Medlemsmöte 20191015

Lars-Olof Nilsson, ordförande i föreningen, hälsade 21 personer (varav fem damer) välkomna till föreningens medlemsmöte. Tema för kvällen var Pungmesarnas liv och leverne samt ringmärkning av fåglarna. Olof Persson och Peter Öhrstöm var inbjudna att dela med sig av sin kunskap kring fågeln och hälsades välkomna.
Lars-Olof påminde om Spontanskådning vid Gäddängen dagen därpå och att det skulle vara exkursion kring Ringsjön lördag den 19 oktober med samling vid idrottsplatsen i Snogeröd kl. 07.30.
Lars-Olof berättade också att föreningen firar 10 år den 14 november på Lyby församlingsgård. Då bjuds det på majskyckling med tillbehör samt kaffe och tårta. Inbjudan kommer och anmälan om deltagande ska göras till Lars-Olof. Det kostar 100 kr för medlemmar. Under kvällen kommer medlemmarna att visa bilder.
Vidare informerade Lars-Olof att Skånska Landskap planerar en Vinterdag vid Fulltofta Naturcenter den 30 november. Temat är Vinterfåglar och fågelmatning. Föreningen är inbjuden och det behövs medlemmar som kan hjälpa till.
Lars-Olof föreslog att passa på och köpa glasunderlägg och/eller keps, som föreningen hade till försäljning under kvällen.
Därefter intogs scenen av kvällens inbjudna föreläsare. De inledde med att säga att pungmesen skiljer sig från andra typer av fåglar och dess beteenden har fängslat dessa båda herrar i nästan 50 år. Det första fyndet av pungmes gjordes utanför Kristianstad 1964. På 1970-talet blev den vanligare och 1989 var toppåret. Idag är den starkt hotad och rödlistad beroende på biotopförändring.
Fågeln bygger ett fritt hängande bo (nytt varje år) i en grenklyka i björk, pil eller vide och består av fiber från fjorårsnässlor. Detta isoleras med kaveldun och fröhår från salix. Om boet har ett rör innehåller det ofta ägg, som kläcks av en förälder (55% av honan). Ungefär 25% av bona med ägg överges. Den förälder som lämnar boet parar sig i regel med en annan partner. Pungmesen har lösa förhållanden och kan para sig med olika partners under en säsong. Pungmesen häckar april – början av juli och kan lägga ägg fem-sex ggr.
Ungarna ringmärks genom att hänga en plastpåse runt röret på boet när ungarna flugit in för kvällen. När de flyger ut på morgonen hamnar de i plastpåsen. Genom att följa ringmärkta fåglar både i Sverige och på platser söderut i Europa fr.a. Frankrike och Spanien har man återfunnit nära 13 %. För andra vanliga fåglar ligger den siffran på mindre än en procent.
Hanens dräkt skiljer sig från honans framför allt med att hanen har intensivt svart mask och rödbrun rygg. Honan är dessutom lite mindre. Fåglarna blir i regel 2-3 år gamla och de återvänder ofta till samma område år för år.
Lars-Olof tackade Olof och Peter för en mycket trevlig presentation och överräckte var sin blomma. Åhörarna tackade med en varm applåd.

Vid pennan: Ann-Margret Svärd Nilsson

Ringsjön runt 19/10

Denna gång samlades vi Snogeröds idrottsplats. Konstigt nog var det varken dimma, blåst eller regn utan solen visade sig fint. Vi körde ner till parkeringen och fortsatte gåendes bort till badplatsen. Mycket gäss var i rörelse. Vitkindade sträckte i stora mängder och grågäss rastade i sjön. Strax upptäcktes tre sädgäss men de lyfte efter en stund och drog söderut. Glada och sparvhök jagade runt, men ingen havsörn. Efter en stund gick vi bort till plattformen. Senast vi var här var det uppväxt så man såg inte Snogerödsdammen med omgivningar men det var bättre nu. Gulsparv, steglits och sånglärka sågs och hördes och en blå kärrhök jagade över vassen. När vi var nöjda gick vi tillbaka till bilarna och körde mot Sjöholmen för morgonfika. En spaning utöver sjön gav några havsörnar, bläsänder samt div måsar och trutar. En blandflock gråsiska/grönsiska födosökte i en björk

Sedan gick vi bort till bron vid Rönneå i hopp om att få se kungsfiskaren. De brukar fiska mellan bilbron och järnvägsbron, men denna dag ville den inte visa sig
Vi fortsatte ut på Rönneholm mosse och vid fabriksbyggnaden hade vi turen att få se ett par svart rödstjärt. Ute på mossen upptäckte Kenneth en varfågel och han blev därmed dagens hjälte. Vi kunde beskåda den en lång stund då den födosökte. Två havsörnar satt ute på torven och även här kom en blå kärrhök och flög förbi. Andra fåglar var björktrast, sävsparv och stjärtmes. Nöjda med dagen återvände vi till parkeringen och avslutade dagen.

 

Varfågel  Foto Per-Uno

 

 

 

 

Björktrast  Foto  Per-Uno

Artlistan

Knölsvan  sångsvan  grågås  sädgås  vitkindad gås bläsand  gräsand  vigg  knipa  fasan  skäggdopping  storskarv  gråhäger  röd glada  blå kärrhök  sparvhök  ormvråk  trana  tofsvipa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  tamduva  ringduva  större hackspett  sånglärka  gärdsmyg  rödhake  koltrast  björktrast  dubbeltrast  stjärtmes  blåmes  talgoxe  nötväcka  varfågel  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  pilfink  bofink  steglits  grönsiska  gråsiska  gulsparv  sävsparv

10-årsjubileum

I höst fyller föreningen 10 år och det tänkte vi fira den 14/11 kl 19:00 i Lyby församlingshem. Det blir även medlemmarnas bildvisning denna kväll.

På menyn:

Majskycklingfile med kantarellsås & rostade rotfrukter med potatis samt kaffe och tårta. För detta betalar du 100:-

Om du vill vara med att fira så anmäl dig senast 3/11 till lars-olof.nilsson1@comhem.se och betala samtidigt in beloppet

på bg 476-7992 eller swisha kassören på 0733-647181

Meddela också om du har någon allergi samt om du vill visa bilder

Välkomna

Styrelsen

Ringsjöbygdens fågelskådare

Finjasjön i tät dimma 22/9/2019

Denna söndag var det besök vid Finjasjön som stod på programmet.

Samling vid City Gross i Höör kl 6:00. Att någon överhuvudtaget hittade hit i den Lützendimma som rådde är ett under. Man såg inte så långt framför bilen. Det var väl så här Gustav II Adolf kände sig 6 november 1632.

Nåväl. Vi körde iväg och anlände till fågelplattformen vid sjutiden. Dimman låg kompakt över sjön och det var inte många meter vi såg. Krickor och grågäss lyckades vi urskilja och ett par vattenrallar kyppade nästan oavbrutet. Efter en stund så kom ett par ägretthägrar förbiflygande. Då dimman efter ett par timmar låg kvar gick vi och fikade. I träden runt om var det gott om mesar och gransångare hördes sjunga. Tillbaks till plattformen och fortfarande ingen ljusning i sikte. Efter en stund gav vi upp och gick tillbaks till bilarna. Nu var klockan elva och då klarnade det upp och solen sken från blå himmel. Dock såg vi det kompakta dimtäcket över plattformen. I ån fick vi se kungsfiskare och en spillkråka flög förbi. Vi hörde även gröngöling och mindre hackspett. Nästa stopp blev fågeltornet och nya dagsarter blev bl a skäggmes, vigg och gluttsnäppa. Efter detta avslutade vi dagen.

Lars-Olof

Artlistan (52)
Knölsvan sångsvan grågås bläsand kricka gräsand vigg knipa skäggdopping storskarv ägretthäger gråhäger röd glada brun kärrhök blå kärrhök sparvhök tornfalk vattenrall rörhöna sothöna tofsvipa enkelbeckasin gluttsnäppa skrattmås gråtrut ringduva kungsfiskare gröngöling spillkråka mindre hackspett sånglärka ladusvala ängspiplärka sädesärla gärdsmyg rödhake koltrast rörsångare gransångare skäggmes stjärtmes entita blåmes talgoxe nötväcka skata kaja kråka stare steglits grönsiska sävsparv

Spontanskådning vid Gäddängen 2019-09-18

Vi började som vanligt att skåda vid badplatsen. Det var en ganska kylslagen morgon men det hade slutat blåsa och sjön låg spegelblank. En honfärgad blå kärrhök flög rakt över oss, en havsörn sågs längst ner i söder men bara en ägretthäger kunde upptäckas idag. Stora antal änder rastade i sjön. Alla våra simänder utom årta sågs och bland dykänder såg vi brunand, vigg, knipa och lite oväntat en honfärgad salskrake. Bland vadarna sågs kärrsnäppor, svartsnäppor, gluttsnäppor och en brushane. Med solens hjälp blev det varmare och vi fortsatte skådningen från plattformen i strålande höstväder. En lärkfalk satt i det döda trädet till vänster om gömslet tillsammans med en röd glada. Även aftonfalken som varit här en vecka nu visade upp sig fint för oss. Den satt en stund i toppen på en björk. En havsörn och flera sparvhökar sågs på avstånd. 13 tranor sträckte mot söder. Vi såg även fyra buskskvättor, rörsångare, två svarthättor, gransångare, ladusvalor, backsvalor m.m. från plattformen. När vi avslutade för dagen upptäcktes även en rastande prutgås bland grågässen utanför fågeltornet. Totalt såg vi 55 arter och som mest var vi åtta tappra skådare.

Aftonfalk

Artlista (55 arter)
Knölsvan Sångsvan Grågås Prutgås Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Brunand Vigg Knipa Salskrake Skäggdopping Ägretthäger Gråhäger Röd glada Havsörn Blå kärrhök Sparvhök Ormvråk Aftonfalk Lärkfalk Sothöna Trana Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Svartsnäppa Gluttsnäppa Skrattmås Fiskmås Havstrut Skogsduva Ringduva Större hackspett Backsvala Ladusvala Trädpiplärka Sädesärla Rödhake Buskskvätta Rörsångare Svarthätta Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Kråka Korp Stare Bofink.

Lasse Lundquist

Rovfågelexkursion 7/9

Denna dag var det dags att besöka Näsbyholm, Havgård och Börringe mad. På väg till samlingen i Hörby upptäcker jag att jag glömt ta med handjagaren. Katastrof. Kunde lika gärna ha glömt ta på mig byxorna. Samtal till Jan som skulle ansluta i Hörby att han fick köra med de som väntade där, medan vi från Eslöv vände om och hämtade kikaren. Skönt, nu kände man sig klädd igen. Vi körde till Veberöd och samlade ihop oss för vidare färd. Första stoppet blev allén upp mot Näsbyholms gods. Här brukar vi se en del rovfåglar och det gjorde vi nu med. En del tornfalkar, ormvråkar och sparvhökar flög runt. Även korpar, trädpiplärkor och gulärlor sågs.

Nästa stopp Näsbyholmssjön. Här låg en hel del änder som brunand, snatterand, kricka, vigg och knipa. Smådopping och skäggdopping var här också. Dock ingen havsörn eller fiskgjuse som vi brukar se här. Sedan var det dags för dagens första fika och den smakade mycket bra. Nästa ställe vi skulle till var Havgårdssjön, men eftersom några av oss har Birdalarm så får ju det styra var vi hamnar. Vi hade bara kört i fem minuter när det kom larm om aftonfalk vid Gabeljung inte långt från där vi befann oss. Inget att tveka på, så vi styrde kosan dit. Här var andra skådare på plats och snart upptäcktes aftonfalken som gav oss kanonobsar på nära håll.

Det visade sig att platsen vi stod på var ett eldorado för rovfåglar. Strax kom en bivråk och flög förbi, två havsörnar satt på en åker långt borta. Flera tornfalkar flög runt. Fiskgjuse, bruna kärrhökar, sparvhökar samt röda glador var andra rovisar vi fick se. Men det skulle bli bättre. Joakim upptäckte en rovfågel som kunde vara antingen ung ängshök eller ung stäpphök. Vi såg den bara som hastigast, men efter att tittat på bilder som flera fotografer tagit bekräftade det att det var en stäpphök. En stund senare kom hona blå kärrhök förbiflygande. Totalt fick vi elva arter rovfågel här och givetvis var vi mycket nöjda med detta. Det överträffade med råge våra förväntningar även om man alltid hoppas få bra utdelning när man ger sig iväg hemifrån.

Efter ytterligare en fika körde vi till Börringe mad. Enkelbeckasiner, tofsvipor, grönbena, stjärtand och skedänder var arter vi såg här. Efter en stund kom vår vän stäpphöken och födosökte en lång stund runt maden och lät oss njuta av sin uppvisning. Två lärkfalkar på håll kompletterade dagens rovfågellista. Nu skiljdes vi åt för dagen. Vi från Eslöv stannade till vid Klosterviken i Börringe och hängde in två ägretthägrar och i Genarp fick vi se ett par svart rödstjärt vilket avslutade dagens obsar.
En mycket givande dag var över. Dagslistan omfattade 64 arter

Lars-Olof

Artlista (64 arter)

Knölsvan grågås bläsand snatterand kricka gräsand stjärtand skedand brunand vigg knipa smådopping skäggdopping storskarv ägretthäger gråhäger bivråk röd glada havsörn brun kärrhök blå kärrhök stäpphök sparvhök ormvråk fiskgjuse tornfalk aftonfalk lärkfalk rörhöna sothöna trana tofsvipa brushane enkelbeckasin grönbena skrattmås fiskmås tamduva ringduva tornseglare spillkråka större hackspett sånglärka backsvala ladusvala hussvala trädpiplärka gulärla sädesärla svart rödstjärt rödstjärt buskskvätta gransångare svartvit flugsnappare blåmes talgoxe nötväcka törnskata skata kaja råka kråka korp stare

Linnérundan

Den 11/8 följde vi med Evert Walfridsson på Linnérundan. En ca sex km långrunda som går i ett ganska makligt tempo då det blir många stopp. Jag tror det var den 312:e gången i rad som Evert gjorde denna vandring. Det noterades 61 arter, bla lärkfalk och skogsduva som visst var första gången de sågs under alla dessa guidningar. Vandring tog ca fem timmar så man var litta trött när vi kom fram till målet.

Jonny, Joakim och jag var dock inte tröttare än att vi fortsatte till Äspet och vadarskådning. Här var utbytet bättre än när vi var i nordväst. Följande vadararter fick vi ihop. Större strandpipare, mindre strandpipare, myrspov, kustsnäppa, brushane, spovsnäppa, mosnäppa, sandlöpare, kärrsnäppa, småsnäppa, enkelbeckasin, drillsnäppa, skogssnäppa, svartsnäppa, gluttsnäppa och grönbena.

Lars-Olof

Tyvärr ingen artlista

Vadare i Nordväst

Höstsäsongen inledde vi den 27 juli med vadarspaning i nordväst. Första lokalen var Farhultsviken. Mycket vatten gjorde att det inte var så många sandbankar som det brukar vara när vi är här. Det påverkade givetvis antalet rastande fåglar. Vadare vi såg var bl a storspov, kärrsnäppa, grönbena, skärfläcka, mindre strandpipare och strandskata. En pilgrimsfalk rastade på stranden. Nästa lokal blev Rönnen. Nya arter blev kentsk tärna och tobisgrissla.
Även vid Sandön var det mycket vatten så det var magert utbyte.
Ett stopp vid Rosendal vid Hyllinge gav några trädgårdsträdkrypare

Tyvärr ingen artlista.

Öland 20190523 – 20190526, drömmen om den svenska naturen

Rörhöna

Så förunderlig naturen fortfarande kan vara. Vi hade väl knappt satt oss i bilen förrän två vildsvin drog in i vår horisont mot Ringsjön. Klart att Lars-Olof och jag blev en aning hänförda: tänk att det vilda kan leva vid vår sida utan att helt förgås. Vi är på väg till samlingen och Öland står på programmet. Ett landskap som sen länge har fått vår kärleksförklaring. Hela ön är fylld av minnen av fåglar, platser, människor och ett hav som aldrig tar slut. Och vi häller oss till vår gjusetradition: vi tar den där promenaden på Torhamns udde.

Svarthakedopping

Visst krigas det men det byggs inga hus och man förstör inte så mycket av det som är Blekinge. Ja, ja, allt är militärt men fåglarna tycks andas full frihet. Och som alltid först fikapaus. Och Lennart tar till orda om hur dagarna på Öland är tänkta att bli - men alla vet att planer skrynklas till av verkligheten. Hur allt blir en illusion av vårt eget önsketänkande. Fågelskådning är att sitta med spelkort i handen: osäkerheten blir till en chansning. Fåglars beteende kan vara ett facit för fågelarten men också något lika osäkert som en meteorologs förutsägelser om regnskurar som man aldrig ser skymten av och det är väl därför det är så fascinerande med fågelskådning.

Göktyta

Göktyta

Men det blev en Ölandsled och det är Lennarts förtjänst. Och skådningspromenaden i Torhamns skärgårdslandskap ger oss hela 40 fågelarter. Lite skoj blev det ju med den närgångna göken som satte fart på alla våra fotografer som jag inte trodde kunde smyga på det sättet. Till och med aristokraten bland fåglar, skärfläckan nickade till av ren förvåning. Sen hade vi den där gästen från Nordafrika. Enligt "Fågelguiden" ar det en myrätande hackspett som kan väsa som en orm. Tänk att det kan finnas en sån fågel. Jag undrar också över göktytans osannolika teckning. Jag kan väl ana syftet, men ändå. Den liknar ingen annan och beter sig knappast som en hackspett. Och visst kan man väl tycka att alla streck skapar en giftig förvirring. Vi hade också en brun kärrhök som vacklade omkring som en lindansare på låg höjd med kupade vingar. Jag har nog aldrig sett en sån brunfärgad kärrhök: lite som om solljuset hade fastnat i fjäderdräkten. En Monet hade fått problem med att fånga denna process mellan ljus och färg. Om man nu lyckas så har vi förstås ett mästerverk.

Albin eller AlvarNästa anhalt Beijers hamn. Här träffar vi några andra gjusar som är på väg hem. Alltså: all expertis är på plats. Då händer något häpnadsväckande en gulbena blir en skogssnäppa.. och tvärtom. Alla kan förstås tänka sig hur det lät. Lasse och Lars försökte tolka alltings förvandling. Snart nog hörde man att även en grönbena kan ha lite gulaktiga ben. Då hade vi tre arter på två ben. När sen denna vadare hade en märklig teckning och ett konstigt mönster så ryggen - då har vi en vadare som ingen har sett i mannaminne. Alltså börja med fågelskådning så får ni aldrig tråkigt. Att se är en gåta som inte alltid har ett säkert svar. Efter en behaglig runda med fjärilar och en mindre hackspett kör vi på ett larm om en spetsstjärtad duva vid Hammarby.
0, ni vet, larm: bilar, skådare, fåglar och fel fågel, träd och fel träd, röster och skådare som pekar, en och annan tycks se något men vi såg inget.

Sydnäktergal Starrkärret, Mellby 24/5S

Men nästa dag är vi på plats igen men denna gång vid en spånhög nära gårdagens plats. En skylt talar om för oss att en bonde vill ha 30 spänn för att bilen står på hans mark. Så gränslöst generös! Det blir rörelse i leden - i björken sitter en amerikansk gäst. Grenen gungar, bladen fladdrar men nog kan man se en spetsig stjärt. Denna gång går det ovanligt lugnt till och jag undrar om man hörde vad Lennart sade ganska högt: "Nu ska vi inte uppträda som tokiga skådare". Men ett stilla jubel hörde man. Krysslyckan är alltid närvarande och är kanske ett sätt att få fart på livsglädjen.
Den där duvan har även ett annat namn. I USA kallas den för "Mourning Dove" eller sorgens duva och enligt min "Birds of North America" är den vanlig i hela landet. Varför den förknippas med sorg vet jag inte men tänk att sorg kan bli ett sånt vackert namn. Kommer den för att hämta någons själ månntro? Sen skulle det finnas en litteraturfågel vid Mellby. Har ni hört: en sydnäktergal? Intrycket av denna lilla varelse som inte ser så mycket ut för världen om än lite mallig kan ha inspirerat självaste John Keats till dikten "Ode to a Nightingale". Någon sade att sängen var mjukare än hos näktergalen. Kanske, det lät som känslan av den första vårdagen. Hos Keats är denna fågel lika odödlig som hans dikt: en art som återuppstår i alla släktled om nu inte människan konstrar till det.

Blåhake

Blåhake

Öland för en skådare är udden, allt kring fyren, stigarna i Ottenby Lund och finns inget larm så hamnar man helt logiskt i denna omtalade fågellokal. Som brukligt tog vi oss dit men allt har sin gräns och det mesta där blev en besvikelse och söndan tog farväl med regn och vind. Men platsen som sådan äger en märklig storhet: först en grekisk symbol för fruktbarhet och sen allt som är just detta; överflöd av liv och rörelse. Nå, det blev en blåhake, trots allt, till allas förtjusning men inget annat av samma dignitet.
Men bortom fyren, i den en gång kungliga lövskogen med ekar som tydligen kan bära en ålder av mer än 400 år där bjöds det på en gratiskonsert. I ett pendlande ljus bekräftar olika fågelarter sin närvaro med skönsång. Hör här: flugsnappare av alla slag, även den mindre, grönsångare, svarthätta, gulhämpling, härmsångare och den som är gul och ändå så svår att se, Oriolus oriolus eller sommargyllingen.

Det fanns ett larm i Grönhögen, där vi bodde, om en lundsångare som dock bara blev en illusion. Hursomhelst det var dags för lite bilkörning och Ölandsleden och vägen mellan Äleklinta och Djupvik. Har man aldrig kört där så borde man göra det: utsikten, havet, Blå jungfrun, klippstensstranden med sina monument av en förgången tid. Så längs stranden en fågel som världen knappt har sett maken till. Silvertärnan (ser den röda näbben), polarresenären som flyger från pol till pol. Men den har en smidighet och ett linjespel som en tornseglare och den har väl aldrig hört talas om något som kallas för psyke. Och har ni verkligen sett hur den dyker ner i vattnet? Det kan röra sig om en halv meter men den tycks inte märka skillnaden mellan luft och vatten - den bara studsar upp som ingenting.
Vi stannade till vid dammen för att fika bland mandelblom och sankt Pers nycklar med en storspov precis i närheten. Det är då Öland får ett annat perspektiv.

Halsbandsflugsnappare

Halsbandsflugsnappare

Vår geolog i gänget, Ulf Sivhed, håller en spännande föreläsning om Ölands succéartade kalksten. Själva landskapets berggrund har en slagsida mot öster. Det blir en tidsresa från urberg till kalksten. Resan tar tusentals är och går genom sandsten, lera, alunskiffer och fossilskal. Mängden järnoxid skapar färgväxling och skönhet i bergarten. Och lite småroligt kan man ju säga att delar av Öland försvann för ett börja ett nytt liv som gravhällar och byggnadssten i Östersjöområdet och detta redan från medeltiden fram till början av I700-talet. Och just norr om Borgholm finns ett antal kalkstensbrott.
Nästa anhalt är något som ingen vill missa: Lilla horns löväng. Detta är drömmen om den svenska naturen. Här vill man liksom bara slå sig ner i Buddhaställning och ta in en lövängs uttryck. Själva skapelsens givmildhet tar tag i ens romantiska hjärta. Det är också en fin biotop för olika fågelarter. Vi hörde och såg bland annat: stenknäck, steglits, göktyta, entita, halsbandsflugsnappare men ingen svartvit.

Gök

Då så – höjdpunkten: Petgärdeträsk, där allt ville oss väl. Sällan har vi väl varit med om en sån våtmarksuppvisning. Vi fick 26 arter men vårt mål var pungmesen och den kom verkligen i centrum; den flög runt fågeltornet och alla kan ju förstå hur trångt det blev när samtliga fotografer ville ta årets bild. Två gökar virvlade också omkring i något som såg ut som en parningsritual. Det kan också ha varit en kamp mellan två hanar som tog kampen om en hona. Tänk att det är så svårt att se om det är kärlek eller rivalitet. Annat som dök upp: Ängshök, havsörn, enkelbeckasin, grå flugsnappare, rosenfink, grönbena och snatterand.

Pungmes

Till sist: Flaggan i topp för att ängshöken är tillbaka på Öland med besked. Vi såg den överallt. Aldrig har vi sett den så ofta. Denna artist som är en del av vinden med sin smala kropp och långbreda vingar och som har en rytm i sitt flygande som gör att alla kan förstå att här har vi något som är fulländat av evolutionen.
Hemvägen går via Möckelmossen och en höksångare.
Och det blev totalt I28 fågelarter.

Tack til Gert-Åke för referat, Per-Uno för bildarna och Lars-Olof för Artlistan.

Artlista Öland 23-26/5 2019

Knölsvan, grågås, kanadagås, vitkindad gås, prutgås, gravand, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, brunand, vigg, ejder, knipa, småskrake, storskrake, fasan, smådopping, skäggdopping, gråhakedopping, svarthakedopping, storskarv, gråhäger, röd glada, havsörn, brun kärrhök, ängshök, ormvråk, tornfalk, rörhöna, sothöna, trana, strandskata, skärfläcka, mindre strandpipare, större strandpipare, ljungpipare, kustpipare, tofsvipa, kustsnäppa, sandlöpare, mosnäppa, kärrsnäppa, myrsnäppa, enkelbeckasin, rödspov, myrspov, storspov, rödbena, gluttsnäppa, grönbena, roskarl, skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut, havstrut, kentsk tärna, fisktärna, silvertärna, småtärna, tamduva, skogsduva, ringduva, spetsstjärtad duva, gök, tornseglare, göktyta, större hackspett, mindre hackspett, sånglärka, backsvala, ladusvala, hussvala, trädpiplärka, gulärla, sädesärla, gärdsmyg, rödhake, näktergal, sydnäktergal, blåhake, rödstjärt, buskskvätta, stenskvätta, koltrast, taltrast, björktrast, sävsångare, rörsångare, härmsångare, höksångare, ärtsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, grönsångare, gransångare, lövsångare, grå flugsnappare, mindre flugsnappare, halsbandsflugsnappare, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, pungmes, sommargylling, törnskata, skata, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, gulhämpling, grönfink, steglits, hämpling, rosenfink, stenknäck, gulsparv, sävsparv.