Var med i 2018 almanacka

Även i år kommer vi att ge ut en almanacka. Denna gång hade vi tänkt att ha ett tema. Då Gäddängen är vår hemmalokal så tänkte vi att almanackan skall ha bilder på fåglar som man kan se här.

Bilderna behöver inte nödvändigtvis vara tagna vid Gäddängen men de skall vara tagna i år. Även bilder på fåglar i vintermiljö är välkomna för vintermånaderna

Bilderna  skall vara 300dpi och 21cm breda och 14,8 cm höga ( liggande A 5).

Om ni inte kan fixa detta så förbehåller vi oss rätten att göra dessa förändringar

Bilderna skickas till Per-Uno Nilsson  senast den 15/10

Spontanskådning 20 sep 2017

Vi var bara 3 medlemmar som åtnjöt sensommarvädret på Gäddängen, och även med de 3 gästerna som visade sig var det gott om plats på plattformen. Ladusvalor fyll bensin i form av mygg för deras längre resa söderut, och en lärkfalk tog hand om några av de många trollsländor. 3 Ägretthäger flög runt och födosökt.

Knölsvan, Gäddängen


Bläsänder, Gäddängen

Där var många snatterand och bläsand. Skäggdoppinger var forsvundet från både Gäddängen och Ringsjö. Där var dock åtminstone 5 smådoppingar vid storkhägnet.

Sothöns, Gäddängen

Artlistan :

Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Bläsand, Snatterand, Kricka, Gräsand, Skedand, Ägretthäger, Gråhäger, Röd glada, Havsörn, Sparvhök, Ormvråk, Lärkfalk

Sothöna, Tofsvipa, Skrattmås, Större hackspett, Hussvala, Sädesärla, Rödhake, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Skata, Kråka, Bofink, Grönsiska

Spontanskådning 6/9/2017

Vi var 8 förväntansfulla skådare, som möttes på plattformen vid Gäddängen denna ljumma gråmulna septemberdag. Vi observerade strax under 40 olika arter, se artlistan, med hjälp av Lasse Lundquists och Lars Helgesson skarpa fågelblickar och hörsel.

Lärkfalken passerar?

Där skådes och fotograferas

Lärkfalk, Gäddängen


Lärkfalk, Gäddängen

Fiskgjuse, Gäddängen


Lärkfalk, Gäddängen

Lärkfalken kom flygande, likaså korpen och fiskgjusen samt kungsfiskaren.

Ägretthäger, Gäddängen


Ägretthäger, Gäddängen

Ägretthägrarna, fyra till antalet idag, stod en bra bit från sina artfränder, grå hägern. De hängivna fotografernas önskan var att få sistnämnda att stå nära varandra för en gemensam bild, men det förblev en önskan.

Gråhäger, Gäddängen

Gräsand, Gäddängen

Ägretthäger, Gäddangen


Sångsvaner, Gäddängen

Tofsviporna stod i klungor i den grunda delen. Inga andra vadare observerades, vilken kan tyda på att de gett sig av till varmare länder.

Vid pennan, Ann-Margret Svärd-Nilsson

Artlista Spontanskådning 2017-09-06

Knölsvan, sångsvan, grågås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, knipa, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, röd glada, fiskgjuse, lärkfalk, vattenrall, sothöna, tofsvipa, skrattmås, fiskmås, ringduva, kungsfiskare, gröngöling, större hackspett, ladusvala, forsärla, sädesärla, gransångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp och bofink.

Spontanskådning i fin sensommar väder

Kungsfiskare på spontanskådningen
Vi var 10 medlemmar som möte upp på onsdagens spontanskådning.
Revet var som vanligt fullt av fågel tyvärr inga vadare det var mest skrattmåsar, vattenståndet är nog lite för högt för vadarna. Ägretthägern var på plats och fiskgjusen kom också på besök samt även bivråk. Borta i de torra buskarna till höger om plattformen satt kungsfiskaren innan den flög bort, tyvärr så återkom den ej mer denna dag.
Sven-Åke

Artlista Spontanskådning 2017-08-23

Knölsvan, sångsvan, grågås, snatterand, kricka, gräsand, skedand, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, vit stork, bivråk, röd glada, ormvråk, fiskgjuse, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, fisktärna, ringduva, kungsfiskare, sädesärla, ärtsångare, lövsångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, råka, kråka, korp, stare, grönfink och mindre korsnäbb.

Brutus Östling

Brutus Östling kommer att hålla några föreläsningar i Skåne under hösten, enligt nyhetsbrev från Brutus.

Bjärred
Bjärreds bibliotek den 28 okt kl 14.00

Hässleholm
Mötesplats Ljungdala den 2 nov kl 18,30

Eslöv
Galleri M, Norregatan 10 den 18 nov kl 16,00

10 oktober : Ett år i Vattenriket och nordöstra Skåne

AraslövssjönDen 10/10 gästas vi av Hans Cronert som jobbar som naturvårdssamordnare i Vattenriket.

Hans föredrag heter “ Ett år i Vattenriket och nordöstra Skåne”.

Platsen Räddningstjänsten i Hörby och tiden är 19:00

Skäggmes


Kungsfiskare

Folk och Fåglar på Getterön 17 september

Söndagen den 17 september arrangeras Folk och Fåglar på naturum Getterön utanför Varberg. Som vanligt är det ett spännande föreläsningsprogram och mängder av andra aktiviteter som sker under dagen. Fri entré till alla föreläsningar och guidningar!

 

 

På programmet:

 Martina Haag intervjuas av Anders Wirdheim om sitt nyvaknade fågelintresse

Felix Heintzenberg, naturfotograf från Lund berättar om och visar bildspel från Arktis

Per Alström, en av Sveriges mest kända ornitologer berättar om ”DNA-forskning kastar om grenarna i livets träd – exempel från fåglarnas grenverk”

Artur Wiatr-anställd vid Biebrza Nationalpark i östra Polen och är för mängder av Polenresenärer ett välbekant ansikte. Artur kommer att hålla ett föredrag på engelska: ”Birds as indicator of high quaility environment – a case of Biebrza National Park”.

 Pippipodden med Gullet och Widde kommer att spelas in på plats ( Anders Wirdheim och Christopher Gullander)

 Fågelguidningar Ringmärkningsvisningar,  Barnaktiviteter: skattjakt, barnteater, samlingsutställning med Naturfotograferna, utställning/ Kikarimportörer o. likn.,  försäljning, fikamöjligheter.

 Ytterligare info på www.folkochfåglar.se

Info-film om arrangemanget:
https://www.youtube.com/watch?v=09iHWwyjcYM&t=13s

 Anordnas av Studiefrämjandet, Birdlife Sverige, naturum Getterön/länsstyrelsen, Varbergs Ornitologiska Förening och med stöd av Sparbanksstiftelsen i Varberg och Varbergs kommun.

Store Mosse, 12/8/2017

Den 12/8 besökte vi en lokal som inte besökts vid någon exkursion tidigare i föreningens historia, nämligen Store mosse vid Häglinge. Här bedrevs torvbrytning fram till 1969 och under denna tid  bildades ett antal öppna vattenytor, både sjöar och översvämningsmarker. Observera att detta Store mosse inte skall förväxlas med Store mosse nationalpark i Småland.

Här kan man hitta både häckfågel och rastande fågel. Några dagar innan hade Richard och jag varit där och rekat lite, dels för att hitta ute på mossen dels för att kolla var fåglarna fanns. Vid ett ställe hade vi flera vadararter, lärkfalk och brun kärrhök så det bådade gott inför lördagen. Men allting blir inte som man tänkt och när vi var där fanns det inte en vadare i sikte och knappt någon annan fågel heller. Då vi gick längre in i mossen än vad Richard och jag gjorde så hade Joakim stenkoll på GPS:en så att vi säkert hittade tillbaka. Vi ville ju inte bli ett fynd för framtida arkeologer. Ett trettiotal arter fick vi dock ihop och vi var nöjda när vi kom tillbaka till bilarna. Det var väldigt tyst och fridfullt därute och bara det var värt mycket. Lokalen har nog sin fördel på våren

Stenskvätt, Store Mosse

Ängspiplärka, Store Mosse

Ägretthäger, Gäddängen

Vi beslöt att köra ner till Gäddängen och kolla fågellivet där. Efter fika gick vi till plattformen och det första vi såg var en ägretthäger. Alltid trevligt att se denna fågel som ökat markant i vårt land de senaste åren. Dock hade det varit fem ex här på torsdagen. Andra arter här var bl a dvärgmås, brun kärrhök och fiskgjuse. Dock inga vadare med vattenståndet är väl för högt för det. Efter någon timme avslutade vi för dagen

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  grågås  snatterand  kricka  gräsand  skedand  vigg  knipa  skäggdopping  storskarv  ägretthäger  gråhäger  vit stork  röd glada  brun kärrhök  ormvråk  fiskgjuse  sothöna  trana tofsvipa  enkelbeckasin  dvärgmås  skrattmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  tornseglare  gröngöling  större hackspett  ladusvala  ängspiplärka  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  rödstjärt  buskskvätta  stenskvätta  koltrast  rörsångare  törnsångare  lövsångare  svartvit flugsnappare  grå flugsnappare  entita  talltita  blåmes  talgoxe  nötväcka  törnskata  nötskrika  skata  råka  kråka  korp  bofink  hämpling  mindre korsnäbb  gulsparv 

Dvärgmås igen på spontanskådning

7 medlemmar mötte upp till höstsäsongens förste spontanskådning. Där kom ett par skurar, men annars var vädret fint. Vattenstånd var fint, och där stod en del fåglar på revet, dock inga vadare. Senare dök upp en tofsvipa och en enkelbekkasin, så vi fick et par på listan. Där är säkert flera vid Stora Mosse på lördag.

Upptäcka dvärgmåsen!

En dvärgmås gömte sig tät på, men vi måste kolla fågelguide för at vara vissa. Det var en adult i vinterdräkt, kanske för att hösten började i maj i år!

Artlistan :

Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Snatterand, Kricka, Gräsand, Skedand, Knipa, Skäggdopping, Storskarv,Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Brun kärrhök, Ormvråk, Fiskgjuse

Sothöna, Trana, Tofsvipa, Enkelbeckasin, Skrattmås, Dvärgmås, Fisktärna, Ringduva, Sädesärla, Rödhake, Rörsångare, Lövsångare, Grå flugsnappare, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Törnskata, Kråka, Bofink, Gulsparv

Vadarskådning i nordvästra Skåne, 29 juli 2017

Som brukligt är vid denna tid så var målet för dagens exkursion nordvästra Skåne och rastande vadare.
Samling i Stockamöllan och sedan vidare till första lokalen som var Sandön vid Utvälinge.

Skådning på Sandön

I vassen på väg ut så var det fullt ös på skäggmesarna. De hördes mest, men ibland lyckades
vi också få se dom. Rastande vadare här bl a spovsnäppa, kärrsnäppa och myrspov. En
havsörn flög förbi och skrämde upp alla fåglar.

Hämpling vid Sandön

Gräsänder vid Sandön

Nästa stopp Rönnen där vi intog morgonens första fika. Inte så mycket vadare här. Då
skyarna började mörkna fortsatte vi till Farhultsviken. En del vadare här, kustsnäppa,
kustpipare och skärfläcka.

Vadarespaning vid Rönnen

Lilla viken, Rönnen

Vi bestämde nästa stopp till Hasslarps dammar. Här finns en del trevliga arter såsom smådopping,
gråhakedopping och ibland hör man vattenrall grymta. Dock inte idag. Efter en stund
öppnade sig himlens portar och vi avslutade dagen och körde hem. Temat var ju vadare och
vi fick ihop 18 olika arter sådana

Lars-Olof

Fikapaus vid N Häljaröds hamn

 

Artlista

Knölsvan  grågås  vitkindad gås  gravand  kricka  gräsand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  skäggdopping  gråhakedopping  svarthakedopping  storskarv  gråhäger  röd glada  havsörn  brun kärrhök  fiskgjuse  sothöna  strandskata  skärfläcka  mindre strandpipare  större strandpipare  kustpipare  tofsvipa  kustsnäppa  spovsnäppa  kärrsnäppa  enkelbeckasin  myrspov  storspov  rödbena  gluttsnäppa  skogssnäppa  grönbena  drillsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  ringduva  tornseglare  backsvala  hussvala  ladusvala  gulärla  sädesärla  koltrast  rörsångare  gransångare  skäggmes  talgoxe  skata  kaja  råka  kråka  stare  gråsparv  pilfink  hämpling  sävsparv