Ölandsturen gav 2 nye arter

Spetsstjärtad duva Hammarby 24/5 och

Sydnäktergal Starrkärret, Mellby 24/5S

Referatet kommer med flera bild när Gert-Åke är klar efter ögonoperation.

Spontanskådning 20190529

Tio skådare träffades på parkeringen och det blev mycket snack om ölandsäventyren förra veckan.

Vigg, hane

Vigg, höna

Fisktärna

Vi drog oss bort till plattformen där den kyliga västvinden inte var så besvärande, och solen värmde oss allt mer medan vi stod där i två timmar. Vattenståndet var fortfarande för högt för att vadare skulle vilja rasta, men revet i mitten stack upp så pass att två fisktärnor låg och ruvade. På den ena flotten låg två till och trängdes med ruvande skrattmåsar. Tre par knölsvan hade fått ungar, sex, två respektive en, där den ensamme fick skydd under vingarna på förälderns rygg. Även en kull gräsänder syntes. Skäggdopping och sothöna ruvade ännu. Fiskgjuse kom förbi flera gånger, storkar seglade i skyn och en grann brun kärrhökshane jagade över motsatta stranden. Plötsligt dök det upp två tranor. Bland änderna kan nämnas ett par årta plus en hane. Nytt i fågelkören var två härmsångare i hagarna.

Lars Helgesson

Bild Per-Uno

Artlista, 48 arter
Knölsvan, sångsvan, gravand, snatterand, kricka, gräsand, årta, skedand, vigg, knipa, släggdopping, gråhäger, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, sothöna, trana, tofsvipa, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, gröngöling, hussvala, sädesärla, gärdsmyg, näktergal, björktrast, rörsångare, härmsångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, talgoxe, kråka, korp, stare, bofink, gulsparv, sävsparv.

Vattenriket 12 maj 2019

Denna söndag besökte vi lite olika lokaler i Vattenriket. Vi var sex st som körde från Hörby kl 6 på morgonen. Första lokalen var Äspet och här stod Per-Uno och väntade på oss. Vi gick ut mot tornet och stannade till då och då för att kolla av området. Mosnäppor, större – och mindre strandpipare, bergänder, skedänder och en alfågel födosökte i lagunen och ute i havet flög kentska tärnor runt. Uppe i tornet friskade vinden i så vi stannade inte så länge. En småtärna flög förbi precis innan vi skulle gå.

Vit stork, gjuse och gädde?

Nästa anhalt blev Herculesdammarna. Normalt brukar vi parkera vid bilskroten och gå in via det hållet, men jag hade tänkt angripa dammarna från andra hållet. Man kör mot Håslövs ängar men vid korsningen kör man till vänster mot Hercules istället för att ta till höger mot Håslövs ängar. Morgonens första fika smakade mycket bra. Efter det så gick vi mot dammarna. Man går en stig inne i skogen och här var det full fart på svarthättor, näktergalar och andra sångare. Framme vid tornet fortsatte vi till dammarna och såg svarttärnorna flyga runt. Rör- och sävsångare var igång i vassen och plötsligt tutade rördrommen några gånger.

Vi stötte på ett gäng från Blekinge som tipsade oss om brushanar och rödspovar vid Håslövs ängar. Tillbaka till bilarna och ängarna. Vi gick den markerade stigen och hade gott utbyte. Nämnda rödspovar och brushanar, rödbenor, svarttärnor, årta och gulärlor var fåglar vi såg. Nästan framme vid parkering upptäcktes ett bo i ett träd långt bort: Vi var inte överens om vad det innehöll. Någon tyckte det var havsörn och någon sa fiskgjuse. När vi satt och fikade klarnade mysteriet. Det var två olika bon vi sett. Ett innehöll havsörn och det andra fiskgjuse. Kul att de häckar här.

Sista lokalen vi besökt blev Karpalundsdammarna. Här hade pungmes och rödhuvad dykand setts dagarna innan, men inte fick vi se dom inte. Jag tyckte dock jag hörde en pungmes locka. Här avslutade vi en härlig dag. Vi fick ihop fantastiska 86 arter. Mycket bra.
Lars-Olof

Brun kärrhök och gulärla

Artlista (84 arter)
Knölsvan grågås vitkindad gås gravand kricka gräsand snatterand årta skedand vigg bergand alfågel knipa skäggdopping gråhakedopping storskarv rördrom gråhäger vit stork röd glada havsörn brun kärrhök ormvråk fiskgjuse fasan sothöna trana strandskata skärfläcka mindre strandpipare större strandpipare tofsvipa mosnäppa kärrsnäppa brushane enkelbeckasin rödspov storspov rödbena grönbena skrattmås fiskmås gråtrut kentsk tärna fisktärna småtärna svarttärna tamduva ringduva gök tornseglare sånglärka ängspiplärka gulärla sädesärla järnsparv näktergal rödstjärt buskskvätta koltrast sävsångare rörsångare ärtsångare törnsångare trädgårdssångare svarthätta gransångare lövsångare stjärtmes blåmes talgoxe skata kaja råka kråka korp stare gråsparv bofink grönfink steglits hämpling gulsparv sävsparv

Spontanskådning vid Gäddängen 15 maj 2019 kl 9-11.

Kall men solig morgon. En rättså kylig sydostvind tilltog när solen skulle börja värma de fem tappra skådarna på plattformen. Mot slutet klättrade vi upp i tornet, vilket inte gav bättre utbyte. 55 arter såg och hörde vi. Det roligaste var ett par brun kärrhök som seglade tillsammans, en lärkfalk som visade sig en kort stund och två hanar och en hona årta som alternerade mellan sjön och våtmarken .Några mindre flockar vitkindade gäss sträckte förbi. Näktergal och flera trädgårdssångare underhöll oss. Anmärkningsvärt var att inte en enda svala syntes. Vårens första tornseglare ville inte heller hedra oss med sin närvaro.

Lars Helgesson

Gulsparv och Bofink

Artlistan (55 arter)

Knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, snatterand, kricka, gräsand, årta, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, storskarv, vit stork, röd glada, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, lärkfalk, rörhöna, sothöna, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fisktärna, ringduva, gök, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, näktergal, koltrast, björktrast, taltrast, rörsångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, kråka, korp, stare, bofink, steglits, hämpling, gulsparv, sävsparv.

Fågelskådningensdag 5/5/2019

Fågelskådningens dag är ett landsomfattande arrangemang och givetvis så var vår förening på plats vid Gäddängen för att visa och berätta om fåglar.

Steglits och trädkrypare

 

Trettiotalet skådare mötte upp under de timmar vi höll på. Morgonen var kall så det var till att skrapa bilrutorna innan man körde iväg. Solen sken och det var vindstilla när vi började. Fisktärnor och skrattmåsar hade tagit de konstgjorda plattformarna i besittning, så det blir spännande att följa häckningarna. En fiskgjuse kom förbi med en fisk i klorna och olika änder låg ute i Gäddängen. Det var gott om svartvita flugsnappare och ärtsångare, lövsångare och gransångare hördes sjunga. Tyvärr hade inte näktergalen anlänt. Den brukar vi annars kunna njuta av vid Fågelskådningens dag.

Gråhakedopping är inte vanligt vid Gäddängen, skrattmås är!

Efter några timmar var det dags att dra igång grillningen och då ökade vinden på från Ringsjön, så det var kyligt när vi inmundigade våra korvar.

Vinterkläder i maj!!

Vi noterade femtiotalet arter denna dag. Hoppas det blir fler nästa år

Lars-Olof

Artlistan (54 arter)

Tekniske problemer med min mail server, den kommer så snart de är löst. Richard

Spontanskådning 20190501

12 medlemmar demonstrerade denne första maj deres uthållenhet på en svinkallt  plattform vid Gäddängen. Blåsten ifrån Ringsjön hade de varit stolt över i Tosteberga!

Fisktärna


Där var en del sommargäster där sjöng för oss trots blåsten, svartvit flugsnappare, lövsångare, ärtsångare och järnsparv bland annat, fast mest hördas skrattmås och fisktärnor.

Sävsparv

Bofink hon

Knölsvan

Rörsångare hördes inte, men dens populära parasit göken kallad ifrån rörskogen på andra sida av Gäddängen, men sås inte.

Ett kallt nöje, vi får hoppas det blir varmare på söndag, fågelskådningens dag.

Tack till Per-Uno för bildarna

Artlistan (53 arter)

Knölsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Fiskgjuse Sothöna Trana Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Fisktärna Ringduva Gök Gröngöling Större hackspett Backsvala Ladusvala Hussvala Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Ärtsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Råka Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv

Abullahagen och Skarhults ängar 20/4/2019

Trots påskafton var vi nio skådare på denna exkursion till mina ”hemmalokaler”
Abullahagen är ett naturreservat beläget i utkanten av Eslöv så jag har nära till den härliga lokal.

Gråhakedopping

Solen lyste från blå himmel när vi började vandringen. Åtskilliga trastar son rödvinge, dubbel och taltrast rastade i markerna. Vårt mål var ringtrast och efter en stund så såg vi två som gick tillsammans med ett gäng björktrastar. Gransångare, hämpling, svarthätta och grönfink var andra arter som sågs. I Långa kärr låg det bl a gråhakedopping, kricka och gravand. Nöjda gick vi tillbaka till parkeringen och intog fika.

Gråhäger

Nästa lokal blev Skarhults ängar där vi såg bl a brushanar, rödbenor och två tranor. Uppe i en kraftledningsstolpe rastade en pilgrimsfalk och snart tog den till vingarna varpå alla andra fåglar flög upp. När vi var nöjda här så återvände vi till Abullahagen för grillning och sammanfattning av dagen.

Hämpling

Artlista
Knölsvan sångsvan grågås gravand kricka gräsand skedand knipa gråhakedopping storskarv gråhäger röd glada ormvråk tornfalk pilgrimsfalk fasan sothöna trana strandskata mindre strandpipare tofsvipa brushane enkelbeckasin storspov rödbena skrattmås fiskmås ringduva skogsduva större hackspett sånglärka ängspiplärka trädpiplärka sädesärla gärdsmyg järnsparv rödhake ringtrast koltrast björktrast taltrast rödvingetrast dubbeltrast svarthätta gransångare lövsångare entita talgoxe blåmes skata kaja råka kråka stare pilfink bofink grönfink hämpling gulsparv sävsparv

Knösen, Skanör och Kämpingevassen 7/4/2019

Denna dag så var målet Skanör. Vi samlades vid Skanörs borgruin och började vandringen ut mot Knösen. Det var inte så mycket fågel, mest sånglärkor. En flock ljungpipare förgyllde tillvaron. Framme vid grandungen var det lite mer liv. Järnsparvar och gransångare sjöng. En brandkronad kungsfågel upptäcktes tillsammans med vanliga kungsfåglar. Några hade turen att få se en jorduggla jaga över ängarna men givetvis hade den försvunnit när vi andra kom för att titta på den. Dubbeltrast, rödvingetrast, stenskvätta, skärfläckor och stjärtänder var andra arter vi fick in på dagslistan. Tyvärr såg vi ingen ringtrast som annars ses ofta här.
Nu skrek det i kaffetarmen så vi gick tillbaka till bilarna och satte oss att fika i det fina vädret. Det visade sig att vi gått en runda på ca 5 km, men vi hade varit ute i tre timmar.
Nästa stopp Landgrens holme med mycket skärfläckor. Tyvärr gjorde dåliga parkeringsmöjligheter att vi kom ifrån varandra. Efter telefonkontakt så strålade vi samman vi Kämpingevassen. Här låg svarthakedopping ute i havet. Brandkronad kungsfågel hade setts tidigare på morgonen men de såg vi inte röken av. Efter ytterligare en fika så skildes vi åt för denna gång
Lars-Olof

Artlista
Knölsvan grågås vitkindad gås gravand bläsand kricka gräsand stjärtand vigg ejder småskrake smådopping skäggdopping gråhakedopping svarthakedopping storskarv gråhäger röd glada havsörn brun kärrhök sparvhök tornfalk pilgrimsfalk rörhöna sothöna strandskata st strandpipare ljungpipare tofsvipa skärfläcka storspov rödbena skrattmås fiskmås gråtrut havstrut kentsk tärna ringduva turkduva jorduggla sånglärka ängspiplärka sädesärla järnsparv rödhake stenskvätta koltrast rödvingetrast dubbeltrast gransångare kungsfågel brandkronad kungsfågel blåmes talgoxe skata kaja råka kråka stare bofink grönfink steglits hämpling domherre sävsparv

Spontanskådning 17/4/2019

12 medlemmar möttes på plattformen denna soliga dag. Båda ladusvalor och backsvalor jagade över vattnet, de första för några av oss iår. Annars ingen nya sommer gäster, och inga fiskgjuse.

Sådesärla

Sävsparv

Skäggdopping

Där var ett bra selektion av ankor, och en enkel storspov flög över, men vattenstånd är högt, och där var ingen vade att furagera på.

Artlistan (46 arter)

Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Årta Skedand Brunand Vigg Knipa Skäggdopping Gråhäger Vit stork Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Sothöna Trana Tofsvipa Storspov Skrattmås Fiskmås Gråtrut Ringduva Gröngöling Backsvala Ladusvala Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Koltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv