Fjärde kvartal 2016

18/10 Innemöte. Räddningstjänsten i Hörby, kl 19:00

        Ambjörn Carlsson kommer och berättar om sitt arbete med kungsörnen. Han har framförallt haft koll på örnarna i Fyledalen.

        Fika serveras vid detta tillfälle.

23/10 Obs söndag.  Magle våtmark och Finjasjön. Samling vid City Gross i Höör,  kl 8:00

 

12/11  Dörröds fälad.  Samling vid ICA i Hörby, kl 7:00

 

22/11  Extra årsmöte och 7-års kalas med bildvisning  kl 19:00

Tisdagen den  22/11 kl 19:00 firar vi föreningens sjuårskalas med bildvisning av våra medlemmar. Har du bilder du vill visa så meddela detta till Lars-Olof så vi vet hur många som vill visa.

 Det kommer att hållas ett extra årsmöte denna kväll med anledning av att vi ser över våra stadgar. Dagordning och stadgeförslag kommer att skickas ut i god tid så ni kan läsa igenom dom.

 Någon form av förtäring serveras denna kväll.

 

27/11  Obs söndag kl 8:00Gåsspaning i Mellanskåne  Samling vid ICA i Hörby, kl 8:00