9-års kalas Ringsjöbygdens fågelskådare Gjuse, 20181113

Det var 37 medlemmar, varav 13 damer, som ordförande Lars-Olof Nilsson hälsade välkomna till födelsedagskalaset.

Lars-Olof informerade om att 2019 års almanacka var till försäljning, 100 kr/st, och där vinsterna består av 3 st. tavlor varav en av Lars Fredholm. Dragningen är den 27 december.

Vidare att det var försäljning av kepsar och tygmärke. Åtta byggsatser till fågelholk kunde köpas för 50 kr/sats. Pengarna går till Barncancerfonden. Samtliga byggsatser såldes snabbt.

 Kvällens höjdpunkt var visning av medlemmarnas bilder, där sju personer bidrog.

Jan-Olof Dahlström visade bilder på både djur och fåglar från Sverige och Finland samt en björnfilm tagen i Finland.

Lars Lundquist visade bilder på fåglar, som han tagit när de poserat på ett fotovänligt sätt bl. a. hemma vid husknuten och vid exkursion i Gäddängen och på Öland.

Åsa Blücher visade sina bilder på fåglar fotograferade i speciella ögonblick.

My Cervin visade bilder tagna ur en ”konstnärs” sätt att se.

Göran Lembrér visade bilder på både djur och fåglar från sina besök i Brasilien, Skottland och Sydafrika. Han hade även fåglar fotograferade i Sverige.

Sven-Åke Ahlström visade många bilder på rovfåglar bl.a. havsörn och avslutade med en fin bild på kungsörn 

Per Uno Nilsson visade bilder på fåglar tagna vid resa på Färöarna och i Tanzania.

Födelsedagskalaset firades med smörgåstårta, som alla lät sig väl smaka av. Medlemmarna passade på att köpa almanacka i pausen.

Kvällen avslutades med att Lars-Olof tackade samtliga bildvisare för bidragen.

Lars-Olof informerade även om att nästa exkursion är planerad till den 8 december. Då blir det en tur i Ringsjöbygden med stopp bl. a. vid  Sjöholmens badplats där en utegrill är placerad. Gladornas nattplatser ska inventeras den 8-9 dec. 2018. Räkningarna bör göras i samband med samling eller inflygning till nattplats, d.v.s. från 15.00 till mörkrets inbrott. Det kommer närmare information om både exkursionen och inventeringen.

Vid pennan

Ann-Margret

Gåsspaning den 3/11/2018, och en ny art för Gjusarna!

Hallå gott folk och skådare? Varför kom så få till gåsspaning? lät det alltför trivialt? Har ni aldrig hört talas om larm? O gjusar, gjusar? Om ni bara hade vetat hur dagen skulle gestalta sig. Jag kan genast tala om för er - det blev en dag som ingen vill glömma. Ni borde ha ställt in vardagen. Hör här: vi som kom och var med fick liksom uppleva en saga som blev till verklighet: Vi sökte gäss och fann en kejsarörn. Men inget ont om gäss» Självaste Thoreau kallade dem för ... “luftens årliga ångbåtar". Hur skulle världen se ut utan dem? Vem vill inte höra deras dialog om människans betydelse nå jorden? Men självklart och som vanligt så såg vi gäss lite överallt men vid Vomb kunde vi inte motstå larm om en kejsare i Börringe-området. Och nu handlade det om tid. Och han som körde visste precis hur hårt foten skulle trycka så gaspedalen. Jag kan lova att landskapet rörde på sig. Snart nog såg vi 40 bilar på plats.

Vi hade prickat rätt minut och rätt plats. Och Kejsarörnen satt där den satt bara för att efter en stunds betänketid åter pröva läget och vindarna vid Falsterbo. Och all andlighet som infunnit sig flög iväg med den. Och tänk att vi fortfarande har en natur som kan överraska. Det är sällan man ser en kejsarörn så det är en unik upplevelse. 

Sen Börringelandskapet är en sällan skadad syn. Här klyvs geo-grafin om hösten till en palett av Sveriges (en av) främsta landskapsmålare: Carl Hill? Ljus och färg blir till ögonblicks målningar.

Men vi drar som vanligt vidare. Mangan känd fågellokal besöks. Artlistan blir verkligen imponerande: blå kärrhök, kungsfiskare, pilgrimsfalk, trastar av alla slag, havsörnar, fjällvråk, mindre sångsvan, svartsnäppa, smådopping, brunand, skedand, ägretthäger, skäggmes, varfågel, steglits och så vidare. ** Vi ses nästa gång.

 

Gert-Åke Olofsson

Artlista 2018-11-03 (55 arter)
Knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, brunand, vigg, knipa, storskrake, fasan, smådopping, skäggdopping, storskarv, gråhäger, röd glada, havsörn, blå kärrhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, KEJSARÖRN, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, svartsnäppa, skrattmås, fiskmås, tamduva, skogsduva, ringduva, kungsfiskare, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, koltrast, björktrast, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, råka, kråka, korp, pilfink, bofink, steglits och gulsparv.

** Pilgrimsfalk, ägretthäger, skäggmes och varfågel sås vid Silvåkratornet och Skarhult efter exkursionen slutade vid Näsbyholm.

Spontanskådning vid Gäddängen, 31/10/2018

Sista spontanskådning i 2018 genomfördes i blåsigt och regnigt väder. Vi var fem tappra skådare som ställde upp och trotsade vädrets makter och fick se totalt 30 arter. Det bästa var 6 mindre sångsvanar som låg utanför badplatsen. Här såg vi även fyra havsörnar, två gamla och två ungfåglar och rastande bläsänder och krickor. Fortfarande är en del tofsvipor kvar på revet längst i söder. 30 ljungpipare flög förbi och över Gäddängen sågs lite oväntat två ladusvalor och småflockar med bo- och bergfinkar som drog förbi.

Lasse

  Bra att bålgetingar är borta! 

Artlista 2018-10-31

Mindre sångsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, bläsand, kricka, gräsand, storskarv, vit stork, röd glada, havsörn, ormvråk, ljungpipare, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, havstrut, ringduva, större hackspett, ladusvala, koltrast, rödvingetrast, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, bofink, bergfink.

Lars Lundquist

Dörröds fälad 21/10/2018

Så åter en gjusedag? Och det blev en märklig söndag. Först ingenting, sen någonting, sen så massa mycket att en lätt fanatisk fågelskådare kunde känna sig nöjd. Det talades om en skamgräns vad gäller arter och till en början kunde men väl tycka att det fanns fler skådare än fågelarter. (Alltså: naturen är bara ett attribut för en fågelart.) Sjutton gjusar hade ställt upp och det är sällan vi är så många. Men nötkråkor på Dörröds fälad lät ju förstås lockande. Det var bara det att nötkråkorna inte kände till vår plan eller så hade respektive nötkråka tröttnat på den där lite underliga människan som kallar sig för fågelskådare.

Varfågel

 

Nå; det som borde finnas fanns inte. Det blev förstås lite kommentarer om sakernas tillstånd: tyst och tomt och inga fåglar. Fråga: Hur ser en naturlig förklaring ut? Svara den som vill? Vad man än säger: människan är nästan alltid skyldig. Men så en liten varfågel – tänk att den kunde skapa en sån jublande glädje. Jonatan ropar ut den som den vackraste av fåglar. Jag hoppas att den hörde det. Annars lite roligt med Jonatan: där alla andra vill se arter vill han bara se örnar. (Och ingen fågel är väl så laddad med symbolik som örnen. Det är vingarnas lejon. Den står för något kungligt: kraft, styrka, uthållighet, visdom, makt, skönhet. Klart att vi kan förstå honom.)

 

Brun glada

Nå: Vad göra när inget blir som tänkt? Snabbt rådslag; Vomb nästa? Men pang säger det? Nära Dörröds fälad där grus möter asfalt är himlavalvet fyllt med rödglador. Nio bilar tvärstannar, alla ut ur bilarna, någon ropar, många ropar, intrycket är kompakt, ett ordnat kaos bryter ut för någon eller några tycks se en brunglada. Borde inte den vara i Afrika? Nej då?

Vår egen indian, Lars-Olof, är tvärsäker. Då är det nog så. Han ser en stjärt som en pilbåge i viloläge och den är något mindre än en rödglada och den har inget rött på stjärtens ovansida. Detta är fågelskådning: dramatik, förtätning, spänning – när ingen vet och det bara händer.

  

Vomb blev en stilla affär: havsörn, gäss, gröngöling och hjort.

Bläsgås

Ung havsörn

.

 

 

 

 

 

.

Gröngöling

.

 

Ägretthägern vid Skarhult

 

 

 

 

 

Sen Skarhult som är en fin fågellokal utanför Eslöv. Gå på banvallen söder om kyrkan, från tidig medeltid med målningar från I500-talet, och titta bort mot det som är en slags våtmark om ni nu vill se någon örn.

Vi såg två havsörnar, ägretthäger, rödvingetrast, taltrast, björktrast och någon hörde en gransångare.

Gert-Åke Olofsson

Entita

Röthake

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack til Johnny, Jan-Olof och Joakim for bildarna.

Artlistan : 53 arter

Knölsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Storskarv Ägretthäger Gråhäger Brun glada Röd glada Havsörn Sparvhök Ormvråk Sothöna Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Ringduva Gröngöling Spillkråka Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Rödhake Koltrast Björktrast Taltrast Rödvingetrast Dubbeltrast Gransångare Kungsfågel Entita Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Nötskrika Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Bofink Bergfink Grönsiska Domherre Gulsparv Sävsparv
 

Spontanskådning 17/10/2018

Spontanskådning 17/10/2018

Vi var åtta medlemmar där möttes denna dimmiga morgon vid Gäddängen. På andra sida av väg 13 hade dimman lättad och solen skinnade, så vi började med at lyssna mens vi väntad på den fick makt över Ringsjöns töcken.

 

 

 

 

 

Då vi äntligen kunna använda kikare och tub och kolla ankarna, glädjas vi över en duvhök som tre gångar flög lågt över Gäddängen på jakt efter frukost bland krickänder utan framgång. Varfågeln sås fint på andra sida av ängen. Den skall nock vara här hele vintern.

På Ringsjö strand var där kanske få vadare, och sånglärkor hördas sträckande sydöver. Höstens fåglar är snart slut.

Många småfåglar sås i skogen, och var med till at få artlistan uppe på 51.

 

 

 

Artlistan (51)

Sångsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Vigg Skäggdopping Vit stork Röd glada Duvhök Ormvråk Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Skogsduva Ringduva Gröngöling Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Koltrast Björktrast Kungsfågel Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Varfågel Nötskrika Skata Kaja Kråka Stare Pilfink Bofink Bergfink Grönfink Steglits Grönsiska Domherre Sävsparv

Falsterbo 6/10/2018

Denna lördag var det tidig samling i Gårdstånga, redan 5:30 och beckmörkt när vi var 6 st som startade färden mot Falsterbo. Den tidiga starten var med tanke på att det brukar vara mycket folk där vid denna tid på året, med många parkerade bilar längs vägen och en bit att gå. Tack vare den tidiga starten fick vi alla plats på parkeringen vid golfbanan. Det var fortfarande mörkt så vi behövde inte bekymra oss för att få någon golfboll i huvudet. Det var en härlig morgon och Falsterbo fyr blinkade fint. På väg ut till Nabben ljusnade det mer och mer. Nu ringde telefonen och det var Richard och Jonathan som anlänt och undrade var vi var. Efter en stund sammanstrålade vi och skådningen började.

Det var gott om blåmes och de flög nästan på en. Denna dag sträckte det ut 10 100 blåmesar. Mycket berg/bofink sträckte också. I lagunen såg vi ca 70 skärfläckor, myrspovar, storspovar och mycket annat. Ute i havet låg två storlommar och snorklade. Även prutgäss simmade runt. Rovfågelsträcket var magert undertiden vi stod där, men blå kärrhök, brun kärrhök, sparvhök och pilgrimsfalk flög förbi. Kl 10 var vi nöjda och gick tillbaka för att lyssna på PG Bentz. Han visade upp en ringmärkt nötväcka, en art som är ovanlig härute. 8 stycken hade de ringmärkt på morgonen. Det var även smärre invasion av svartmes och vi såg några ex i fyrträdgården.

Skärfläckor

Vi hade tänkt att bege oss till Skanörs ljung för att spana rovfåglar, men intog närbelägna Kolabacken istället. Nu började rovisarna komma igång ordentligt. Åttiotalet röda glador, flera fjällvråkar och sparvhökar drog förbi. Likaså 4 tranor och några mindre korsnäbbar rastade kort i buskarna. Larm kom om att brun glada var på väg, men den lyckades vi aldrig få se.

Efter en stund kom larm om dammsnäppa vid Höllvikens strand, och vi beslöt att bege oss dit. Då vi inte har den i föreningens obslista hade det blivit nytt GjuseX.  Detta innebär ju fika på föreningens bekostnad. Väl på plats så kom besked på att snäppan var felaktigt bestämd. Det var en gluttsnäppa istället. Det var ju snopet, men vi var ändå nöjda med dagen och avslutade exkursionen. 75 arter fick vi ihop. Tyvärr ingen havsörn denna gång. Totalt räknades 63253 utsträckande fåglar denna dag.

Lars-Olof

Artlistan (75)
Knölsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Prutgås Gravand Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Brunand Vigg Bergand Ejder Sjöorre Knipa Småskrake Storskrake Storlom Smådopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Röd glada Brun kärrhök Blå kärrhök Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Tornfalk Pilgrimsfalk Vattenrall Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Kustpipare Kärrsnäppa Myrspov Storspov Gluttsnäppa Rödbena Skrattmås Gråtrut Havstrut Skogsduva Ringduva Trädlärka Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Forsärla Gärdsmyg Rödhake Gransångare Skäggmes Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Skata Kaja Råka Kråka Stare Gråsparv Pilfink Bofink Bergfink Grönfink Steglits Grönsiska Hämpling Mindre korsnäbb Sävsparv

Gäddängen 3/10/2018

Vi var 10 medlemmar vid Gäddängen denne blåsig onsdag. Efter gårdagens regn var där nu stripor av vatten på Ringsjöns strandbrädd och lite mera vatten i Gäddängen. Vadare och ankor var där inte så många som sist, men en del brushöns och en flock kärrsnäppa håll till. Många grågäss vilat på sjön, och kunna varsla om havsörn, av vilka vi så kanske 4 olika i löpet av förmiddagen.
Vid plattformen kunna vi glädje oss över ett par blå kärrhök som jagade över vassen på andre sida. Samman med dissa vintergäster sås ännu sommargästerna sävsparv, ladusvala och gransångare.
Tillbaka til Ringsjö för at spana efter enkelbeckasin, kom en pilgrimsfalk flygande och skrämda upp krickorna och vador. En sen fiskgjuse kom också över oss, och det lyckades Lars H att få se en dvärgbeckasin förutom enkelbeckasin.
Vi returnerade til plattformen för at hitta varfågeln, som Åsa hade rapporterade, utan framgång. Men den lod sig se kort vid grillplatsen, innan en sparvhök skrämda den bort.
Richard

Artlistan (56 arter)
Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Gråhäger Röd glada Havsörn Blå kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Stenfalk Pilgrimsfalk Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Dvärgbeckasin Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Skogsduva Ringduva Större hackspett Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Koltrast Taltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Nötskrika Skata Kaja Kråka Korp Stare Bofink Bergfink Grönfink Grönsiska Sävsparv

Holkbygge 30/9/2018

Som brukligt är ställer föreningen upp och hjälper barnen att bygga sin egen fågelholk när Fulltofta naturcentrum och Stiftelsen Skånska Landskap ordnar sin höstdag. Inget undantag detta år, men nytt var att platsen var Snogeholms strövområde norr om Snogeholms slott.
Vi som byggde och informerade var Britt-Marie, Roland, Olle, Richard, Jan-Olof och undertecknad. Det var en mycket härlig dag och solen sken från nästan blå himmel. Efter iordningställande så började besökarna strömma till och det gick i princip i ett mellan kl 11 och 15. Totalt satte vi ihop ca 65 holkar. En holk per familj fick de ta med hem och ville de ha fler kostade de 100:-. Denna summa skickar vi sedan till Barncancerfonden, så det är inget föreningen tjänar pengar på. Lite fågelskådning hann jag med men artlistan blev ytterst klen, inte mer än sju arter. Nu var ju inte det syftet med dagen så det gjorde inget.
När vi sammanfattade dagen så var alla mycket nöjda att det varit sån efterfrågan på att göra holkar.
Nästa år blir det förmodligen i Fulltofta igen

Lars-Olof

Finjasjön 23/9/2018

 Denna söndag samlades vi vid City Gross i Höör. Målet för exkursionen var Finjasjön men på väg dit gjorde vi en avstickare till Magle våtmark. Det är en samling dammar strax söder om Hässleholm. Området får nog sägas ha haft sina glansdagar, men man vet ju aldrig vad som kan dyka upp.

Sångsvanor, Magle våtmark

Vi var 12 st som började vandringen och snart såg vi en familj sångsvanar. Snart såg vi några änder i en av dammarna och det var snatterand, bläsand och kricka. Nästa damm bjöd på två smådoppingar, och i en annan skyndade en rörhöna snabbt in i vassen för vidare beskådande av oss. En sävsparvshona visade upp sig fint på ett vasstrå. Andra arter vi såg här var storskarv, knölsvan, grågås och sothöna.

Sävsparv, Magle våtmark

När vi gått hela varvet så fikade vi faktiskt inte(!) utan satte oss i bilarna för vidare färd till Finjasjön. Efter dålig guidning av undertecknad så anlände vi så småningom till sjön. Där stod redan en skådare i tornet, så han gav oss en rapport vad som kunde ses. Olika änder och svanar låg i sjön. Strax upptäcktes en havsörn till Jonathans stora förtjusning. Andra rovisar vi såg var bl a sparvhök och brun kärrhök. Nu var det dags för fika och efter detta körde vi bort till fågelplattformen där Almaån rinner ut i Finjasjön. Några hade kört i förväg och vi andra fick rapport om att kungsfiskare setts i ån. Ute vid plattformen såg vi tofsvipa, kärrsnäppa och enkelbeckasin som gick och födosökte i gyttjan. Andra arter var skäggdopping, stjärtand, lärkfalk tornfalk och törnskata. Nöjda drog vi oss tillbaka till bilarna för lite mer kaffe. Ett besök på bron gjorde att två kungsfiskare visade upp sig jättefint när de flög fram och tillbaka över ån.

Skäggdopping, Finjasjön

Detta blev en bra slutkläm och vi avslutade exkursionen.
Nämnas kan att det blåste rejält denna dag och larmen från nordvästra Skåne om labbar, liror, stormfåglar och klykstjärtade stormsvalor var mycket knäckande. Vi skulle valt detta istället men det går ju inte att förutse vädret när vi planerar exkursionerna. Hade vi nu planerat havfågelexkursion denna dag, så hade det väl inte blåst ett dugg.

Lars-Olof

Artlistan (55 arter)

Knölsvan Sångsvan Kanadagås Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Knipa Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Tornfalk Lärkfalk Rörhöna Sothöna Trana Tofsvipa Kärrsnäppa Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Fisktärna Ringduva Kungsfiskare Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Stenskvätta Koltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötskrika Skata Kaja Kråka Stare Bofink Bergfink Grönsiska Sävsparv

Spontanskådning, 19/9/2018

6 medlemmar mötes vid Gäddängen detta molnig morgon. Där var likaså lite vatten som vanligt och de förste skådning vid Ringsjöns strand var bl.a. 2 havsörn och en ägretthäger noterades.
Vid plattformen hittades svartsnäppa, enkelbeckasin och grönbena bland många tofsvipor. Ingen gråhäger als vittne om resultatet av sommarens torke. En svarthätta tickade runt i vassarna till vänstre för plattformen, och sävsparv och grönfink sås vid gömslet.

Sällskapet gick vidare förbi fågeltornet för at skåde ute över Ringsjö igen. Större strandpipare, brushönor och enkelbeckasiner var flest. En enkel kärrsnäppa sov, och båda ängspiplärkor och stenskvätta födosökt på stranden. Ännu en ägretthäger anslutet sig till den förste och Jonathan fick öga på en fiskgjuse på andra sida av Ringsjön med sina fine nya kikare. Den ene havsörn stod nu på sten reveln mittibland tofsviporna, kanske de kunna se den var mätta!

Ung lärkfalk

Tillbaka till plattformen sås lövsångare, flera rödhakor, två entitor och en trädkrypare. Nu var solen fram och rovfåglarna började att synas. 10 glador, bivråk, fiskgjuse och ormvråk var uppe. Två unga lärkfalkar jagade trollsländor på andra sidan av Gäddängen, och en tredje flög förbi plattformen med fångst i klor.

Artlistan : 61 artor
Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Bivråk Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Lärkfalk Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Skogssnäppa Svartsnäppa Grönbena Skrattmås Fiskmås Havstrut Skogsduva Ringduva Större hackspett Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Buskskvätta Stenskvätta Svarthätta Gransångare Lövsångare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Skata Kaja Kråka Stare Bofink Grönfink Grönsiska Sävsparv