Spontanskådning

Den 18/3 kör vi igång spontanskådningen vid Gäddängen. Vi kommer att köra jämna veckor och det är samling kl 9:00

Välkomna

Vår shop

Vi har tagit fram lite produkter till försäljning.

Keps med föreningens namn och logga kostar 120:-

Dessutom finns det glasunderlägg med olika motiv. Diameter 10 cm och priset är 50:-/st

Finns att handla när vi har innemöte den 18/2 och på årsmötet den 17/3

Dragning i almanackslotteriet Ringsjöbygdens fågelskådare, 20191227

 

Delar av styrelsen, Lennart Andersson och Ann-Margret Svärd Nilsson, samlades hos föreningens kassör Monica Frank för att göra den årliga dragningen i almanackslotteriet.
Styrelsen hade inhandlat en tavla med motiv Tallbit, målad av den kände konstnären Lars Fredholm, till första pris och till andra pris Storspov i smide från Blossehus.
Styrelsen använde dataprogrammet ”dra lott” för att slumpmässigt dra två nummer mellan 1-149 av de 149 sålda almanackorna. Lottdragningen övervakades av Hans Frank och Per Uno Nilsson.
Den förste vinnaren blev nr 55, vilket var Britta Frank, som fick tavlan med tallbiten. Den andre vinnaren blev nr 70, Karl-Gustav Albinsson, som erhöll fågeln i smide.
Monica Frank kontaktade de båda vinnarna och gratulerade till vinsten.

Ann-Margret Svärd-Nilsson
För styrelsen i Ringsjöbygdens fågelskådare

Vinsterna i lotteriet

10-årsjubileum

I höst fyller föreningen 10 år och det tänkte vi fira den 14/11 kl 19:00 i Lyby församlingshem. Det blir även medlemmarnas bildvisning denna kväll.

På menyn:

Majskycklingfile med kantarellsås & rostade rotfrukter med potatis samt kaffe och tårta. För detta betalar du 100:-

Om du vill vara med att fira så anmäl dig senast 3/11 till lars-olof.nilsson1@comhem.se och betala samtidigt in beloppet

på bg 476-7992 eller swisha kassören på 0733-647181

Meddela också om du har någon allergi samt om du vill visa bilder

Välkomna

Styrelsen

Ringsjöbygdens fågelskådare

Falsterbo Fågelstation 14/5/2019 till 16/5/2019

Jonathan och jag var i Falsterbo denna vecka och fick lov att se på ringmärkning. Det var jättespännande och verklig intressant att få en inblick i arbetet med att övervaka våra småfåglar. Sophie Ehnbom är fast ringmärkare på stationen och förutom att vara en väldigt lugn och trevlig person, är hon fantastiskt kunnig.

Rödstjärt

En flott blåhake

Näten sättes upp i gryningen innan det blir ljust, och ringmärkningen pågår i 4 timmar, längre om det fortfarande kommer fåglar i nätet, kortare om det blir för blåsigt eller det regnar, eftersom fåglarna kan fara illa i näten. Denna veckan betyder det att Sophie står upp kl 3:15, sätter nätet upp kl 3:30, första kontrollrundan går kl 4:30, och därefter varje halvtimme. Varje dag ifrån 21 mars til 10 juni! När ringmärkning är slut, skal resultatet rapporteras så vi mera bekväma människor kan se dem samma afton! Förutom praktiska göromål vid stationen inventeras fåglarna om eftermiddagen, till exempel räkning av rastande fåglar eller häckfågelinventering, så det är inte en vanlig 8 timmas arbetsdag.

Ida tömma nätet

Jonathan och jag bodde på Fågelstationens logi vid Kyrkan, och stod sent upp kl 3:45 för att vara nere vid fyren kl 4:15 och klar till första kontrollrundan. Sophie hade en medhjälpare, Ida, så de delade näten (max 21 st) emellan sig för att både kontrollrundan och själv ringmärkningen skulle går snabbt. Tisdag kom många fåglar och Björn dök upp för att hjälpa till. Då gick det snabbt, med två till att registrera, och en till att tömma näten.

The tools of the trade

Ida och Sophie vid arbetsbordet

Fåglarna sorteras efter art för att underlätta registrering. Ida satte ring på, lämnade fågeln til Sophie, som mätte vinglängden, köns- och åldersbestämde, kontrollerade hur mycket fett på bröst och buk, vägde och släppte fågeln. Man registrerar också klockslag. Om det var en fågel vi eller de ville fotografera, blev den tagit utanför, förevigat och släppt.

Visste du att den grå flugsnapparen har skägg?

Hur mycket väger en rödstjärt?

Könsbestämning på dräkten är inte alltid möjlig, men hanar har ofta längre vingar än honor. Svartvit flugsnappare hanar har alltid en vit fläck över näbbet, men vissa hanar kan också vara bruna, så dem skal man passa på!

Jonathan släpper en svartvit flugsnappare hona

Ochjag en lövsångare

Åldersbestämning är en vetenskap för sig. Man kollar ruggningen då oftast 1K fåglar ruggar annorlunda än 2K+ och där finns en del böcker med detaljerade beskrivningar. Det kan vara olika färger på kanterna på vissa fjädrar. Det kan vara nödvändigt att använda lupp, och den används också för att kolla färg på fågelns iris, då man ofta kan skilja 2K ifrån 3K+.

Förtroendefull kyckling

Fågelmatning

Denna vecka blev äntligen vädret lite varmare och vi fick 3 bra dagars ringmärkning, 328 fåglar av 25 olika arter, av vilka 162 var lövsångare, 34 rödstjärt, 32 ärtsångare, 20 trädgårdssångare, 17 svartvit flugsnappare, 17 törnsångare och 11 svarthätta. Ovanliga arter var ringduva, blåhake och rosenfink. Se den kompletta listan nedan.

I början var det svårt för oss att identifiera fåglarna i nätet, det finns inget beteende, sång eller ”jizz” att använda. Och då de ofta hänger med buken uppåt, ser man att många tättingar, precis som fisk, är rätt ljusa nedan. Men det blev bättre med tiden, så lövsångare, svartvit flugsnappare, törnsångare, ärtsångare och trädgårdssångare gick det bra med om torsdagen.

Vi vill gärna tacka Sophie och Ida stort för en oförglömlig upplevelse.

Fågelstationen har bruk för stötte, och ni kan som oss bli Falsterbo Fågelvän.

Gå in på deras hemsida https://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html och klicke på

Vi hade tid till fågelskådning (och powernaps) efter ringmärkning och såg de 2 första skärfläcke-ungarna om onsdag. Mängder av vitkindade gäss sträckte runt Måkläppen, skall de först nordpå nu? Vi åt frukost vid fågelstationen vid 9 tiden och kunne lyssna på åtminstone 2 skogsduvor kurra. På skärfläcke-ön häckar mycket annat än skärfläcka, däribland 89 kentska tärnor (Sophie’s tal, jag kunde inte räkna alla).

Här är alla fåglar vi såg bli ringmärkta, siffrorna från Fågelstationens hemsida https://www.falsterbofagelstation.se/index_s.html fliken ”Ringmärkning”

Art Antal
ÄRTSÅNGARE 32
BLÅHAKE 1
BOFINK 3
GRÅ FLUGSNAPPARE 5
GRANSÅNGARE 2
GRÅSISKA 1
GRÖNSÅNGARE 1
HÄRMSÅNGARE 3
JÄRNSPARV 2
KOLTRAST 2
LÖVSÅNGARE 162
NÄKTERGAL 7
RINGDUVA 1
RÖDHAKE 2
RÖDSTJÄRT 34
RÖRSÅNGARE 1
ROSENFINK 1
SVARTHÄTTA 11
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 17
TALGOXE 1
TALTRAST 1
TÖRNSÅNGARE 17
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 20
TRÄDPIPLÄRKA 1
SUMMA 328

Artlista (83 arter)

Knölsvan Grågås Vitkindad gås Gravand Bläsand Gräsand Årta Skedand Brunand Vigg Ejder Sjöorre Småskrake Smådopping Skäggdopping Storskarv Gråhäger Röd glada Brun kärrhök Ormvråk Sothöna Strandskata Skärfläcka Större strandpipare Kustpipare Tofsvipa Kärrsnäppa Drillsnäppa Gluttsnäppa Rödbena Skrattmås Fiskmås Gråtrut Havstrut Kentsk tärna Silvertärna Småtärna Tamduva Skogsduva Ringduva Tornseglare Sånglärka Backsvala Ladusvala Hussvala Trädpiplärka Ängspiplärka Sädesärla Gärdsmyg Järnsparv Rödhake Näktergal Blåhake Rödstjärt Buskskvätta Stenskvätta Koltrast Taltrast Härmsångare Rörsångare Ärtsångare Törnsångare Trädgårdssångare Svarthätta Grönsångare Gransångare Lövsångare Grå flugsnappare Svartvit flugsnappare Blåmes Talgoxe Skata Kaja Råka Kråka Korp Stare Gråsparv Bofink Hämpling Gråsiska Rosenfink Sävsparv

Ölandsturen gav 2 nye arter

Spetsstjärtad duva Hammarby 24/5 och

Sydnäktergal Starrkärret, Mellby 24/5S

Referatet kommer med flera bild när Gert-Åke är klar efter ögonoperation.

Referat från föredrag om Storkprojektet i Skåne, 20190319, Ringsjöbygdens fågelskådare

Efter årsmötesförhandlingarna och välsmakande bulle med dricka/kaffe och kaka hälsades Rolf Lindström välkommen av ordföranden Lars-Olof Nilsson.
Rolf blev intresserad av fåglar sent i livet och nyttjar nu sin kunskap genom att bl.a. ta hand om barn som besöker Skrylle utanför Lund. Rolf deltar aktivt i storkprojektet och delgav oss på ett engagerat och trevligt sätt hur storken lever.


Vuxen vit stork väger 3-5 kg och har en livslängd på 20-25 år. Hanen är lite större än honan. Honan lägger 3-6 ägg och får fram 2-4 ungar. Ruvar i 33-34 dygn. Ungarna kan flyga efter 9 veckor. Äggen är stora som gåsägg. Nykläckta ungar är känsliga för väta och blåst men stark sol och torka är inte heller bra.
Storken äter animalisk föda, men tuggar inte maten. I Skåne är daggmask stapelföda, i Afrika är gräshoppor den vanligaste födan.
Storken kom till Skåne på 1500-talt och det ansågs bringa lycka om gården hade stork på taket. Efterhand som vårmarkerna försvann från jordbrukslandskapet (utdikning) så försvann storken och 1954 fanns det bara ett par kvar på Karups Nygård.
Polen och de Baltiska länderna har mycket stork beroende på att det småskaliga jordbruket finns kvar.
År 1989 startades storkprojektet upp på Karups Nygård. Numera finns det en anställd person i projektet och ca 80 st, frivilliga. De frivilliga är oumbärlig hjälp i samband med matning när ungarna är kläckta. Matas med hackad fisk och och övergår senare till kyckling. Fisken skänks från de projekt som sköter trålningen av skräpfisk i våra sjöar. Kycklingen kommer från kläckerierna där tuppkycklingarna sorteras bort.
Alla ungar ringmärks. Sista helgen i juli släpps ungarna och de flesta flyger iväg söderut. Det finns två rutter, väster eller öster, som man observerat genom att placera GPS sändare på storken. Västrutten går över Danmark, Tyskland, Frankrike och ner till Spanien där de stannar. Östrutten går över Polen, Balkan, Turkiet, Egypten och ända ner till Sydafrika där de kan ses vid årsskiftet. De brukar komma tillbaka efter 4 år. Faror på flyktvägen är bl. kraftledningar och vindkraftverk.
Målet 2018 var att ha 100-150 par i Skåne och det har observerats 68 par. Om man är intresserad av att prova att etablera stork i sin närhet så kan storkprojeket hjälpa till med att sätta upp ett storkbo. Det kan placeras på en avsågad kraftig och tillräckligt hög trädstam i närheten av ett område som är vattenrikt. Kostnader i samband med uppsättandet får den enskilde stå för. Storkprojektet kommer förmodligen att fortgå till år 2025.
Rolf avslutade med att besvara frågor från auditoriet. Lars-Olof tackade Rolf för ett trevligt och intressant föredrag och överlämnade en keps samt en blomma.
Vid pennan
Ann-Margret