Spontanskådning 17/10/2018

Spontanskådning 17/10/2018

Vi var åtta medlemmar där möttes denna dimmiga morgon vid Gäddängen. På andra sida av väg 13 hade dimman lättad och solen skinnade, så vi började med at lyssna mens vi väntad på den fick makt över Ringsjöns töcken.

 

 

 

 

 

Då vi äntligen kunna använda kikare och tub och kolla ankarna, glädjas vi över en duvhök som tre gångar flög lågt över Gäddängen på jakt efter frukost bland krickänder utan framgång. Varfågeln sås fint på andra sida av ängen. Den skall nock vara här hele vintern.

På Ringsjö strand var där kanske få vadare, och sånglärkor hördas sträckande sydöver. Höstens fåglar är snart slut.

Många småfåglar sås i skogen, och var med till at få artlistan uppe på 51.

 

 

 

Artlistan (51)

Sångsvan Bläsgås Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Vigg Skäggdopping Vit stork Röd glada Duvhök Ormvråk Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Skogsduva Ringduva Gröngöling Större hackspett Sånglärka Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Koltrast Björktrast Kungsfågel Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Varfågel Nötskrika Skata Kaja Kråka Stare Pilfink Bofink Bergfink Grönfink Steglits Grönsiska Domherre Sävsparv

Falsterbo 6/10/2018

Denna lördag var det tidig samling i Gårdstånga, redan 5:30 och beckmörkt när vi var 6 st som startade färden mot Falsterbo. Den tidiga starten var med tanke på att det brukar vara mycket folk där vid denna tid på året, med många parkerade bilar längs vägen och en bit att gå. Tack vare den tidiga starten fick vi alla plats på parkeringen vid golfbanan. Det var fortfarande mörkt så vi behövde inte bekymra oss för att få någon golfboll i huvudet. Det var en härlig morgon och Falsterbo fyr blinkade fint. På väg ut till Nabben ljusnade det mer och mer. Nu ringde telefonen och det var Richard och Jonathan som anlänt och undrade var vi var. Efter en stund sammanstrålade vi och skådningen började.

Det var gott om blåmes och de flög nästan på en. Denna dag sträckte det ut 10 100 blåmesar. Mycket berg/bofink sträckte också. I lagunen såg vi ca 70 skärfläckor, myrspovar, storspovar och mycket annat. Ute i havet låg två storlommar och snorklade. Även prutgäss simmade runt. Rovfågelsträcket var magert undertiden vi stod där, men blå kärrhök, brun kärrhök, sparvhök och pilgrimsfalk flög förbi. Kl 10 var vi nöjda och gick tillbaka för att lyssna på PG Bentz. Han visade upp en ringmärkt nötväcka, en art som är ovanlig härute. 8 stycken hade de ringmärkt på morgonen. Det var även smärre invasion av svartmes och vi såg några ex i fyrträdgården.

Skärfläckor

Vi hade tänkt att bege oss till Skanörs ljung för att spana rovfåglar, men intog närbelägna Kolabacken istället. Nu började rovisarna komma igång ordentligt. Åttiotalet röda glador, flera fjällvråkar och sparvhökar drog förbi. Likaså 4 tranor och några mindre korsnäbbar rastade kort i buskarna. Larm kom om att brun glada var på väg, men den lyckades vi aldrig få se.

Efter en stund kom larm om dammsnäppa vid Höllvikens strand, och vi beslöt att bege oss dit. Då vi inte har den i föreningens obslista hade det blivit nytt GjuseX.  Detta innebär ju fika på föreningens bekostnad. Väl på plats så kom besked på att snäppan var felaktigt bestämd. Det var en gluttsnäppa istället. Det var ju snopet, men vi var ändå nöjda med dagen och avslutade exkursionen. 75 arter fick vi ihop. Tyvärr ingen havsörn denna gång. Totalt räknades 63253 utsträckande fåglar denna dag.

Lars-Olof

Artlistan (75)
Knölsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Prutgås Gravand Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Brunand Vigg Bergand Ejder Sjöorre Knipa Småskrake Storskrake Storlom Smådopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Röd glada Brun kärrhök Blå kärrhök Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Tornfalk Pilgrimsfalk Vattenrall Sothöna Trana Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Kustpipare Kärrsnäppa Myrspov Storspov Gluttsnäppa Rödbena Skrattmås Gråtrut Havstrut Skogsduva Ringduva Trädlärka Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Forsärla Gärdsmyg Rödhake Gransångare Skäggmes Svartmes Blåmes Talgoxe Nötväcka Skata Kaja Råka Kråka Stare Gråsparv Pilfink Bofink Bergfink Grönfink Steglits Grönsiska Hämpling Mindre korsnäbb Sävsparv

Gäddängen 3/10/2018

Vi var 10 medlemmar vid Gäddängen denne blåsig onsdag. Efter gårdagens regn var där nu stripor av vatten på Ringsjöns strandbrädd och lite mera vatten i Gäddängen. Vadare och ankor var där inte så många som sist, men en del brushöns och en flock kärrsnäppa håll till. Många grågäss vilat på sjön, och kunna varsla om havsörn, av vilka vi så kanske 4 olika i löpet av förmiddagen.
Vid plattformen kunna vi glädje oss över ett par blå kärrhök som jagade över vassen på andre sida. Samman med dissa vintergäster sås ännu sommargästerna sävsparv, ladusvala och gransångare.
Tillbaka til Ringsjö för at spana efter enkelbeckasin, kom en pilgrimsfalk flygande och skrämda upp krickorna och vador. En sen fiskgjuse kom också över oss, och det lyckades Lars H att få se en dvärgbeckasin förutom enkelbeckasin.
Vi returnerade til plattformen för at hitta varfågeln, som Åsa hade rapporterade, utan framgång. Men den lod sig se kort vid grillplatsen, innan en sparvhök skrämda den bort.
Richard

Artlistan (56 arter)
Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Knipa Skäggdopping Gråhäger Röd glada Havsörn Blå kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Stenfalk Pilgrimsfalk Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Dvärgbeckasin Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Skogsduva Ringduva Större hackspett Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Koltrast Taltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötväcka Varfågel Nötskrika Skata Kaja Kråka Korp Stare Bofink Bergfink Grönfink Grönsiska Sävsparv

Holkbygge 30/9/2018

Som brukligt är ställer föreningen upp och hjälper barnen att bygga sin egen fågelholk när Fulltofta naturcentrum och Stiftelsen Skånska Landskap ordnar sin höstdag. Inget undantag detta år, men nytt var att platsen var Snogeholms strövområde norr om Snogeholms slott.
Vi som byggde och informerade var Britt-Marie, Roland, Olle, Richard, Jan-Olof och undertecknad. Det var en mycket härlig dag och solen sken från nästan blå himmel. Efter iordningställande så började besökarna strömma till och det gick i princip i ett mellan kl 11 och 15. Totalt satte vi ihop ca 65 holkar. En holk per familj fick de ta med hem och ville de ha fler kostade de 100:-. Denna summa skickar vi sedan till Barncancerfonden, så det är inget föreningen tjänar pengar på. Lite fågelskådning hann jag med men artlistan blev ytterst klen, inte mer än sju arter. Nu var ju inte det syftet med dagen så det gjorde inget.
När vi sammanfattade dagen så var alla mycket nöjda att det varit sån efterfrågan på att göra holkar.
Nästa år blir det förmodligen i Fulltofta igen

Lars-Olof

Finjasjön 23/9/2018

 Denna söndag samlades vi vid City Gross i Höör. Målet för exkursionen var Finjasjön men på väg dit gjorde vi en avstickare till Magle våtmark. Det är en samling dammar strax söder om Hässleholm. Området får nog sägas ha haft sina glansdagar, men man vet ju aldrig vad som kan dyka upp.

Sångsvanor, Magle våtmark

Vi var 12 st som började vandringen och snart såg vi en familj sångsvanar. Snart såg vi några änder i en av dammarna och det var snatterand, bläsand och kricka. Nästa damm bjöd på två smådoppingar, och i en annan skyndade en rörhöna snabbt in i vassen för vidare beskådande av oss. En sävsparvshona visade upp sig fint på ett vasstrå. Andra arter vi såg här var storskarv, knölsvan, grågås och sothöna.

Sävsparv, Magle våtmark

När vi gått hela varvet så fikade vi faktiskt inte(!) utan satte oss i bilarna för vidare färd till Finjasjön. Efter dålig guidning av undertecknad så anlände vi så småningom till sjön. Där stod redan en skådare i tornet, så han gav oss en rapport vad som kunde ses. Olika änder och svanar låg i sjön. Strax upptäcktes en havsörn till Jonathans stora förtjusning. Andra rovisar vi såg var bl a sparvhök och brun kärrhök. Nu var det dags för fika och efter detta körde vi bort till fågelplattformen där Almaån rinner ut i Finjasjön. Några hade kört i förväg och vi andra fick rapport om att kungsfiskare setts i ån. Ute vid plattformen såg vi tofsvipa, kärrsnäppa och enkelbeckasin som gick och födosökte i gyttjan. Andra arter var skäggdopping, stjärtand, lärkfalk tornfalk och törnskata. Nöjda drog vi oss tillbaka till bilarna för lite mer kaffe. Ett besök på bron gjorde att två kungsfiskare visade upp sig jättefint när de flög fram och tillbaka över ån.

Skäggdopping, Finjasjön

Detta blev en bra slutkläm och vi avslutade exkursionen.
Nämnas kan att det blåste rejält denna dag och larmen från nordvästra Skåne om labbar, liror, stormfåglar och klykstjärtade stormsvalor var mycket knäckande. Vi skulle valt detta istället men det går ju inte att förutse vädret när vi planerar exkursionerna. Hade vi nu planerat havfågelexkursion denna dag, så hade det väl inte blåst ett dugg.

Lars-Olof

Artlistan (55 arter)

Knölsvan Sångsvan Kanadagås Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Knipa Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Tornfalk Lärkfalk Rörhöna Sothöna Trana Tofsvipa Kärrsnäppa Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Fisktärna Ringduva Kungsfiskare Sånglärka Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Stenskvätta Koltrast Gransångare Blåmes Talgoxe Nötskrika Skata Kaja Kråka Stare Bofink Bergfink Grönsiska Sävsparv

Spontanskådning, 19/9/2018

6 medlemmar mötes vid Gäddängen detta molnig morgon. Där var likaså lite vatten som vanligt och de förste skådning vid Ringsjöns strand var bl.a. 2 havsörn och en ägretthäger noterades.
Vid plattformen hittades svartsnäppa, enkelbeckasin och grönbena bland många tofsvipor. Ingen gråhäger als vittne om resultatet av sommarens torke. En svarthätta tickade runt i vassarna till vänstre för plattformen, och sävsparv och grönfink sås vid gömslet.

Sällskapet gick vidare förbi fågeltornet för at skåde ute över Ringsjö igen. Större strandpipare, brushönor och enkelbeckasiner var flest. En enkel kärrsnäppa sov, och båda ängspiplärkor och stenskvätta födosökt på stranden. Ännu en ägretthäger anslutet sig till den förste och Jonathan fick öga på en fiskgjuse på andra sida av Ringsjön med sina fine nya kikare. Den ene havsörn stod nu på sten reveln mittibland tofsviporna, kanske de kunna se den var mätta!

Ung lärkfalk

Tillbaka till plattformen sås lövsångare, flera rödhakor, två entitor och en trädkrypare. Nu var solen fram och rovfåglarna började att synas. 10 glador, bivråk, fiskgjuse och ormvråk var uppe. Två unga lärkfalkar jagade trollsländor på andra sidan av Gäddängen, och en tredje flög förbi plattformen med fångst i klor.

Artlistan : 61 artor
Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Bivråk Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Lärkfalk Större strandpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Skogssnäppa Svartsnäppa Grönbena Skrattmås Fiskmås Havstrut Skogsduva Ringduva Större hackspett Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Buskskvätta Stenskvätta Svarthätta Gransångare Lövsångare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Trädkrypare Skata Kaja Kråka Stare Bofink Grönfink Grönsiska Sävsparv

Ringsjöarna valdagen 9/9/2018

Gulsparv, Snogerödsdammen

Trots valdag så var det 15 skådare som slöt upp på denna exkursion.
Första stoppet var fågeltornet vid Snogerödsdammen. Det var en härlig morgon, sol och vindstilla. På väg ut till tornet hördes lockläte från många fåglar. Grönfink, steglits och lövsångare var några.

 

Rådjur, Snogerödsdammen

Framme vid tornet konstaterade vi att det var mycket hög vass vid dammen , så här såg vi inte något. Ute i Ringsjön låg några sångsvanar och en havsörn stod på sten vid strandkanten. Sparvhök, tofsvipa och enkelbeckasin var en del andra arter vi såg.

Nästa stopp Sjöholmens badplats och här blev det dagens första fika. Ute i sjön satt en fiskgjuse på en stolpe. Efter det gick vi bort till bron ackompanjerade av kungsfågel och gärdsmyg. Vid bron dök snart en kungsfiskare upp och strax en till. Den ena visade upp sig fint vid järnvägsbron.

Kungsfågel, Sjöholmen

Havsörn, Rönneholms mosse

.

Sedan tog vi en lång promenad ut på Rönneholms mosse. Här var inte så mycket fågel, men ett par havsörnar, tornfalk, törnskata, brun kärrhök och några tranor såg vi. Tillbaka vid torvfabriken fick vi se en ung svart rödstjärt samt vanlig rödstjärt.

Svart rödstjärt, Rönneholmsmosse

Tillbaka vid badplatsen tog vi en fika till och sammanfattade dagen innan vi begav oss hemåt. 61 arter blev det på listan

Lars-Olof

Knölsvan Sångsvan Grågås Kricka Gräsand Vigg Knipa Fasan Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fjällvråk Fiskgjuse Tornfalk Sothöna Trana Tofsvipa Enkelbeckasin Skrattmås Fiskmås Gråtrut Skogsduva Ringduva Kungsfiskare Större hackspett Ladusvala Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Rödhake Rödstjärt Buskskvätta Koltrast Björktrast Törnsångare Gransångare Lövsångare Kungsfågel Grå flugsnappare Entita Blåmes Talgoxe Nötväcka Törnskata Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Pilfink Bofink Grönfink Steglits Grönsiska Gulsparv

Spontanskådning 5/9/2018

Vi var sju medlemmar till skådning på ett lite mindre tort Gäddängen. Den nya Ringsjöstrand var like brett som sist, men idag var der stripor av vatten på själva ”stranden”. Vädret var varmt och soligt och vindstilla, så rovfåglarna saknads de första par timmer.

Lite mera vatten i Gäddängen

Men kun i nordlig ende

Stora strandpipare kilade på muddret och enkelbeckasiner och brushöns hittades på flera plats vid vattenkanten. Två svartsnäppa, gluttsnäppa, kärrsnäppa och småsnäppa hittades också.
Fyra ägretthäger födosökt först vid Adolfssons, senare vid den sydlige revel.
Många grågäss rastade på sjön bland olika andfåglar, och larmet en ung havsörn som flög sud efter. På Gäddängen var där många stare och tofsvipa, och de larmet om en ung brun kärrhök som hade lite svårt vid att sätta sig til rätte på ett död gren på andra sida ifrån plattformen.
Vi nådde upp på 60 arter innan sällskapet reducerades till bara två och omedelbart därpå kom en fiskgjuse över sjön för att fiske längs nordkusten varefter 3 tranor flög samma ställe. Sist sat en rödstjärt på staketet vid plattformen, så artlistan kom på 63.
Referent Richard

Artlistan

Knölsvan Sångsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Skedand Brunand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Ägretthäger Gråhäger Röd glada Havsörn Brun kärrhök Fiskgjuse Sothöna Trana Större strandpipare Tofsvipa Småsnäppa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Storspov Skogssnäppa Svartsnäppa Gluttsnäppa Grönbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Ringduva Gröngöling Större hackspett Ladusvala Trädpiplärka Sädesärla Rödhake Rödstjärt Buskskvätta Rörsångare Svarthätta Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Kaja Råka Kråka Korp Stare Bofink Steglits Grönsiska

Näsbyholmssjön, Havgårdssjön och Börringe mad, 25/8/2018

Den 25 augusti var det dags för en sväng till Näsbyholm, Havgård och Börringe för lite rovfågelsspaning. På vär till Hörby började det regna, men som tur var upphörde det ganska snar toch vi slapp regnet resten av exkursionen. Vi var 10 st på denna exkursion och första stoppet blev vid Näsbyholms slott. Här brukar vi göra ett stopp och spana då det brukar ge bra utdelning. Några tornfalkar och en ung brun kärrhök födosökte ute på fälten. En del hägrar och två tranor såg vi också. Efter en stund kom dagens första havsörn flygande. Det var en gammal fågel som drog förbi.

Skräntärna

Efter ett tag var vi nöjda och körde till Näsbyholmssjön. Här såg vi bl a en del vadare, tre skräntärnor och trettiotalet smådoppingar. Även lärkfalk och sparvhök flög in på dagslistan. Givetvis fick vi ju fika också.

Nästa stopp backen nordost om Havgårdssjön. Här blir det oftast god utdelning på rovisar och så även denna gång. Några havsörnar, flera röda glador och även en brun glada. Många korpar var också uppe och luftade vingarna.

Brushane

Efter detta körde vi till Börringe mad och här blev kärrsnäppa ny på dagslistan. Här slutade vi dagens exkursion. Jag, Joakim och Gert-Åke gjorde ett stopp vid Klosterviken vid Börringe och här såg vi två ägretthägrar. Nu började det dock regna ordentligt och även vi drog hemåt.

Enkelbeckasin

Artlista
Knölsvan grågås vitkindad gås gravand snatterand kricka gräsand skedand vigg knipa fasan smådopping storskarv ägretthäger gråhäger brun glada röd glada havsörn brun kärrhök sparvhök ormvråk tornfalk lärkfalk sothöna trana större strandpipare tofsvipa kärrsnäppa brushane enkelbeckasin svartsnäppa gluttsnäppa skogssnäppa grönbena drillsnäppa gråtrut skräntärna skogsduva ringduva tornseglare backsvala hussvala ladusvala trädpiplärka sädesärla buskskvätta ärtsångare gransångare lövsångare blåmes talgoxe nötväcka skata kaja råka kråka korp stare bofink steglits grönfink hämpling mindre korsnäbb

Spontanskådning den 22/8/2018 – med en tillfälliga gäst ifrån arktis

9 medlemmar duckade upp till spontanskådning idag. De flesta av oss möttes på Ringsjöns strand en bit efter grillplatsen. Härifrån var där utsikt till många grågäss i vattenkanten och många olika vadare foran dem på stranden, kanske 100 meter bort. En fiskgjuse hade vilat på en av de torrlagt bottengarnspåle i   över en timma berättat Lasse, som hade börjat spåna redan 7:30.

Kanske uppe emot 60 större strandpipare födosökt på den torrlagt sjöbotten i deras typisk start stop fason. En del brushöns letade efter mat i vattnet, och små flocka av kärrsnäppa sås också. Enstaka enkelbeckasin sydda (engelske uttryck – näbbet går som nålen på en gammal Singer symaskin).

Vi gick vidare till plattformen för att titta på Gäddängens frodiga grön slåtta. Detta var nu rensat för döde fisk och musslingar, och gladorna och gråhägrar ifrån sista spontanskådning var borta. En kungsfiskare sås mycket kort.

Vi var 5 stycken där gick tillbaka til Ringsjöns strand för at studera vadare igen. Där hittade vi först ett, sedan fyra vackra kustpipare alla i sommardräkt. En havsörn seglade över högt uppe, och skrämde vadarna uppe, men inte gåsarna, som bara kacklade utan at flygga upp. Senare kom också en brun kärrhök förbi. Då vadarna fortsätta deras tankning till den vidare sträck uppdagades en spovsnäppa långt borta, och lite senare fick Lars Helgesson en vadar i tuben som inte låt sig bestämma lätt.  Den var svårt at hitta, då den försvann ofta i håligheter eller bakom tång, men efterhand tycktes experterna att det kunde vara en tuvsnäppa – en tillfällig gäst ifrån Nordamerika eller Sibirien. Klockan var nu långt över fika tid, och vi var bara 2 där gick hen till bottengarnspåle för att se den närmare, mens den ihärdiga LH gick ett par hundrade meter länger sydpå för att spåna.  Efter 10 minuter ringda han, och vi samlades och så den så fint att nu kunde där larmas. Sist uppdagades 4 skräntärna på sten reveln, som fick artlistan uppe på 58.  Bra nöjd kunde vi avsluta en lång förmiddag, dock utan torta, då tuvsnäppan redan finnas på Gjuses artlista ifrån Västervik.

Tuvsnäppa

Rygg som brushöne, klart skillnad på vit och brunt på bröstet. Lite större än kärrsnappa.

Artlistan
Knölsvan Sångsvan Grågås Kanadagås Vitkindad gås Snatterand Kricka Gräsand Brunand Vigg Knipa Skäggdopping Storskarv Gråhäger Vit stork Röd glada Havsörn Brun kärrhök Sparvhök Ormvråk Fiskgjuse Vattenrall Större strandpipare Kustpipare Tofsvipa Tuvsnäppa Spovsnäppa Kärrsnäppa Brushane Enkelbeckasin Storspov Drillsnäppa Skogssnäppa Svartsnäppa Gluttsnäppa Skrattmås Gråtrut Skräntärna Skogsduva Ringduva Kungsfiskare Ladusvala Trädpiplärka Gulärla Sädesärla Koltrast Rörsångare Svarthätta Lövsångare Grå flugsnappare Blåmes Talgoxe Nötväcka Skata Kaja Kråka Stare Steglits