Linnérundan, 12/8/2018

Vi var 9 medlemmar där möttes vid Vattenrikets naturrum denne blåsande morgon. Där väntade Evert Valfridsson ifrån Nordöstra Skånes Fågelklubb och ytterligare 5 skådare anslöt sig till oss. Evert började med att berätta om vattenrikets rätt kort historie. De storslagna våtmarkerna är skyddade av den internationella Ramsarkonventionen, av EU:s nätverk Natura 2000 och genom nationell lagstiftning och sträcka sig längs Helge Å. Själva Naturrummet öppnades 2010.
Turen gick nord med den gamla soptippen på vänstra hand. Hår sås hämpling, pilfink, och en piplärka som kunna ha varit rödstrupig, men bestämmelsen var osäker och den kom inte på artlistan. Et par gjusar och två röda gladar sås högt uppe på andra sidan Helgeån.

Rödstrupig, ängspiplärka eller trädpiplärka?

Då kom ett litet sträck med kårdvädd var över 50 steglits njut gott av frön. Här fick Joakim en fin bild av ärtsångare.

Steglits


Ärtsångare

Turen gick vidare på vallen med utsikt över uttorkat damm och en familj buskskvätta. Härifrån kunna fiskgjuseplattform vid Karpalund dammarna ses, med 3 gjusar på den. Evert berättade att fiskgjusen hade häckade vid järnvägen några år men var ovälkommen och skulle förhindras. Så byggs de 2 plattform vid Karpalund och de användas redan den förste år, och vart år sidan.  

På allfarväg mot Lillö hördes en tiggalåt där var svårt att bestämma. Då en ung havsörn hade skrämde upp de många grågäss på Isternäset, och därefter flög över os på 50 meters avstånd, blev vi enige om att tiggeriet kanske kom ifrån en ormvråk, da havsörnen blev attackerat av en störtdykande ormvråk. Havsörn utfört en perfekt 360 grader rullning och flög oanfäktat vidare.  

Vi spånade efter svart rödstjärt vid gården innan Lillö utan framgång. Innan vi fikade vid Lillö så ett par deltagare en vattenrall flyga i skjul, och senare hördas den av andra. Evert fortalte lidt om Lillö’s historie – det var jo dansk! – og her står et mindesmærke over Herluf Trolle’s fødehjem.

Vidare mot järnvägen räknades grågässen till 1200, och några få vitkindad kom på artlistan. En vuxen och två unga brun kärrhök sås jaga långt borta över Isternäset. Den svart rödstjärt samt grå flugsnappare kom på listan tacket vara 2 ihärdiga deltagare som väntade vid sågverket. Vi andra spånade förgäves efter kungsfiskare längs Helgeån innan turen slutade vid Naturrummet. Här sås igen gullstånds – en special korgblommiga växt som Linné beskrev då han besökte våtmarkerna för drygt 250 år sedan.

Gullstånds (bild ifrån den virtuella floran)

Ett varmt tack till Evert Valfridsson för en verklig intressant guidning.

Havsörn, piplärka och steglits bildar : Per-Uno.
Referat : Richard
Artlistan blev på 54.

Grågås Vitkindad gås Fasan Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Ormvråk Fiskgjuse Tornfalk Vattenrall Trana Tofsvipa Skogssnäppa Fiskmås Gråtrut Tamduva Ringduva Turkduva Tornseglare Större hackspett Sånglärka Ladusvala Hussvala Trädpiplärka Ängspiplärka Gulärla Sädesärla Rödhake Rödstjärt Buskskvätta Koltrast Björktrast Ärtsångare Törnsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Blåmes Talgoxe Törnskata Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Gråsparv Pilfink Bofink Grönfink Steglits Hämpling

14 olika vadare vid spontanskådning den 8/8/2018

Vi var 6 medlemmar denne soliga morgon vid Gäddängen. Förste uppgift var att jaga en kalv tillbaka innanför hägnet. Själva Gäddängen var inte helt tort, en smal stripa vatten synes nord om plattformen, och en stor del var däckat av grönt. Där var sålunda ingen mat till gjusarna, men flera glador gottat sig på rastar av fisk och musslingar i stället. Där var också mat till de stare, tofsvipa, kråka och gråhäger som rastade på muddret. Vi får se hur snabbt där kommer mat igen till kungsfiskare, skäggdopping och gjusar i Gäddängen.

Torken

Where has all the water gone?

Ringsjön bjöd på många flera fåglar. De första 60 meter ifrån bredden var torrlagt, och här vimlades med stare, sädesärla och vadare. Större strandpipare var att se överallt, över 50 kärrsnäppa födosökt vid vattenkanten, samt gluttsnäppa, brushane, storspov och 4 spovsnäppa. En kustpipare flög förbi och viste sina svart armhåla, och där stod 4 skärfläcka i vattnet. Ute i vattnet var mängder av grågäss, förutom skäggdopping, vigg, knipa och gräsänder. Båda en ung och en fullmogne havsörn satte gässen uppe, och en lärkfalk strög förbi på jakt efter trollsländor.

Efter att ha sökt efter brunand, bläsand och snatterand et stycke tid, kom fisktärnan på vinge – de hade säkert rastat obemärkt på reveln hela tiden. Nu blev det för älvor varmt, trots brisen, och vi gick tillbaka till plattformen för att kolla ägretthägern som hade flugit över oss innan. Den hittade vi inte, men nu rastade några ljungpipare på muddret, och ett par unge svartsnäppa födosökt i vattenpölen.

En jättebra start på spontanskådning, trots torken. Vi får se hur det går när vattnet återvänder.

Artlistan : 54 arter
Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Kanadagås, Bläsand, Gräsand, Brunand, Vigg, Knipa, Skäggdopping, Storskarv, Ägretthäger, Gråhäger, Vit stork, Röd glada, Havsörn, Lärkfalk, Sothöna, Skärfläcka, Större strandpipare, Ljungpipare, Kustpipare, Tofsvipa, Spovsnäppa, Kärrsnäppa, Brushane, Enkelbeckasin, Storspov, Skogssnäppa, Svartsnäppa, Gluttsnäppa, Grönbena, Rödbena, Skrattmås, Gråtrut, Fisktärna, Ringduva, Tornseglare, Större hackspett, Mindre hackspett, Ladusvala, Forsärla, Sädesärla, Buskskvätta, Koltrast, Lövsångare, Stjärtmes, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Skata, Kaja, Kråka, Stare

Vadare i nordväst och överraskning i Salviken

Den 28/7 var det dags att starta exkursionerna igen efter lite sommaruppehåll.

Kl halv sex samlades vi i Stockamöllan och efter att ha hämtat Flemming styrde vi kosan mot

Sandön. Genast när vi klivit ur bilarna hörde vi skäggmesarnas plingande och såg dem flyga

runt över vassen.

 

Skäggmes

Första spanet ut över sandrevlarna gav bl a kärrsnäppa, myrspov och

storspov. Snart upptäckte jag en vattenrall som visade sig helt öppet på stranden. De brukar

annars hålla sig i vassen och vara svårsedda. Nästa roliga art som dök upp var en kunsfiskare

som följde vasskanten och försvann in mot Vegeån. Ute på Sandön hittade vi fler vadare, bl a

större o mindre strandpipare, mosnäppa, spovsnäppa och ljungpipare. Kentska tärnor

födosökte i havet. När vi var nöjda gick vi tillbaks till bilarna och körde bort till en rastplats i

Utvälinge och intog frukost. Det smakade mycket bra denna härliga morgon.

Mindre strandpipare

Nästa stopp blev Rönnen. Här hade torkan gjort sig påmind och den s.k lilla viken var helt

torr. Här brukar vara en hel del vadare annars. Detta gjorde att vi nöjde oss med att spana av

närmsta stranden och fick skärfläcka och vitkindad gås. Sedan blev det lite dramatik. Det

kom larm om svartvingad vadarsvala nere i Salviken. Nu uppstod lite dålig stämning då några

ville dra direkt, medan några av oss tyckte vi skulle ta Farhultsviken först. Som

exkursionsledare bestämde jag att det blir Farhult först, så får vi följa utvecklingen om

vadarsvalan. Vid Farhultsviken såg vi en gran  kustsnäppa i sommardräkt, myrspov och

kärrsnäppor. Bland kärrorna gick en vadare som vi var övertygade om att det var en

sandlöpare. Vid koll på artportalen på kvällen så var det tydligen en kärrsnäppa med vit

mage. Den har visst varit här tre somrar. Andra arter blev vi såg var skärfläcka, brushane och

grönbenor. En vattenrall hördes grymta i vasse.

Svartvingad vadarsvala

Joakim som har lokalt Kävlinge skickade en

fråga om vadarsvalan var kvar och fick besked om att den syntes fint. Nu var det ingen

tvekan och vi slängde oss i bilarna och drog söderut. Väl framme fick vi se den fint i en

halvtimme. Nöjda och glada körde vi till ett fik i Löddeköpinge och firade detta nya GjuseX.

Vi fick ihop 72 arter, varav 21 vadare så det får räknas som en lyckas exkursion.

Lars-Olof

Artlista

Knölsvan  grågås  kanadagås  vitkindad gås  gravand  kricka  gräsand  skedand  vigg  ejder  knipa  småskrake  fasan  storskarv  gråhäger  röd glada  brun kärrhök  ormvråk  fiskgjuse  vattenrall  strandskata  skärfläcka  svartvingad vadarsvala  mindre strandpipare  större strandpipare  ljungpipare  tofsvipa  kustsnäppa  Sandlöpare?  mosnäppa  spovsnäppa  kärrsnäppa  brushane  myrspov  storspov  svartsnäppa  rödbena  gluttsnäppa  skogssnäppa  drillsnäppa  skrattmås  fiskmås  gråtrut  havstrut  skräntärna  fisktärna  kentsk tärna  tamduva  ringduva  tornseglare  kungsfiskare  större hackspett  sånglärka  ladusvala  sädesärla  gärdsmyg  koltrast  rörsångare  svarthätta  gransångare  skäggmes  skata  kaja  råka  kråka  korp  stare  gråsparv  pilfink  grönfink  hämpling  sävsparv

Österlen, 16/6/2018

Denna lördag var det Österlen som stod på programmet. Vi var 8 st som samlades i Hörby tidigt denna morgon. Första stoppet blev Drakamöllans naturreservat som vi besökt några gånger nu. Vi hoppades att höra sommargyllingen sjunga här. Vi började vår vandring och stannade till vid konferensanläggningen där vi hört gyllingen förr. Så icke denna gång. Vandringen fortsatte ut på heden och trädlärka och trädpiplärka sjöng för fullt. Vi stötte på en skådare och undrade om han hört gyllingen, men det hade han inte. Däremot hade han haft fyra stycken sjungande vid Flodahusdammen så det var ju typiskt att vi inte började där istället. Däremot hade han sett fältpiplärka så den letade vi efter och strax hittade Joakim ett exemplar som vi kunde se riktigt bra. Vandringen tillbaka till parkeringen fortsatte och stenskvätta och dubbeltrast var andra arter vi fick se. Tillbaka var det dags för frukost och när vi satt och åt började sommargyllingen sjunga. Den höll på ett bra tag till vår stora glädje. Nästa stopp Flodahusdammen och här fanns både sothöna och smådopping. Snart hörde vi även sommargyllingen sjunga även här. Bort till Knäbäcksdösen och spaning efter fältpiplärka. Ingen sådan men i den lilla dammen studerade vi fyrfläckad trollslända, blå kejsartrollslända och citronfläckad dito.

Trollsländarspåning

Gulhämpling


Ett stopp vid Haväng för avspaning av havet gav inte mycket. Sedan körde vi till Björket och fick in gulhämpling på dagslistan. Efter det var vi hungriga igen så vi drog till Stenshuvud där vi fikade innan vi gick ut på heden. En fältpiplärka fick vi se men ingen rosenfink som vi hoppades på. En koll ut över havet gav kentsk tärna och sex stycken storlommar. Framme vid parkeringen avlutade vi exkursion och skiljdes åt för denna dag.

Lars-Olof

Artlistan : 73 arter

Knölsvan Gravand Gräsand Ejder Fasan Storlom Smådopping Storskarv Gråhäger Vit stork Bivråk Röd glada Sparvhök Ormvråk Tornfalk Rörhöna Sothöna Trana Tofsvipa Skrattmås Fiskmås Gråtrut Kentsk tärna Skogsduva Ringduva Gök Tornseglare Gröngöling Större hackspett Trädlärka Sånglärka Backsvala Ladusvala Hussvala Fältpiplärka Trädpiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Näktergal Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Dubbeltrast Härmsångare Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Grönsångare Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Sommargylling Törnskata Nötskrika Skata Kaja Råka Kråka Stare Pilfink Bofink Gulhämpling Grönfink Hämpling Gulsparv

Spontanskådning, 13/6/2018

12 medlemmar möte upp till sista spontanskådning innan sommarlov. Det hade regnat om morgonen efter veckor utan en droppe, och vattenstånd var jätteläge.  Vadarsträcket sydpå har redan börjat och förutom vår lokale tofsvipor, var där svartsnäppa, skogssnäppa och mindre strandpipare på andra sida ifrån plattformen. De kunna just hålla fötter våte!  

Sothöna, fisktärna och vattenrall lod deras ungar se, och näktergal, svartvit flugsnappare, rörsångare, törnsångare, bofink, lövsångare, gransångare (och säkert flera) sjunger ännu.

På väg ute till plattformen ormade en jättestor snok över stegen, över 50 cm lång, och tjock som en av de grillkorv vi avslutade förmiddagen med.

Styrelsen önskar alle en god sommar

Artlistan : 139 arter
Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Årta Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Ormvråk Vattenrall Sothöna Mindre strandpipare Tofsvipa Skogssnäppa Svartsnäppa Skrattmås Fisktärna Ringduva Gök Tornseglare Större hackspett Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Näktergal Rödstjärt Koltrast Härmsångare Rörsångare Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Kaja Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv

Härlige Öland 31/5/2018-3/6/2018

Torsdag 31/5 var det så äntligen dags för vår traditionella resa till Öland. Med mitt bilstrul i tankarna från förra året var det knappt jag vågade vrida om startnyckeln, men bilen startade snällt. Skönt! Hämtade upp Jan-Erik i Hörby och vi fortsatte till samlingsplatsen utanför Sätaröd. Efterhand anlände övrig deltagare utom våra kära tvillingpågar. En av dem hade kommit i vägen för en polishund i skogen och blivit rejält biten så de fick tyvärr stanna hemma. Vi övrig gav oss iväg och efter ett tag så såg vi Jan och Pia framför oss som kört från Yngsjö. Första skådningen lägger vi vid Torhamns udde i Blekinge. Denna dag hade militären bestämt sig för skjutövningar, men Lennart hade kollat per telefon innan att det skulle gå bra att vistas där vi brukar. Ytterligare kontroll gjordes med militären när vi anlände och det var inga problem så vi kunde skåda som planerat. Första fågeln vi hörde var en göktyta och det visade sig vara enda gången vi hörde göktyta under resan. En rosenfink sjöng för oss men vi lyckades inte se den. Färden fortsatte till Beijershamn där vi började med att fika. Några av oss fick syn på halsbandsflugsnapparen som häckar här. Vi gick rundan och ute vid södra tornet märkte vi att det varit varmt en längre tid. Så mycket torrlagd strand har vi aldrig sett någon gång under våra besök här. Det var mycket gott om skärfläckor som hade ungar, liksom större strandpipare och tofsvipa. Tillbaka till parkeringen fick alla se halsbandsflugsnapparen som visade upp sig fint. Vidare söderut gjorde vi ett besök vid sockerbruksdammarna i Mörbylånga i förhoppning om svarthakedopping. Tyvärr såg vi ingen men gråhakedopping, sothöna och rörhöna fick vi se. Då ställena vi brukar äta middag på inte var öppna så hämtade vi bufféfat på Ica i Mörbylånga som Lennart förbeställt. Det smakade mycket bra på kvällen. Vid vårt boende fick vi en fantastisk uppvisning av ett ängshökspar som häckade i vallen precis där vi parkerar våra bilar. Dagen efter så slogs vallen, men ett område på 40x40 meter hade sparats så förhoppningsvis så får paret ut någon unge.

Fredagmorgon så gav Jan-Erik och jag iväg oss vid femtiden och första stoppet blev buskmarkerna vid muren vid Parboäng och jakten på höksångare. Den har vi sett här vid flera tillfällen och efter ett tag så hörde vi ”mopedknattret” och en höksångare visade fint upp sig. Sms till övriga i gruppen att vi sett den och efterhand anslöt de och fick också se den. Vidare ner till södra udden och spaning vid södra vindskyddet. Roskarl och kärrsnäppa fick vi in, annars dåligt med vadare. Efter en stund kom larm om att man ringmärkt en korttålärka vid fågelstationen som skulle visas upp 8:15. Kul att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och alla i  gruppen fick se den. Det var en ny art för alla i gruppen utom för mig som sett den vid ett par tillfällen innan. Upp till södra lunden för frukost och sedan tog vi en promenad i lunden och då var det frukosttime för myggorna. De var verkligen på bettet så att säga och även om vi tagit myggmedel så undgick vi inte att bli bitna. Uppe i tornet fick vi rödspov och brushane som gick ute på Schäferiängarna. Det hade rapporterats sjungande sommargylling i lunden men vi hörde den inte vid detta tillfälle. Vi fortsatte upp till norra lunden och en promenad där. Här fick vi in mindre flugsnappare på listan. De har vi alltid sett och hört här, men denna gånga var de på annat ställe än där de brukar vara. Efter detta så drog vi ner till södra udden i gen för att fika på Fågel Blå och fira det nya Gjusekrysset korttålärka. Sedan körde vi upp till  Sebybadet men även här var det dåligt med vadare. Nästa ställe blev Naturbokhandeln i Stenåsa för inköp. Sedan drog vi oss ner till vårt boende. Lennart och Kenneth gav sig iväg till Mörbylånga för att hämta pizzor till kvällens måltid.

Lördag var det dags att bege oss norrut till Lilla horns löväng. Vi tog den vackra kustvägen norr om Köpingsvik där man kör alldeles invid Kalmar sund. Vi gjorde några stopp och kunde då beskåda ett fint sträck av prutgäss på väg norrut i sundet. Väl framme vid Lilla horn fikade vi samt skänkte Kerstin en tanke som en gång visade oss denna vackra lokal.  Bl a halsbandsflugsnappare och stenknäck fick vi se här. Nästa stopp blev Petgärde träsk där vi hörde vattenrall, pungmes och rosenfink. När vi gick tillbaka och var nästan framme vid bilarna hörde vi rosenfinken igen och helt plötsligt satt den och visade upp sig jättefint för oss och sjöng för full hals. Fotograferna fick fina bilder. Matpaus vid fiskrestaurangen i Kåre hamn. Det smakade mycket bra med maten. När vi var färdiga här kom larm om svartpannad törnskata längre söderut, och då vi ändå passerade här beslöt vi att stanna till och titta på den. Tyvärr kom ett larm till om att folk letade efter den utan resultat. Ändring av planerna och vi tog Västerstadsviken istället. Även här hade torkan gjort sitt, men i några pölar hittade vi ljungpipare, brushane, kärrsnäppa, myrsnäppa och småsnäppa. I buskarna var det full fart på en kärrsångare.  Ett besök gjordes även vid Fågelsjön i Degerhamn men här hade det växt igen ännu mer sen vi var här sist. Det enda vi såg var sothöna, vigg och gräsand. Tillbaka till boendet där vi avslutade dagen med grillning i trädgården.

På söndag tog vi en tur i södra lunden och fick då höra sommargyllingen. Kenneth som kört ner lite tidigare hade turen att få höra flodsångare vid Lundsjön.

Vi stannade till vid Gäddviken på väg ner till udden då det här larmats nilgås tidigare på morgonen men den såg vi inte. Fick dock en småspov. Efter en stund körde vi tillbaka till boendet och åt frukost, packade ihop och tog farväl av varandra efter ett par som vanligt trevliga dagar på ön.

På väg hem stannade Jan-Erik och jag till vid Bottorps hamn söder om Kalmar. Dan innan hade här setts ägretthäger, silkeshäger och skedstork så våra förhoppningar var stora att få se dessa. Givetvis fick vi inte se någon av dessa och då körde vi hem

Totalt såg vi 129 arter under dagarna. Roligast var korttålärkan.

Per-Uno har lagt in bilder från resan i galleriet.

Lars-Olof

Artlistan

Knölsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Prutgås Gravand Bläsand Snatterand Gräsand Skedand Brunand Vigg Ejder Alfågel Sjöorre Svärta Knipa Storskrake Rapphöna Fasan Skäggdopping Gråhakedopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Ängshök Ormvråk Tornfalk Vattenrall Rörhöna Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Ljungpipare Kustpipare Tofsvipa Sandlöpare Småsnäppa Kärrsnäppa Myrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Rödspov Småspov Storspov Drillsnäppa Grönbena Rödbena Roskarl Skrattmås Fiskmås Silltrut Gråtrut Havstrut Kentsk tärna Fisktärna Silvertärna Småtärna Tordmule Tamduva Skogsduva Ringduva Gök Tornseglare Göktyta Större hackspett Mindre hackspett Korttålärka Trädlärka Sånglärka Backsvala Ladusvala Hussvala Trädpiplärka Ängspiplärka Gulärla Sädesärla Gärdsmyg Näktergal Svart rödstjärt Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Taltrast Flodsångare Härmsångare Sävsångare Kärrsångare Rörsångare Höksångare Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Grönsångare Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Mindre flugsnappare Halsbandsflugsnappare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Pungmes Sommargylling Törnskata Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Gråsparv Pilfink Bofink Grönfink Steglits Hämpling Rosenfink Stenknäck Gulsparv Sävsparv

Sista spontanskådning innan sommarlov på onsdag

Vårens spontanskådning slutar nu på onsdag, och traditionen tro, tändas grillen cirka 11:30. Medbringa själv korv och dricka, föreningen levererar grillkol, senap och ketchup! Väl mött!

Höstens spontanskådning börjar den 8 augusti, var vi hoppas på sydsträckande vadare på reveln.

Spontanskådning 31/5/2018

Ännu en härlig sommardag! Kanske alla var på stranden, eftersom bara 4 medlemmar var på plattformen kl 10. Där låg manga olika andrikar på vattnet. Vattenstånd var lågt och reveln var packat med skrattmås och tofsvipa. En enkel strandpipare födosökt också, och sothönan fodrade 5 små ungar.

Fisktärna

Artlistan ifrån kl 10

Knölsvan Sångsvan Grågås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Årta Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Gråhäger Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Sothöna Större strandpipare Grönbena Rödbena Skrattmås Fiskmås Fisktärna Ringduva Gök Större hackspett Näktergal Rödstjärt Rörsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Gransångare Svartvit flugsnappare Talgoxe Kaja Råka Kråka Stare Bofink Gulsparv Sävsparv

Äspet, Häslövs ängar, Hercules dammarna och Sånnarna den 12/5/2018 – 92 arter

Vi var 15 st som samlades i Hörby denna tidiga morgon. Kul att så många mötte upp, och fler skulle det bli. När vi anlände till Äspet väntade ytterligare tre deltagare på oss där. Vi började marschen ut mot tornet. En rejäl flock brushanar flög runt. Andra vadare vi såg var bl a skärfläcka, grönbena och kärrsnäppa. Även bergand och skedand noterades. Så småningom upptäckte Joakim en mosnäppa från tornet.  Det var mycket gott om knott och undertecknad ångrade djupt att jag tagit shortsen på mig. Hade varit skönt med långbyxor i det läget.

En mossnäppa ses främför gravänder

På väg tillbaka träffade vi ett gäng från Nordöstra skånes fågelklubb som också hade exkursion. De tipsade oss om hundratalet alfåglar ute i havet. Inget speciellt kanske, men dessa hade nu fått sin sommardräkt som man inte är van att se dom i härnere. Efter lite hattande fram o tillbaka så blev Heculesdammarna nästa mål. Vi började med att fika innan vi började skådningen.

Skedand


Gravänder

Vid dammarna var det en del sångare igång. Några svarttärnor flög runt och snart upptäckte jag en sjungande gräshoppsångare. En trastsångare hade hörts här dagen innan men den var inte på humör vid vårt besök. En vattenrall grymtade intensivt i ett vassbälte. Det vär även gott om trollsländor här. Guldtrollslända, fyrfläckad trollslända och en del flicksländor flög runt. Vi gick bort till tornet och här såg vi bl a brun kärrhök, järnsparv och pilgrimsfalk. Tyvärr inga pungmesar som brukar finnas här.

Svarttärna


Fyrfläckig trollslända

Tillbaks till bilarna och bort till Håslövs ängar där målet var rödspov. För en del år sen var här gott om denna vackra fågel, men den blir allt sällsyntare här. Ett par fåglar fick vi dock se.  Enkelbeckasin och storspov såg vi också. Under tiden kom larm om aftonfalk vid Hovby ängar, inte långt från där vi var. Några stack direkt och fick precis se den när den drog i väg.

Ormvråk


Ett av de många stenskvätta vid Sännarna

Vi andra missade den och besökte Sånnarna i stället. En fin lokal strax väster om Åhus. Fältpiplärka kan ses här, dock inte av oss denna dag. Andra arter vi fick in på dagslistan var tornfalk, trädlärka och trädpiplärka.

Efter detta avslutade vi dagen mycket nöjda.

Lars-Olof

Artlistan

Knölsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Gräsand Skedand Vigg Bergand Ejder Alfågel Småskrake Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Fiskgjuse Tornfalk Lärkfalk Pilgrimsfalk Vattenrall Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Mindre strandpipare Större strandpipare Tofsvipa Mosnäppa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Rödspov Storspov Drillsnäppa Grönbena Rödbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Kentsk tärna Fisktärna Svarttärna Tamduva Ringduva Turkduva Gök Större hackspett Trädlärka Sånglärka Backsvala Ladusvala Hussvala Trädpiplärka Ängspiplärka Gulärla Sädesärla Järnsparv Rödhake Näktergal Rödstjärt Stenskvätta Koltrast Björktrast Gräshoppsångare Härmsångare Sävsångare Rörsångare Ärtsångare Törnsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Gråsparv Pilfink Bofink Grönfink Steglits Gulsparv Sävsparv

Spontanskådning 16/5/2018

Det var svårt att skilja andra sångare ifrån et överväldende kor av näktergal då 7 medlemmar mötas på plattformen i högt solsken och en varm brisa denna härliga morgon. Men efter koncentrerat lyssning är jag relativ säker på at en kärrsångare blandat sig med rörsångare nord om plattformen.

Vattennivå är nu sjunket så mycket att skrattmåsarna stod på linje på revet. Mittibland dessa hittade vi 3 dvärgmås i övergångsdräkt från vinter till sommar.

Hitta dvärgmåsen!

Skrattmås

Dvärgmås

Där var mängde av knott över vattnet, men inga svalor överhuvudet innan kl 11:30 då en enlig ladusvala flög förbi. Hur kan det vara? De häckade i Gjuseboet för 2 år sidan, men nu hållas fönstren stängt, kanske där hittas inte andra boplatser i närheten? Gjusen besökt oss inte, och brun kärrhök ej heller.

Vitkindadgäss

Där kom ett sträck av vitkindadgäss på väg mod Sibirien, en av de många där ses kryssar Skåne i maj månad.  Fredag kväll kom den ene flock efter den annan över Slättaröd, åtminstone 6000 alla ihop.

Sävsparv


Knölsvanor

Richard

Artlistan

Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Gräsand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Ormvråk Sothöna Tofsvipa Rödbena Skrattmås Dvärgmås Fisktärna Ringduva Gök Hussvala Sädesärla Näktergal Rödstjärt Koltrast Björktrast Härmsångare Kärrsångare Rörsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Kaja Kråka Stare Bofink Sävsparv