Spontanskådning 14/10

Vi började som vanligt med att skåda från badplatsen. En gröngöling hördes från skogen. Såg en ensam ägretthäger på stranden längs ner i söder. Här även stora antal gäss, sångsvanar och änder som rastade. En havsörn kom flygande och skrämde upp alla som lyfte och flög ut i sjön.

Det var bara fyra plusgrader när vi startade så idag var det skönt med långkalsonger och vinterjacka.

Vi fortsatte till plattformen. Här möttes vi av en isande kall nordanvind. Nu kom fler skådare och som mest var vi sju gjusar på plats denna blåsiga dag. Tyvärr ingen Lars Helgesson som helt glömt bort att det var skådning idag. Från plattformen såg vi stora antal änder, mest bläsänder, men även skedänder och krickor. Några sparvhökar och ormvråkar flög förbi och en större hackspett visade upp sig fint.

Den kalla vinden gjorde att vi lämnade plattformen och fortsatte skådandet från stranden av sjön. Här var betydligt skönare att stå i lä av vinden. Här såg vi bland grågässen även bläsgäss och vitkindade gäss. Flemming upptäckte tre mindre sångsvanar. Två snatteränder och en skäggdopping sågs också. En brushane blev dagens enda vadare. Bland småfåglarna var det rödhakar som dominerade.

Lasse Lundquist

Artlista 41 arter

Vitkindad gås, grågås, bläsgås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, ägretthäger, storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, ormvråk, brushane, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspett, gröngöling, nötskrika, skata, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla.

Falsterbo 3/10

Traditionsenligt i oktober står ett besök i Falsterbo på programmet, så även i år. Samling i Gårdstånga kl 6:00 för att vara på plats när det ljusnat. När vi kom fram lyckades alla i sällskapet få plats på den lilla parkering vid golfklubbens infart. Det är ovanligt att få plats här. Normalt får man stå längs vägen och gå en bit.

Tyvärr hade väderläget ändrat sig och det blåste på ganska bra när vi gick ut till Nabben för att beskåda sträcket. Det var en hel del tättingar i luften som grönsiskor, bo/bergfink, järnsparv och trädlärkor. Inte mycket rovfåglar, men en blå kärrhök jagade runt och sparvhökar sträckte ut. En vänlig skådare gjorde oss uppmärksamma på en kaspisk trut. Detta med trutar är inte lätt så det var snällt att få hjälp med artbestämningen.

När vi stått där ca en och en halv timme tyckte vi att det inte hände något och gick tillbaks till fyren för att fika. Det visade sig vara en tabbe. Hade vi stått tio minuter till hade vi fått se en brednäbbad simsnäppa flyga förbi. Mycket retligt då det  varit ett nytt gjusekryss och fika på föreningens bekostnad.

Fikan smakade bra och vi ställde oss för att skåda och lyssna på P G Bentz. Även om man hört honom många gånger är det intressant och dessutom spännande att se vad han visar upp för ringmärkta fåglar. Järnsparv, gransångare och brandkronad kungsfågel vår fåglar som visades upp. En jorduggla som jagade över vassen var roligt.

Nöjda här gav vi oss av till Skanörs ljung för att se om det var några rovfåglar på gång. Väl här kom det givetvis larm om brun glada nere vid fyren. Nu hade vi turen att den inte sträckte ut utan vände tillbaks och ser man på. Efter en stund kom den flygandes tillsammans med ett gäng röda glador. Några havsörnar flög förbi. En örn som var mindre sällskapade med en havsörn och satte myror i huvudet på oss. Det blev diskussion om det var en mindre skrikörn men vi var inte helt säkra på detta.

Artlista

Prutgås  kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  ejder  knipa  småskrake  smådopping  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  sparvhök  blå kärrhök  röd glada  brun glada  havsörn  fjällvråk  ormvråk  trana  strandskata  skärfläcka  kustpipare  storspov  myrspov  kärrsnäppa  enkelbeckasin  svartsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kaspisk trut  skogsduva  ringduva  jorduggla  gröngöling  tornfalk  pilgrimsfalk  skata  kaja  kråka  blåmes  talgoxe  skäggmes  trädlärka  sånglärka  ladusvala  lövsångare  brandkronad kungsfågel  kungsfågel  gärdsmyg  stare  koltrast  björktrast  taltrast  dubbeltrast  buskskvätta  järnsparv  forsärla  sädesärla  ängspiplärka  bofink  bergfink  grönfink  steglits  grönsiska  sävsparv

 

 

 

Gäddängen 30 september

Ett dussin spontanskådare njöt av fint höstväder med sol och så gott som vindstilla. De tidigaste var i farten redan vid åttatiden och började med att spana av sjön från badplatsen. Tre ägretthägrar syntes, annars var där det vanliga utbudet av sjöfåglar. Ett skällande läte gjorde att vi uppmärksammade två mindre sångsvanar, de första i höst, vilket senare lockade dit fler skådare som ville ha arten på sin septemberlista.

Gäddängen hade fått påfyllning med vatten av höstregnen. Detta passade inte mindre vadare, förutom några enkelbeckasiner, men nere i söder gick ett par svartsnäppor och brushanar. Tre stjärtänder stack ur bland de vanligare änderna. Trädkrypare hördes, gransångare sjöng, sånglärka sträckte. Tidvis svärmade ladusvalor och enstaka backsvalor över vattnet. Gröngöling, spillkråka och större hackspett hördes i hagarna, där nu även skådare med koskräck vågar ströva omkring.

Ut mot sjön igen, nu längre söderut, vid tornet. Fyra ägretthägrar syntes nu. En havsörn satt ute på revet, några kärrsnäppor gick bland alla tofsvipor. Ingen avvikande gås hittades bland alla de grå.

Cyklandes förbi Fiskarehusdammen, som också börjat vattenfyllas, såg jag ängspiplärka och hämpling. Ett tiotal ormvråkar skruvade över skogen.

Lars H skrev

Artlista, 58 arter

Grågås, knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, stjärtand, kricka, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, röd glada, havsörn, ormvråk, tofsvipa, brushane, kärrsnäppa, enkelbeckasin, svartsnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, ringduva, större hackspett, spillkråka, gröngöling, skata, kaja, råka, kråka, entita, blåmes, talgoxe, sånglärka, backsvala, ladusvala, gransångare, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare, stare, koltrast, rödhake, pilfink, sädesärla, ängspiplärka, bofink, hämpling, grönsiska

 

Foto Per Uno Nilsson

Dimma, dimma, dimma och livskryss 20/9

Målet för dagen var Löddesnäs och Salviken. Tyvärr var det kompakt dimma när vi träffades i Gårdstånga och det var inte mycket bättre när vi anlände till Löddesnäs. Man såg inte ens fågeltornet knappt 100 meter från parkeringen. Vi började med att gå spången söder om vassen. Ett par vattenrallar skrek och snart började skäggmesarna höras. Det var mycket pling i vassen men de rackarna var svåra att få syn på. Efter ett tag såg vi några flyga över vassen. Nere vid stranden försökte vi spana ut mot havet men det var inte mycket vi såg av Öresund. Några sävsparvar syntes i vassen. Vi gick tillbaks och ut på ängarna i hopp om att stöta dvärgbeckasin som setts dagen innan. Jonny lyckades få napp, men vi andra gick bet. Enkelbeckasiner var det gott om däremot. En svartsnäppa hade en ljudlig uppvisning för oss. Vi gick för att fika och efter detta gick vi ut på ängarna igen. Ingen dvärgbeckasin denna gång. Dimman började nu lätta något och några gick upp i tornet för att spana. Då kom dagens första höjdpunkt. En rördrom flög upp från vassen och gjorde en sväng innan den gick ner igen. Skoj.

Vi avslutade med en sväng ner till stranden och nu såg vi beydligt mer av Öresund.  Massor av sothöns rastade härute och snart blev det ett väldigt uppflog. En yngre havsörn kom för att käka frukost. Den gjorde först ett utfall mot en sothöna som kom undan. Ett nytt försök gjordes och nu gick det vägen och örnen drog iväg med söthönan i klorna. Väldig dramatik det blev. Se  Görans fantastiska bild på händelsen i vår Facebookgrupp.

Vi körde vidare till Perslundsdammen utanför Stora Harrie men här var inte mycket fågel. Två pilgrimsfalkar i en kraftledningsstolpe var mest intressant.

Nu kom det larm i telefonerna. En stäpp-eller saxualsångare hade hittats i Stora Hult utanför Vejbystrand. Artbestämningen var osäker. Det ryckte till i krysstarmen för oss som jagar nya kryss och exkursionen avslutades tämligen hastigt. Vi var fem som drog iväg och vi lyckades få se fågeln även om det inte var några kanonobsar. Det lutar åt att det var en stäppsångare, men raritetskommitten skall ju säga sitt innan vi kan vara säkra.

Artlista t o m Perslundsdammen

Grågås  knölsvan  snatterand   bläsand  gräsand  kricka  knipa  vigg  småskrake  fasan  smådopping skäggdopping  storskarv  gråhäger  rördrom  röd glada  havsörn  ormvråk  tornfalk  pilgrimsfalk  vattenrall  sothöna  tofsvipa  storspov  enkelbeckasin  dvärgbeckasin  svartsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  ringduva  sånglärka  ladusvala  ängspiplärka  sädesärla  gärdsmyg  rödhake  gransångare  kungsfågel  skäggmes  talgoxe  blåmes  skata  kaja  råka  kråka  grönsiska  sävsparv

 

Dimmig spontanskåsdning 16 september

Klockan åtta hade de tre första skådarna tagit sig genom dimman till parkeringen vid Fulltofta badplats. Sikten var begränsad till de närmaste träden. Gröngöling och större hackspett väsnades runtomkring. Vi drog oss långsamt mot Gäddängen och försökte identifiera läten från osynliga fåglar. Över sjön var det överhuvudtaget inte lönt att spana.  På plattformen var det lika illa, femtio meter bort var allt bara ett vitt töcken, och ingen vind fläktade undan dimman. De enda fåglar som visade sig var ett par svarthättor i närmaste buskarna. Mindre hackspett ropade tvärs över vattnet. Efterhand syntes en blek sol, men inte förrän klockan elva bröt den igenom och torkade snabbt upp dimman. Fram till dess hade vi bara kryssat tjugo arter genom att lyssna. Under tiden hade antalet frustrerade skådare utökats till åtta. Nu var det äntligen lönt att titta i tuberna. Ute i det grunda vattnet sågs ett tiotal brushanar, ett par enkelbeckasiner och två svartsnäppor bland alla tofsvipor och änder. Det sträckte trädpiplärka, bofink, grönsiska och sånglärka. En hussvala skymtade förbi.

Vi drog oss ut till sjön. Tre ägretthägrar stod i vasskanten. Några brushanar, kärrsnäppor och en svartsnäppa gick mellan revlarna. Många grågäss (men fortfarande inga andra gäss) blandade sig med sång- och knölsvanar och änder, bl.a. sked-, bläs- och brunand. Vi spanade förgäves efter snatter- och stjärtand. En hel del skäggdopping låg ännu kvar i sjön. Bara två sothönor syntes under hela förmiddagen  (det påstås att de har minskat…). Över skogen i norr kretsade sparvhök och lärkfalk.

När jag cyklade iväg upp mot kyrkan kom ett sträck med tranor, och en skata kompletterade sen artlistan.

Nästa spontanskådning blir onsdagen 30 september

Artlista 52 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, röd glada, ormvråk, sothöna, trana, tofsvipa, brushane, kärrsnäppa, enkelbeckasin, svartsnäppa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, skogsduva, ringduva, mindre hackspett, större hackspett, gröngöling, lärkfalk, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, blåmes, talgoxe, sånglärka, hussvala, gransångare, svarthätta, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, sädesärla, trädpiplärka, bofink

Vid protokollet Lars H

Rovfåglar 6/9

Vi var 13 deltagare på denna exkursion. Via uppsamling strax utanför Veberöd gick färden som vanligt till Näsbyholm. Havsörn, tornfalk, ormvråk, duvhök, röd glada, ormvråk, bivråk och brun kärrhök blev det här så det var en bra början. Nästa stopp Näsbyholmssjön och här var det mycket änder, bl a snatterand, brunand, knipa, kricka, skedand och vigg. Lärkfalk och sparvhök blev nya rovfåglar. En ensam tornseglare flög runt med ladusvalor och hussvalor. Efter fika gick färden vidare till Havgård. Inag nya rovfåglar men några havsörnar ocg gott om glador. Sista stoppet blev Börringe mad där en fiskgjuse fiskade och sedan satte sig på en stolpe en god stund. Andra arter här blev ägretthäger, stjärtand, enkelbeckasin och brushane. Efter en fika avslutade vi för denna gång.

Tyvärr blev det varken aftonfalk eller stäpphök som vi fick se förra året. Inte heller blev det någon brun glada

Artlista

Grågås  knölsvan  snatterand  skedand  bläsand  gräsand  stjärtand  kricka  brunand  vigg  knipa  fasan  smådopping  skäggdopping  gråhäger  ägretthäger  storskarv  fiskgjuse  bivråk  sparvhök  duvhök brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  trana  tofsvipa  större strandpipare  brushane  enkelbeckasin  drillsnäppa  grönbena  fiskmås  gråtrut  tamduva  ringduva  tornseglare  spillkråka  tornfalk  lärkfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  ladusvala  hussvala  gransångare  stare  grå flugsnappare  rödstjärt  buskskvätta  sädesärla  trädpiplärka  mindre korsnäbb  grönsiska

 

Foto: Per-Uno Nilsson

Spontanskådning onsdag 2 september

En enda ladusvala räcker inte för att hålla kvar sommaren, så vi får acceptera att det är höst. Även om denna morgon bjöd på ganska angenämt väder, så var det på tisdagsmorgonen bara tre plusgrader, så det kan vara dags att leta fram långkalsongerna.

Ett dussin skådare dök under förmiddagen och kunde konstatera att tropikflyttarna har lämnat oss, med undantag för ladusvalan över sjön och ett par stenskvättor uppåt kyrkan. Från plattformen vid Gäddängen fanns inte så mycket att se, mest bara gräsänder, krickor, gråhägrar och tofsvipor plus nån enstaka gluttsnäppa och grönbena. Sparvhök och brun kärrhök drog över. Ett tag visade sig tre ägretthägrar utanför vassarna i nordväst. De tidigaste skådarna hade sett nio sådana ute i Ringsjön, där vattenytan sänkts ytterligare och blottat sandbotten en bit längre ut. Förutom sädesärlor födosökte vadare där, och även om det inte var stora mängder, så sågs ganska många arter: kärrsnäppa, småsnäppa, brushane, svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, drillsnäppa, enkelbeckasin och större strandpipare. Bland alla grågäss låg änder som brun-, bläs-, sked- och snatterand. Många skäggdoppingar låg utspridda över sjön.

Vid ett kort stopp i skogen på hemvägen hördes entita och mindre hackspett.

Nästa spontanskådning blir onsdag 16 september.

Lars H skådade och skrev.

Artlista 55 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, fasan, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, sparvhök, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, sothöna, tofsvipa, större strandpipare, brushane, kärrsnäppa, småsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, fiskmås, gråtrut, skogsduva, ringduva, mindre hackspett, tornfalk, skata, kaja, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, gransångare, nötväcka, stare, koltrast, rödhake, stenskvätta, sädesärla, bofink, grönsiska.

Svartsnäppa  Foto  Per Uno Nilsson

Höstens första spontanskådning 19 augusti

Ett tiotal skådare deltog i höstens första spontanskådning vid Gäddängen.

De tidigaste upplevde en klar morgon och kunde från badplatsen se åtta ägretthägrar nere i södra viken av Östra Ringsjön. Vid niotiden hade dimma rullat in från sjön och längst i norr och söder i Gäddängen skymtade fåglarna bara som skuggor. Efterhand lättade dimman och solen värmde oss, så långkalsingar var helt överflödiga. Liksom de två tidigare somrarna har våtmarken torkat ut och bara i norr finns större vattenytor. Bland skådarna vädrades missnöjet med Skånska landskap, som inte utfört vad man lovat vad gäller röjning av träd och buskar, som skymmer sikten från plattformen och även från tornet vid sjön.

En hel del vadare plockade i dybankarna: ganska många brushanar, grönbenor, gluttsnäppor och enkelbeckasiner samt ett par svartsnäppor och en drillsnäppa. Bland alla ruggade änder, mest gräsänder och krickor, kunde urskiljas nån snatterand och skedand. Tofsviporna var många, men av sothönor syntes bara ett tiotal. I vassarna hördes rörsångare, törn-, löv- och gransångare. Borta vid gömslet sågs en ung törnskata spana från en buske. Det var inte mycket rörelse i luften, men lite trädpiplärkor och grönsiskor sträckte förbi. En räv gick i kanten av våtmarken, till synes helt ointresserad av alla änder den passerade, vilka inte heller lät sig störas.

Spaning över sjön från tornet gav en massa skäggdoppingar, dykänder som knipa, vigg och brunand, mås och trut och fisktärna borta på revet, fyra ägretthägrar söderut i vasskanten och lite vadare på dybankarna med dagskryss för skogssnäppa och större strandpipare. Bålgetingarna var fridsamma och lät sig inte störas av oss.

På vägen tillbaka till parkeringen sågs svarthätta och större hackspett och i hagarna gott om födosökande tättingar som grå flugsnappare, rödstjärt, entita, bofink, sångare m.m. En göktyta hördes ropa. Uppåt Fiskarehusdammen syntes dagens enda rovfåglar, glada och ormvråk, samt buskskvättor.

Artlista med 57 arter

Grågås, knölsvan, sångsvan, skedand, snatterand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, skäggdopping, vit stork, gråhäger, ägretthäger, storskarv, röd glada, ormvråk, sothöna, tofsvipa, större strandpipare, brushane, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, grönbena, svartsnäppa, gluttsnäppa, skrattmås, havstrut, gråtrut, fisktärna, ringduva, göktyta, större hackspett, törnskata, skata, kaja, kråka, entita, blåmes, talgoxe, ladusvala, lövsångare, gransångare, rörsångare, svarthätta, törnsångare, nötväcka, stare, koltrast, grå flugsnappare, rödstjärt, buskskvätta, sädesärla, trädpiplärka, bofink, grönsiska.

Samtliga foto: Per Uno Nilsson

Örtofta sockerbruksdammar 8/8

Denna dag var det Örtofta sockerbruksdammar som gällde. En lokal vi bara besökt två gånger tidigare, och den ena gången öste regnet ner så vi fick avbryta. Denna dag spåddes det ju uppmot 30 grader så regnet räknade vi med att slippa. Lokalen består av ett antal dammar som sockerbriket använder vi tvättningen av sockerbetorna. Lukten kan ibland vara besvärande.

Inte mindre än 15 medlemmar mötte upp vid samlingen i Gårdstånga. Det var längesedan vi var så många på en exkursion. Kul. Då det var lite skyar på himlen var temperaturen ganska behaglig.

När vi hoppat av bilarna i Örtofta och skulle ta bron över Kävlingeån hörde kungsfiskaren vissla och Jonny hade turen att få se den flyga iväg längs ån. Det var inte så mycket fågel i början av vandringen. Det var många drillsnäppor, grönbenor och skogssnäppor i det första dammarna. Först när vi kom till dammen längst i sydost hände det grejor. Här var det mycket vadare. Brushane, enkelbeckasin, kärrsnäppa, mosnäppa och småsnäppa hittade vi här. I en annan damm konstaterade vi att skärfläckorna häckat härute då vi såg både unga och gamla fåglar. Av rovfåglar såg vi havsörn, ormvråk, röd glada, brun kärrhök, sparvhök och tornfalk. Även en backsvalekoloni fanns här med ca 85 bohålor. Nu började värmen göra sig gällande så vi gick tillbaka och intog frukosten i gräset i skuggan av träden vid parkeringen.

Artlista

Grågås  sångsvan  gravand  gräsand  kricka  vigg  knipa  fasan  gråhäger  storskarv  sparvhök  brun kärrhök  röd glada  havsörn  ormvråk  sothöna  skärfläcka  tofsvipa  ljungpipare  större strandpipare  mindre strandpipare?  brushane  mosnäppa  kärrsnäppa  småsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  grönbena  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  fisktärna  skogsduva  ringduva  tamduva  gök  tornseglare  kungsfiskare  tornfalk  törnskata  skata  kaja  råka  kråka  talgoxe  backsvala  ladusvala  lövsångare  gransångare  rörsångare  törnsångare  stare  koltrast  buskskvätta  pilfink  gulärla  sädesärla  hämpling  steglits  sävsparv

 

 

Ett par bilder från Per Uno

    Havsörn

  Brun kärrkök och skärfläcka

 

Vadare i nordväst 26/7

Som traditionen bjuder så var det vadarskådning som gällde denna dag. Vi var nio stycken som samlades i Stockamöllan denna morgon. Färden gick till Sandön där vi samlade ihop oss. Promenaden ut på bryggan som leder till själva Sandön sågs lite tringavadare, tärnor och måsar. Dock ingen kungsfiskare som kan komma flygande från Vegeån om man har tur. På Sandön såg vi en del kärrsnäppor, två sandlöpare, två kustpipare, två myspovar och en spovsnäppa. En fiskgjuse kom svepande i jakt på frukosten.

Nästa stopp blev Rönnen och här utökades vadarlistan med skärfläcka och kustsnäppa. Tillbaka till parkering och intagande av dagens första fika.

Turen fortsatte till Farhultsviken där det även här var lite vadare. Nu kom regnet och vi gick tillbaka till bilarna men skuren var snart över. Vi fortsatte till Stureholms våtmark där det mest var grågäss. Vi blev belönade med en tidig honfärgad blå kärrhök som drog förbi.

Sista stoppet blev Hasslarps dammar där även sista fikan intogs. Några nya dagskryss i form av gråhakedopping och sothöna blev det.

Några av oss stannade till vid Rosendals våtmark där gulärla, steglits och brunand blev nya dagskryss.

Vi fick ihop 18 olika vadare vilket får vara godkänt, även om det inte rörde sig om stora antal av de olika arterna.

Artlista

Kanadagås  vitkindad gås  grågås  knölsvan  gravand  gräsand  vigg  ejder  sjöorre  brunand  knipa  småskrake  gråhakedopping  skäggdopping  gråhäger  storskarv  fiskgjuse  blå kärrhök  röd glada  ormvråk  rörhöna  sothöna  strandskata  skärfläcka  tofsvipa  kustpipare  större strandpipare  storspov  myrspov  kustsnäppa  brushane  spovsnäppa  sanlöpare  kärrsnäppa  enkelbeckasin  drillsnäppa  skogssnäppa  rödbena  grönbena  gluttsnäppa  skrattmås  fiskmås  havstrut  gråtrut  kentsk tärna  fisktärna  tamduva  skogsduva  ringduva  gök  tornseglare  gröngöling  tornfalk  pilgrimsfalk  skata  kaja  råka  kråka  korp  blåmes  sånglärka  ladusvala  hussvala  gransångare  rörsångare  stare  koltrast  gråsparv  sädesärla  gulärla  grönfink  hämpling  steglits  gulsparv  sävsparv