Första Kvartal 2017

Lördag 14-1-2017. Tosteberga hamn

En klassisk utgångspunkt för rovfågelspaning och tillsammans med Naturskyddsförening Eslöv kikar vi efter havsörn och kungsörn, men har även chans att se många andra arter av bl.a. gäss och sjöfågel. Vi reser gemensamt i inhyrd buss och du betalar självkostnadspris på max 175 kr.
Obligatorisk föranmälan senast 7 januari till Richard Dodsworth  Om resan ställs in p.g.a. dåligt väder eller väglag skickar vi meddelande via e-post! Glöm inte kikare, fika och varma kläder!
Samling : Föreningstorget i Eslöv kl 9:00. Hörby busstation kl 9:30.

Söndag 29/1/2017 Gäddängen. Ekskursion samt hokrensning. Vi avslutar med grillning.

Samling : Gäddängen kl 9:00

Tisdag 7/2/2017 Innemöte. Thomas Johnsson, Sydliga Polarhav

Patagonien, Falklandsöarna, SydGeorgien och Antarktis
Samling : Räddningstjänsten i Hörby, kl 19:00

Söndag 19/2/2017. Vinterfåglar i vår närhet.

Vi besöker lokaler runt Ringsjön.
Samling : ICA Hörby kl 7:30

Lördag 11/3/2017. Vombs ängar

Samling : ICA Hörby kl 6:30

Lördag 25/3/2017. Kåseberga

Samling : ICA Hörby kl 6:00

Tisdag 21/3/2017. Årsmötet.

Samling : Räddningstjänsten i Hörby, kl 19:00