Medlemsmöte Ringsjöbygdens fågelskådare, 20180220

Lars-Olof Nilsson, ordförande, hälsade 24 personer, 12 damer och 12 herrar välkomna till mötet.

Lars-Olof hälsade kvällens föredragshållare, Magnus Billqvist, välkommen.

Lars-Olof passade på att meddela följande:

·        Föreningen säljer kepsar á 120 kr.  

·        Lördag den 24 februari är det exkursion i Dörröds fälad med hopp om att se nötkråka. Samling vid Ica Kvantum i Hörby kl. 07.30.

 

Därefter fortsatte Richard Dodsworth att informera om EUs nya datalag, dataskyddsförordningen GDPR, som ersätter nuvarande personuppgiftslag (PUL). Lagen träder ikraft den 25 maj 2018.

Bokstäverna GDPR står för General Data Protection Regulation. Syftet med den nya lagen är att skydda EU-medborgare mot att personuppgifter ”säljs” mellan företag.

Medlemmarna i Ringsjöbygdens fågelskådare är registrerade med namn, adress, telefonnummer och e.mailadress. Styrelsen i föreningen är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att medlemmarnas registrerade uppgifter inte lämnas ut. Det kommer exempelvis inte att finnas andra medlemmars e.mailadresser i de utskick som varje enskild medlem erhåller från föreningen.

Föreningen är skyldig att informera såväl befintliga som nytillkommande medlemmar om lagen.

Lars-Olof tackade Rickard för informationen och poängterade att med anledning av ovan nämnda lag, kommer stadgarna i Ringsjöbygdens fågelskådare att revideras. Förslag på reviderade stadgar ska presenteras vid föreningens årsmöte den 13 mars. Eftersom ändring i stadgarna kräver beslut på årsmöte och ytterligare ett möte, planeras fastställandet att ske på möte i höst.

Hostmosaikslända

Så var det dags att lyssna på Magnus Billqvist, som arbetar för Naturskyddsföreningen i Skåne och som på fritiden har särskild passion för trollsländor. Magnus ”trollband” oss i sin engagerande framställning och berättade att år 2008 hade man inte så mycket information om trollsländor. Då tillkom Atlasprojektet, med inventering i 5x5 km rutor i Skåne. När man kontrollerade rutorna igen 2014 såg man att det var många fler rapporter, vilket berodde på att bl.a. Magnus och hans kompanjoner skrivit en del om trollsländor (bok utgiven 2012). Nu vet man att det finns 55 arter bara i Skåne och i hela landet finns det 64 olika arter.

Trollsländor är spektakulära och fascinerar unga såväl som äldre. Fågelskådare attraheras av trollsländor och de passar väl in att skåda mitt på sommaren. Trollsländor är tacksamma att fotografera. Det bildades en Trollsländeförening 2015.

Blå Kejsartrollsslända

Vad är trollsländor?

Kungstrollstända, hane, är 9 cm och den största. Den har stor smal kropp, stora ögon och kraftiga käkar. Alla trollsländor har fyra vingar. Flicksländor är långsmala och har ögonpar, som är åtskilda och kan därför ge huvudet ett nästan hammarhajsliknande intryck. Hanarna har klarare färger jämfört med honorna. Myrlejonslända är inte en slända eftersom den har tydliga antenner.

 

Hur går parning och äggläggning till?

Hane och hona bildar ett parningshjul där hanen fattar tag om honan och om hon är villig böjer hon upp bakkroppen för att hennes könsöppning ska kunna fästas vid hans parningsorgan. Detta sker i flykten eller stillasittande på ett strå. Honan lägger ägg i vatten eller fukta.

Larv och fortsatt utveckling
Larverna, som sedan kläcks, kan befinna sig i det stadiet olika lång tid beroende på temperaturen. När de lämna larvstadiet är de bräckliga och lämnar vattenområdet för att ”äta upp sig”. De återvänder därefter till vattnet för att para sig.

Livet, som trollslända
Under livscykeln ändrar de färg. Livstiden är olika, veckor till månader. Trollsländor äter mygg, flugor, bromsar, andra trollsländor och grodyngel. Fåglar fångar trollsländor såsom sädesärla och forsärla. Lärkfalk och biätare fångar trollsländor i flykten. Spindlar är också trollsändorna fiende.
Vinterflicksländor lever längst och övervintrar som vuxna sländor på en kvist, ett grässtrå eller liknande.
Trollsländor trivs i vissa miljöer och därför är de olika arterna lätta att avgränsa. Generellt lever de i och vid vatten. Vissa arter lever i speciella miljöer t.ex. är beroende av vattenaloe såsom grön mosaikslända. Honan lägger äggen i vattenaloen.
Olika arter av trollsländor förekommer (är ute och flyger) under skilda delar av vår-sommar-höst säsongen. T.ex. Griptångflicksländan flyger i början på maj till i slutet av juni och Höstmosaiksländan flyger i början på juli till mitten av oktober.

Gungflymosaikslända

När man ska studera trollsländor är det bra att ha en håv. Det går bra att hålla i en trollslända eftersom vingarna är hårda. Trollsländorna är lättast att hitta en solig dag i områden med vatten. Kan även finnas i grustag med vatten och i myrmarker med gungfly.

Enstaka arter befinner sig i regel ute över vatten, såsom Tvåfläckad trollslända. Denna kan betraktas i kikare. I trädgården kan det finnas Blågrönmosaikslända och Brunmosaikslända.

 

Lars-Olof tackade Magnus för en mycket intressant redogörelse och menade att nu har vi fågelskådare ytterligare anledning till att ge oss ut och skåda eftersom vi även kan koncentrera oss på trollsländor.

Magnus tillade att det närmaste stället för oss att skåda trollsländor är Djupadal strax bredvid väg 13 nära vägen till Fulltofta slott sett från Hörby.

 

Gå även in på www.trollslandor.se

 

Vid pennan

Ann-Margret Svärd-Nilsson

 

Holkrensning vid Gäddängen och Fulltofta 4/2/2018

Den 4/2 var det dags för den årliga holkrensningen. Vi var femton stycken som samlades på parkeringen vid Gäddängen. Under natten hade det snöat en hel del men som tur var satte det inte stopp för dagens aktivitet. Olle Dahlqvist delade upp oss i tre gäng. Ett gäng fick holkarna vid Fulltofta naturcentrum på sin lott, medan vi andra rensade vid Gäddängen. Tidigare hade Ann-Margret och Per-Uno varit och rensat holkarna vid Gjuseboet. Utrustade med stege, skruvdragare och anteckningsblock körde vi igång. Det är alltid spännande att se vad som döljer sig när man öppnar en holk. Är det mossa och gräs har mesar häckat i holkarna medan kvistar och löv tyder på svartvit flugsnappar och rödstjärt.

Efter några timmar var vi klara och fikat plockades fram och grillen tändes för den obligatoriska korvgrillningen. När vi väntade på att korvarna skulle bli färdiga så flög det förbi två av det tre ägretthägrar som hållit till här en längre tid. Senare såg vi dem stå i vassen tillsammans med vanliga hägrar.

Totalt rensades 119 holkar och 83 av dem hade varit bebodda, dvs 69% . I en holk fanns det större skogsmus så den fick ha sitt bo ifred. Även geting hade bott i någon holk. I en av knipholkarna hittades 24 övergivna ägg så antagligen har honan fallit offer för någon rovfågel.

Knipa ägg


Bålgetinge

Blåmes, talgoxe, svartvit flugsnappare och nötväcka hade bott i holkarna. Om man räknar 7 ungar i snitt per holk så har nästan 600 ungar fötts fram. Även om dödligheten är stor så är det ett gott tillskott till fågellivet i Gäddängen.

Grönsiska


Gråsiska

Artlistan blev inte så omfattande, men havsörn, ägretthäger, gråhäger, gråsiska och grönsiska kunde vi notera.
Nöjda med dagen och vårt jobb så avslutade vi och drog hem var och en till sitt
Stort tack till alla som ställde upp.

Lars-Olof

Spontanskådning startar igen onsdag den 21 marts

Vi upprepar succén från i fjol och startar skådning vid Gäddängen varannan onsdag i jämn vecka till den 13 juni. Vi möts kl. 10 (eller tidigare om man vill), tar med fika och följer hur våren utvecklas till en en bättre sommar än 2017.

Örnspaning 27/1/2018

Lördagen 27/1 var det dags för årets första exkursion. Dagen innan hade varit rejält dimmig så man undrade om vi skulle kunna se något. Vi var nio stycken som samlades vid Ica Kvantum. Lite mulet var det vid avfärd men en timme senare när vi närmade oss Tosteberga var det solsken och blå himmel med tunna slöjmoln. I backspegeln såg vi att en välbekant bil anslutit och det var Jan och Pia som kommit i fatt oss. Väl framme konstaterade vi att vi hade en sagolik tur med vädret. Vindstilla och tre fyra plusgrader. Tubarna ställdes upp och strax hade vi de första havsörnarna i sikte. Vi uppskattade att vi såg ca 15 örnar i olika åldrar.

Nästa besök blev Landön och här såg vi bl a bläsand, svarthakedopping och ytterligare några havsörnar. Under tiden kom larm om brun glada vid Yngsjö kapell, så det blev nästa mål. Tyvärr var inte turen med oss här men röd glada, sparvhök och blå kärrhök rasslade in på artlista.

Dagens 26 havsörn vid Yngsjö kapel

Till slut gav vi upp och bestämde sista stoppet till Friseboda. Det var helt fantastiskt att skåda ut över Hanöbukten. I princip spegelblankt hav, strålande sol från blå himmel. Kunde inte bli bättre. Fågelmässigt blev det bl a alfågel, svärta, svarthakedopping och storlom. Här skiljdes vi åt efter en skön dag. Kul att det blev så då vi haft mindre tur med vädret de senaste exkursionerna
Lars-Olof

Artlista
Knölsvan sångsvan sädgås grågås vitkindad gås bläsand gräsand vigg alfågel svärta knipa salskrake småskrake storskrake fasan storlom skäggdopping svarthakedopping storskarv gråhäger röd glada havsörn blå kärrhök ormvråk sparvhök tornfalk skrattmås gråtrut havstrut tamduva ringduva sidensvans rödhake gärdsmyg koltrast björktrast talgoxe skata kaja kråka korp gråsparv pilfink vinterhämpling gulsparv

Den 4 februari har vi rensning av holkarna vid Gäddängen

Då det är för fåglarnas bästa holkarna rensas önskar jag att ni hörsammar denna uppmaning. Vi bör åtminstone vara 12 st. Det gör inget om vi blir fler 

Nedan ser ni vad som behövs i utrustningsväg. 

Vi startar 9:00 och föreningen bjuder på grillad korv med bröd, samt någon form av dryck när vi är färdig. Tag gärna med kaffe/fika.

Anmäl er snarast möjligt per email till   Richard Dodsworth  allra senast den 31/1/2018

 Hoppas vi ses

 Lars-Olof

Utrustning :
Renshacka, spackel eller annat verktyg som underlättar rensning
Arbetshandskar
Munskydden köper föreningen in.
Skruvdragare med bits Tx20 och PH2 (1 stk pr lag)
Stege med åtminstone 5 steg (1 stk pr lag)
Anteckningsblock (1 stk pr lag)
Penna

Gott Nytt År!

Vill du köpa föreningens fina fågelalmanacka för 50 kr? Kontakta Ann-Margret Svärd-Nilsson för inköp eftersom Monica Frank har annat uppdrag en tid framåt.
Ann-Margret är anträffbar på tel 0706-141903 och e.mail. a-m.sward-nilsson@telia.com
Pengar emottas som swish på ovanstående telefonnummer eller via bankgiro 476-7992.

Medlemsmöte, 8 års kalas, Ringsjöbygdens fågelskådare, 20171128

Lars-Olof Nilsson, ordförande, hälsade 33 personer, varav 13 damer välkomna till kalaset med bildvisning och poängterade att det var glädjande att se så många.
Lars-Olof passade på att meddela följande:
• Föreningen har 2018 års almanacka till försäljning där även lotteri ingår. Vinsterna är tavlor med fågelmotiv målade av Lars Fredholm samt ett set glasunderlägg.
• Påminde om att medlemmarna fått ett utskick angående räkning av inflygande röda glador till sina nattplatser under helgen 2-3 december. Räkningarna bör göras i samband med samling eller inflygning till nattplatsen, d.v.s. från cirka kl. 15.00 och fram tills att ljuset omöjliggör observationer. Rapportera till Artportalen eller Kenneth Bengtsson, kenneth.bengtsson1@comhem.se
Det var sju medlemmar i föreningen som visade bilder på olika tema. Dessemellan serverades smörgåstårta och kaffe med pepparkakor.
Först ut med bilder var Sven-Åke Ahlström som visade fåglar från olika skådarplatser i södra Sverige. Sven-Åke hade bl.a. fångat tundrasparven på bild. Den fågeln är unik för Europa och har aldrig synts tidigare i denna världsdel.
Jan-Olof Dahlström visade en fin bildsamling bl.a. fotograferade från ett gömsle i Blekinge där han fångat fina bilder på rovfåglar.
Per Uno Nilsson hade nyligen besökt Nya Zeeland och visade fåglar, som fotograferat där. Lite annorlunda fåglar och exotiska inslag såsom färgglada papegojor.
Ulf Sivhed visade bilder på sitt specialintresse att makrofotografera. Ulf hade fotograferat olika typer av insekter och kunde visa upp bl.a. detaljer i fasettöga. Ulf visade också detaljbilder från undersidan på ett ormbunksblad.
Åsa Blücker hade fotograferat fantastiska ögonblicksbilder på fåglar, som ger en känsla av att det rör sig i bilden utan att det är film.
Lars Lundqvist och Lars-Olof Nilsson var i Georgien i våras och visade bilder därifrån. De hade bl.a. efter mycket letande lyckats hitta myrkrypare. Totalt såg de 169 arter på hela resan. Lars-Olof fick 20 nya arter och Lars fick 10.
Med alla dessa härliga och variationsrika bilder på näthinnan var det sedan dags att ge sig hem i den mörka och regniga novemberkvällen.

Vid pennan
Ann-Margret Svärd-Nilsson

Dragning i almanackslotteriet Ringsjöbygdens fågelskådare, 20171227

Delar av styrelsen, Ann-Margret Svärd-Nilsson och Richard Dodsworth, samlades hos kassören Monica Frank för att göra den spännande dragningen i almanackslotteriet. Hans Frank tillkallades, som observatör.

Styrelsen hade inhandlat två tavlor med fågelmotiv, sädesärla respektive domherre, målade av den kände fågelmålaren Lars Fredholm. Styrelsen hade som tredje pris ett set med fyra glasunderlägg med fågelmotiv.

Richard använde datorns slumpgenerator, som valde ut tre nummer av de 15? sålda almanackorna.

Den förste vinnaren blev nr 137, vilket tillföll Peter Danielsson, som fick tavlan med sädesärlemotivet. Den andre vinnaren blev nr 60 och kom Richard Dodsworth till del, som fick tavlan med motiv domherre.  

Den tredje vinnaren blev nr 98. Numret innehades av Anette Persson, som fick glasunderläggen.  

Styrelse kontaktade de två vinnare, som inte var på plats och gratulerade till vinsten.

 

Ann-Margret Svärd-Nilsson

För styrelsen i Ringsjöbygdens fågelskådare