle som denna dag. Vi utnämnde den till järnsparvens dag. Även rödvingetrast och dubbeltrast fick vi in på listan.

Svarthakad busksvätta, 50 m till vänster för bild

Nu fick Joakim meddelande om en svarthakad buskskvätta i närheten, och efter en stunds letande lyckades vi hitta den. Kul.

Vigg

Tillbaka vid parkeringen var det fikadags och efter det begav vi oss till Skanörs hamn, där det häckar många skärfläckor vid Landgrens holme. Även här såg vi många skärfläckor men även kentsk tärna, rödbena och strandskata.

Nu avslutade vi en härlig förmiddag, men ett larm om brandkronad kungsfågel i Alnarpsparken gjorde gjorde att några av oss körde dit. Tyvärr lyckades vi inte hitta den. Däremot hade vi en misstänkt trädgårdsträdkrypare. Vi fick dock lämna den obestämd då vi inte kunde se alla karaktärer.


Lars-Olof.


Bildar : Ulf Sivhed Nyåkra.


Artlistan : Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Ejder Alfågel Salskrake Fasan Smådopping Storskarv Gråhäger Röd glada Sparvhök Ormvråk Sothöna Rörhöna Trana Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Tofsvipa Enkelbeckasin Storspov Rödbena Fiskmås Skrattmås Silltrut Gråtrut Kentsk tärna Ringduva Gröngöling Större hackspett Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Järnsparv Rödhake Svarthakad buskskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Rödvingetrast Dubbeltrast Gransångare Kungsfågel Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Stare Bofink Grönfink Steglits Gulsparv Sävsparv Bergfink Hämpling

Våren är definitivt kommit – många förstagångs fåglar för 2018 vid spontanskådning 20180404

10 medlemmar var mötte upp till spontanskådning, några ifrån kl 8 för att se hur långt våren var kommit. En tjock dimma ifrån morgonstund varslet om det varmaste dag i år. Över 50% av Ringsjöns istäcke var borta och dagens störst överraskning var skärfläckor långt ute på isen.

Vålkommen vår

Gransångaren underhällt os ifrån vidja busken vid plattformen, bofinkar sjungas hela tiden, sävsparv sås  och höras såga också.  Flock efter flock av tranor flyg över med deras glade vårskrig. 

Fiskgjusen kom ad flera omgångar, och till sist fick en liten munsbit. Sädesärla och kungsfiskare flög förbi, och bland ändar var båda häckande och vintergäster, skogssnäppa och rödbena var bland sommar vadarna.

Farvel vinter

En härligförmiddag son avslutas på väg förbi storkhägnet med en fjällvråk och en fiskmås där fick artlistan uppe på 56 arter.

Artlistan : Knölsvan Sångsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Brunand Vigg Knipa Salskrake Storskrake Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Fiskgjuse Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Tofsvipa Skogssnäppa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Kungsfiskare Gröngöling Sånglärka Sädesärla Rödhake Koltrast Björktrast Taltrast Gransångare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Skata Kaja Kråka Stare Bofink Grönfink Sävsparv

Kåseberga till Krankesjön i Tosteberga kulle. 20180331

14 medlemmar möttes till påsk skådning vid Hörby och åkte mod Kåseberga genom Tomelilla kommun, som vist upp många av sina kommunfåglar i den kalle blåst. Jan väntade oss på hamnen i Kåseberga så vi blev 15 ihop.

Vi tryckte oss tillsammans mellan caféerna för att få lite skydd från vinden och scannade havet för ejdrar. Där var inte så många på vattnet, men små flocka flög östöver med mellanrum. Där var många alfåglar, några sjöorrar, stor och småskrakar. En tornfalk gjord en fin efterlikning av en pilgrimsfalk, då den gled över oss med segelformat vingar. 

Efter en timma var det på tid att varme sig på kaffe, och vi fikade gott i lä. Där tycktes inte vara så mycket mera att se, så vi gick tillbaka till bilarna var årets första sädesärla för några va oss vist sig.

 

 

Nästa stopp kornsparv fältet, och vi fick snabbt öga på upp till 20 kornsparv, samt hämpling och pilfink. Många sånglärkor underhällt os med deras strofer, som alltid får min tanker på heta sommar dagar, själv i dagens iskalla vind.

Stora flockar av huvudsaklig vitkindad gäss kom flygande och landade långt borta och spridde över det kalla vinterlandskap. Och så kom larmet om en rödhalsad i precis dissa flocka, så vi travade närmare och spanade och spanade och spanade utan resultat. Lasse ringde den som hade larmet och fick at vide var de kunna se den, så vi gick tillbaka till bilarna och åkta till stället och fick set den riktig bra.

Halvparten av sällskapet skulle hem och varmas, så vi var 8 där åkta till Fyledalen för at skåda kungsörn. Da de inte villa visa sig äkta vi nu 6 till Vombs ängar, var vi så rödbena och storspov innan sista stopp vid Silvåkra tornet. Krankesjön var isfritt och där var salskrake, vigg, brunand och skäggdopping att se på. Jonathan fick öga på en varfågel inte långt ifrån tornet, men ugglan där bor vid tornat var inte att hitta. Ett par havsörn sås i den annan ende av sjön. Efter ett enkelt falskt larm om fiskgjuse, fick Gert-Åke öga på årets första bruna kärrhök för oss alla ihop, och lite senare trollade Lars-Olof en riktig fiskgjuse fram, till allas glädje.

En jättebra exkursion tross vintervädret med 64 arter.

Artlistan : Knölsvan, Sångsvan, Bläsgås, Grågås, Kanadagås, Vitkindad gås, Rödhalsad gås, Gravand, Bläsand, Kricka, Gräsand, Brunand, Vigg, Ejder, Alfågel, Svärta, Sjöorre, Knipa, Salskrake, Småskrake, Storskrake, Fasan, Storlom, Skäggdopping, Storskarv, Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Havsörn, Brun kärrhök, Ormvråk, Fjällvråk, Fiskgjuse, Tornfalk, Sothöna, Strandskata, Tofsvipa, Storspov, Rödbena, Skrattmås, Fiskmås, Havstrut, Gråtrut, Ringduva, Sånglärka, Ängspiplärka, Sädesärla, Rödhake, Koltrast, Björktrast, Blåmes, Talgoxe, Varfågel, Skata, Kaja, Råka, Kråka, Korp, Stare, Pilfink, Hämpling, Gulsparv, Kornsparv, Sävsparv

Ifrån lätt regn till filmjölk : Skarhult, Lunds reningsverk, Lomma, Alnarp och Hardeberga, 20180311

Vi var 10 gjusar där samlades på banvallen vid Skarhult i lätt regn. Gulsparven sjöng ändå, men det var inte mycket annat att titta på. Sjön var frusna och gråkrager gick runt kanterna. Efter en kort vandring ner ad banvallen och tillbaka, kom vi uppe på 5 olika arter, samt 2 blöta hare. En flock bergfinkar flög över – några av de hundra tusan i Skåne lika nu.

Vidare till Lunds reningsverk, där det fanns mycket mer att titta på. Det var torrt när vi kom ut ur bilarna, men började regna riktigt innan vi nådde tillbaka. Den vitögdand sågs inte, men det fanns mängder blåsändar som kallad hela tiden. Minst 3 smådopping sås och en enkel storskrake. Strömstare söktes utan framgång innan vi återvände till bilarna och bestämde oss för att köra till Lomma där vi kunde fika skyddad från regn och titta ut över bukten. (Själv jag förstod detta, då lomme på dansk = ficka på svensk)!

Vid Lomma var det äntligen torrt, och vi kunde njuta av utsikten över en remsahavsis. Det fanns många strandskator, kanske 10 storspovar och minst 3 stor prästkrage - våren är på väg! Et par stjärtänder och flera småskrakar kunna också ses. Efter att ha fått värmen ifrån kaffe vi bestämde oss för att åka till Alnarp, där det fanns en kattuggla som kunde hittas. Det hittad vi också och kunna titta på den några minuttar, innan det drog längre ner i sitt hål.

Då Hardeberga lo på resan hem efter ville vi kolla Berguvar, så vi körde dit. Här var det jättedimmigt, och även om vi kunna se andra sidan, kunna vi inte hitta ugglorna. Efter en sista fika slutade dagen med en bra artlista trots vädret.

 

Referent Richard, bildar Per-Uno

Artlistan kommer....

 

Referat från föredragshållare Richard Ottvall, Ringsjöbygdens fågelskådare 20180313

Efter föreningens årsmöte berättade Richard Ottvall om inventering av fåglar och vilka resultat som uppnås under rubriken Hur går det för Sveriges fåglar – och hur vet vi det?

Richard Ottvall har varit fågelskådare sedan barnsben. Richard är ekolog och har eget företag där han arbetar främst med fågelinventeringar, analyser av fågelinventeringsdata och konsultrådgivning. Richard är redaktionsmedlem i tidskriften ANSER.
Richard förmedlade till oss åhörare hur tillståndet är hos våra svenska fåglar. För att komma fram till hur tillståndet är krävs både frivilliga och professionella krafter. Vi känner alla till ”Vinterfåglar in på knuten” och ”rapportering på artportalen”, som ligger på frivillig basis. Det professionella arbetet görs bl. a av Svensk Fågeltaxering, som startades av Sören Svensson 1969. Sverige har även en rapportering till EU enligt ”Fågeldirektivet”.

Richard visade några grafiska kurvor på hur t.ex. Nordlig lövsångare har varierat i antal över tid i 40 år. År 1975 var det ungefär lika stort antal som år 2015. År 1989-1999 fanns det många fler exemplar. Sverige rapporterade 257 häckande arter till EU under tidsperioden 1980-2012 och för de flesta arter sker det ökningar och minskningar i samma omfattning. Om man fokuserar på antalet fåglar och arter i olika miljöer så kan man konstatera en större minskning i jordbrukslandskapet men även en minskning i skogen. Däremot har vi i Sverige fått fler arter som häckar, vilket beror på klimatförändringen. Sammantaget klarar sig fåglarna bra i Sverige jämfört med internationellt perspektiv.
Numera utförs upprepade standardiserade räkningar år efter år. Nedanstående sätt kompletterar varandra eftersom det finns olika styrkor och svagheter i metoderna.

• Svensk Fågeltaxering
• Räkning av dagflyttande fåglar i Falsterbo
• Nationella sjöfågelräkningar vinter och höst
• Fångst av flyttande fåglar Ottenby
• Havsörn – populationsövervakning och häckningsframgång

Svensk fågeltaxering startade 1969 med revirkartering och övergick 1975 till ”fria punktrutter” sommar och vinter där frivilliga inventerare väljer en plats. Platsen har 20 punkter där räkning sker i fem minuter varje år, dvs. samma plats och tid varje år. Rutterna har ökat från 88 st. 1975 till 250 st. idag och man har koll på ca 100 arter. Den har typen av räkning blir inte heltäckande eftersom det är ojämn geografisk spridning, inte helt miljörepresentativt och kan avslutas vid biotopförsämring (byggs ett stugområde eller industriområde). År 1996 infördes standardrutter som innebär att hela landet täcks av rutter, en rutt var 25:e km, totalt 716 st. Allt som hörs och ses ska räknas i en rutt som är 2 x 2 km (även däggdjur räknas sedan 2011). Det betyder att Sverige inventeras såsom Sverige ser ut. Det betyder också att inventeraren måste ta sig fram även i oländig natur (vattenhinder). Med standardrutter inventeras över 200 arter årligen i hela Sverige. På detta sätt har det även framkommit många spännande mönster på en fågelarts förändrade utbredning. Richard visade bl.a. bofinkens ökade utbredning i norra Sverige.

År 2011 startade man även Nattfågelrutter där inventeraren frivilligt väljer ut en rutt med 20 punkter och 2 km mellan varje punkt. Även här räknas allt man ser och hör i 5 minuter/punkt. Räkningen startar i skymning och utförs 3 ggr/år, mars, april och juni. Hitintills har 110-150 rutter/år redovisats och data för över 40 fågelarter varav mer än 10 är nya.
I samarbete med resp. länsstyrelse och regional ornitologisk förening startades år 2015 Nationell kustfågelövervakning, som innebär att skärgårdsfåglarna inventeras. Totalt 200 rutor, 2 x 2 km har systematiskt och proportionellt utslumpats mot antal öar/län.
För att även täcka alla fågelarter som är knutna till våtmarker utom myrar, där räknas också rovfåglar in, startade ett nytt projekt 2015 av SOF-BirdLife Sverige i samarbete med SFT. En gång per år i maj månad räknas fåglarna från fågeltorn, punktrutt eller inventeringsslinga. Man räknar tills samtliga arter är räknade dvs. ej på tid.
Richard avslutade med att tacka alla Sveriges inventerare för en fantastisk insats.

Vid pennan
Ann-Margret Svärd-Nilsson

Årets första spontanskådning

 

Vi var 10 medlemmar där möttes till årets först spontanskådning. Ringsjön och Gäddängen var nästen total däcket av is., men där var nästen ingen vind och temperaturen var omkring noll.  Långt ute på Ringsjön stod två havsörn på isen. Där var lite öppet vatten på andra sida av Gäddängen var sångsvanar, knölsvanar och gräsänder var samlat.

Vi skulle vilja gärna höra eller ser några av de tidigare ankommande sommargäster, såsom sävsparv, gransanger, eller sädesärla, men de uteblev.

En mindre flock tranor flög förbi, och senare upptäcktes två gående intill Gjusebo, samt en längre bort på åkern. Gråhäger stod långs kanten, men inge ägretthäger.

Kungsfiskare förberedelser

Lasse slutade vid att testa isen, och lägga et par pinnar kvar till att resa upp för kungsfiskare fotografer.

Artlistan

Knölsvan, sångsvan, sädgås, grågås, kanadagås, kricka, gräsand, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, ringduva, gröngöling, sånglärka, koltrast, björktrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, skata, kaja, kråka, stare, bofink, domherre, gulsparv.

Summa 33 arter, att jämföra med 51 arter vid premiären 22/3 förra året

Lars Helgesen

 

Gjusar nu ska vi få njuta av härliga Öland igen!

Nu är det dags att anmäla sig till vår underbara Ölandsresa och få uppleva försommaren, med alla härliga fåglar och växter på Öland, från Rosenfink till Ängshök och Våradonis till Ängsnycklar.

Våra dagar på Öland blir från 31 maj till 3 juni.
Som vanligt bor vi på Lundagården Bed & Breakfast i Grönhögen.
Pris per dubbelrum 750 kr och lite större dubbelrum 800 kr/per natt
Vi har åtta dubbelrum att tillgå på Lundagården.
Anmälan är bindande och betalning ska göras innan resan.
Utförligare program kommer senare.
Anmälan ska göras till Richard före den 29 april.

 

Årsmöte med Ringsjöbygdens fågelskådare

Plats: Räddningstjänsten i Hörby Kraftgatan 3, 20180313 kl 19:00
Efter årsmötet blir det föredrag av Richard Ottvall som berättar om inventering av fåglar och vilka resultat som uppnås.

Fler handlingar kommer att skickas framöver

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsmän och tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Styrelsens och revisorernas berättelser.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
8. Val av ordförande.
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av revisorer jämte revisorsuppleant.
11. Val av ledamöter i valberedningen.
12. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
13. Övriga frågor.